2018.07.13

EU-Chiny: współpraca regionalna i miejska

Jan Olbrycht, przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim weźmie udział  w konferencji wysokiego szczebla na temat rozwoju regionalnego i miejskiego UE-Chiny. W dyskusji, poświęconej najnowszym tendencjom w polityce regionalnej, uczestniczyć będzie także komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu. Wyjazd do Chin stanowić będzie okazję do spotkania z przedstawicielami partnerskich miast z Chin i Europy uczestniczących w projekcie wymiany doświadczeń organizowanym przez Komisję Europejską. Jan Olbrycht będzie również dyskutował nt. zrównoważonego zarządzania megalopoliami w Chinach. Zobaczy sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza przy wykorzystaniu najnowszych technologii, projektowanie transportu publicznego w bardzo szybko rozwijających się megalopoliach oraz kwestie bezpieczeństwa publicznego i zarzadzania wodą (Shenzen, Shanghaj, Pekin).

Konferencja: EU - China Regional Policy High-Level Seminar: Regional Innovation and High-quality Development of Regional Economy 18.07.2018 - Zhengzhou, Chiny

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco