2018.07.06

Głosowania w komisji IMCO: jakość produktów i opinia do budżetu na rok 2019

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odbędą się głosowania nad raportem dot. podwójnej jakości produktów na wspólnym rynku oraz nad opinią ws. budżetu na rok 2019. Raport w sprawie podwójnej jakości produktów skupia się na zapobieganiu niesprawiedliwym i niezgodnym z prawem UE praktykom rynkowym, przez które produkty w takich samych opakowaniach, są innej jakości na różnych krajowych rynkach. Tymczasem w budżecie UE na rok 2019, Komisja IMCO apeluje o dofinansowanie projektów poprawiających funkcjonowanie wspólnego rynku i lepszą ochronę konsumentów, między innymi usługi informacyjne i pomocowe dla konsumentów. Posłanka Róża Thun jest sprawozdawcą cieniem do opinii ws.budżetu na rok 2019.

Czwartek, 12 lipca, godz. 9:30-10:30, sala PHS 3C050, Parlament Europejski, Bruksela 

COP24 w Katowicach - głosowanie ws. stanowiska komisji ITRE

Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) zagłosuje we wtorek nad swoim stanowiskiem na temat szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Zawarto w nim m.in. postulat dodatkowego wsparcia finansowego dla regionów górniczych takich jak Śląsk, które ponoszą największe koszty gospodarczo-społeczne polityki klimatycznej. W stanowisku podkreślono też, że skuteczna walka ze skutkami zmian klimatu wymaga wysiłków w skali globalnej - w tym ze strony największych światowych emitentów CO2 (Chiny, USA, Indie czy Rosja). Autorem dokumentu jest przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek.

Wtorek, 10 lipca, godz. 10:00, sala PHS 3C050, Parlament Europejski, Bruksela

Rejestracja spółki online

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej odbędzie się wymiana poglądów na temat przepisów dotyczących rejestracji spółki online. Nowe zasady będą umożliwiały rejestracje spółki w innym kraju członkowskim całkowicie przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów rejestracja spółki powinna się odbyć nie dłużej niż w 5 dni roboczych. Ponadto dyrektywa zakłada stosowanie zasady jednorazowości  "once only", która oznacza, że dokumenty i informacje będą składane przez przedsiębiorcę przy rejestracji i do rejestrów przedsiębiorców tylko raz. Sprawozdawcą dyrektywy w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest Tadeusz Zwiefka.

Wtorek, 10 lipca, godz. 9:00, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Usługi hotelowe online

We wtorek rano odbędzie się debata na temat relacji między platformami online i ich partnerami biznesowymi, głównie hotelami. W spotkaniu wezmą udział europosłowie, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i zrzeszeń przedsiębiorców. Debata ma na celu przybliżenie zagadnienia przejrzystości w relacjach pomiędzy pośrednikami internetowymi a przedsiębiorcami  (P2B), ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego i hotelarskiego, wszystkim zainteresowanym propozycjami Komisji Europejskiej. Organizatorami spotkania są europosłanka Różę Thun oraz SME Europe.

Wtorek, 10 lipca, godz. 8:00-9:30, Members’ Salon, Parlament Europejski, Bruksela 

Potencjał cyfryzacji w krajach rozwijających się

Digitalizacja jest istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, a technologie cyfrowe przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa poprzez zwiększenie konkurencyjności gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Niestety kraje rozwijające się tracą szanse na wykorzystanie kapitału ludzkiego do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju dzięki nowym technologiom.  We wtorek odbędzie się spotkanie z ekspertami przedstawicielami firm technologicznych i organizacji pozarządowych sektora prywatnego, a w czwartek podczas posiedzenia Komisji Rozwoju (DEVE) będzie miała miejsce wymiana poglądów w związku ze sprawozdaniem dotyczącym wpływu digitalizacji na państwa rozwijające się. Autorem raportu jest Bogdan Wenta, koordynator Grupy EPL w Komisji DEVE

Spotkanie z interesariuszami: wtorek, 10 lipca, godz. 9:00-11:00, sala ASP 3G2, Parlament Europejski, Bruksela

Wymiana poglądów: komisja DEVE, czwartek, 12 lipca, godz. 10:30-11:15, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

Co nam daje Wspólny Rynek

We wtorek po południu uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) będą rozpatrywać różne aspekty wkładu rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Tematami spotkania będą: korzyści prawne i ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, znaczenie swobody przepływu towarów i świadczenia usług, a także modernizowanie i cyfryzowanie europejskiego systemu celnego i prawa zamówień publicznych. Debata odbędzie się z udziałem przedstawicieli placówek naukowych oraz wiodących think tanków. Wystąpi między innymi polski ekspert - dr Maciej Bukowski prezes polskiego think tanku Wise Europa. Posłanka Róża Thun, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, otworzy spotkanie i będzie moderować pierwszy panel poświęcony konkretnym korzyściom prawnym i ekonomicznym dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, które przynosi rynek cyfrowy.

