10.09.2012

Otwierając sesję plenarną w Strasburgu przewodniczący PE Martin Schulz zaapelował, aby posłowie wykorzystali debatę nad orędziem o stanie Unii przewodniczącego Jose Barroso do wyrażenia jasno sformułowanego stanowiska Parlamentu w sprawie trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazła się Europa i sposobów walki z kryzysem. Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć kilku zmarłych, byłych parlamentarzystów i jednego z laureatów Nagrody Sacharowa.

Znaczną część swojego wystąpienia przewodniczący poświecił sytuacji na Białorusi przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 23 września. 

"Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy nieustanne gwałcenie praw człowieka, zasad państwa prawa i demokratycznych wartości na Białorusi", powiedział Martin Schulz, krytykując władze w Mińsku za zwiększenie uprawnień KGB, wydalenie ambasadora Szwecji oraz zakaz opuszczania kraju nałożony