Wtorek, 10 lipca, godz. 15:00-18:30, sala ASP A5E2, Parlament Europejski, Bruksela

Uczciwy rynek dla przemysłu - Komisarz Vestager na posiedzeniu komisji ITRE

W poniedziałek w posiedzeniu Komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) udział weźmie komisarz ds. konkurencji, Margrethe Vestager. Tematem spotkania ma być uczciwy rynek dla przemysłu - także w kontekście ostatnich decyzji Komisji Europejskiej o braku kar dla rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom za praktyki monopolistyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej czy o wszczęciu dochodzenia antymonopolowego wobec katarskiej spółki Qatar Petroleum, dostarczającej skroplony gaz ziemny (LNG) m.in. do Polski. Inicjatorem spotkania jest przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek.

Poniedziałek, 9 lipca, godz. 17:30-18:30, sala PHS 3C050, Parlament Europejski, Bruksela

Czy można przyspieszyć rozwiązywanie sporów handlowych w UE?

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej odbędą się warsztaty na temat przyspieszonej procedury rozwiązywania transgranicznych sporów handlowych miedzy firmami. Eksperci wypowiedzą się na temat rożnych możliwości zmian istniejących już przepisów unijnych lub ewentualnych nowych instrumentów prawnych, dzięki którym będzie można skrócić czas postepowań, a tym samym będą one tańsze dla unijnych przedsiębiorstw. Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w tym temacie jest Tadeusz Zwiefka.

Poniedziałek, 9 lipca, godz. 16:30, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Okrągły Stół UE-USA z Sekretarzem ds. Energii USA Rickiem Perry

W czwartek odbędzie się spotkanie na temat współpracy UE-USA w obszarze energii, badań naukowych i innowacji. Ze strony amerykańskiej rozmowy poprowadzi Sekretarz ds. Energii, Rick Perry. Stronę unijną reprezentować będą Komisarz ds. Energii i Klimatu - Miguel Arias Cañete, Komisarz ds. Badań Naukowych - Carlos Moedas oraz Przewodniczący Komisji ITRE w Parlamencie Europejskim - Jerzy Buzek. Były przewodniczący PE, obecnie sprawozdawca dyrektywy gazowej, poruszy kwestię dalszych dostaw amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Europy, w tym - do Polski. Jerzy Buzek był jednym z inicjatorów unijno-amerykańskiego dialogu ws. LNG, zapoczątkowanego w 2015 r.

Czwartek, 12 lipca, godz. 10:30-11:30, przedstawicielstwo USA przy UE, rue Zinner 13, Bruksela 

Parlament Europejski o alarmującej sytuacji Chrześcijan i Jazydów w Iraku

W środę w Parlamencie Europejskim omówiona zostanie sytuacja praw człowieka w Iraku w tym szczególnie doświadczonych prześladowaniami mniejszości Chrześcijańskich czy Jazydów. Biskupi i organizacje pozarządowe alarmują m.in., że w ciągu ostatnich kilku lat populacja Chrześcijan zmalała 3 krotnie w Iraku i jest bliska całkowitego zaniku. PE w lutym 2016 potępił zbrodnie Daesh, uznając, masowe mordy na Chrześcijanach za ludobójstwo. W dyskusji z posłami do PE udział wezmą m.in. Arcybiskup Erbil i Iraku Warda, Lamya Haji Bashar, laureatka Nagrody Sakharova 2016, ofiara tzw. Państwa Islamskiego. Inicjatorem spotkania jest poseł Andrzej Grzyb, koordynator ds. Praw Człowieka w Grupie EPL.

Środa, 11 lipca, godz.10:00-11:00, sala ASP 3G3, Parlament Europejski, Bruksela

Konferencja nt. polsko - czeskiej współpracy transgranicznej euroregionu Śląsk Cieszyński

W środę odbędzie się konferencja poświęcona polsko - czeskiej współpracy transgranicznej, która stanowi zarazem 6. polsko - czeskie spotkanie sektorowe. Od 2011 miasta aktywizują podmioty funkcjonujące w niemal wszystkich obszarach życia społecznego dzięki realizacji projektu  „Polsko-czeskie spotkania branżowe”. Celem konferencji jest prezentacja efektów 20-letniej współpracy pomiędzy miastami jako przykładu dobrych praktyk kooperacji transgranicznej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele miast partnerskich, europarlamentarzyści oraz pracownicy instytucji unijnych. Organizatorem wydarzenia jest Jan Olbrycht wraz z miastami Jastrzębie Zdrój, Karwina, Hawierzów oraz Euroregionem Śląsk Cieszyński.

Środa, 11 lipca, godz. 15:00-17:00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Ukraiński dzień energii

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się  debata dotycząca aktualnego stanu ukraińskiego sektora energetycznego wraz z oceną poziomu wdrażania przepisów obowiązujących w  Unii Europejskiej. Spotkanie będzie też próbą analizy miejsca i roli Ukrainy w architekturze bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej w kontekście efektywności energetycznej oraz elektromobilności. W spotkaniu weźmie udział Minister Energetyki Ukrainy,  Igor Nasalik oraz Przewodniczący Komitetu Energetyki, Przemysłu Węglowego i Energii Jądrowej Parlamentu Ukraińskiego -  Alexander Dąbrowski. Gospodarzem spotkania jest poseł Michał Boni.

Wtorek, 10 lipca, godz. 16.00-17.30, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco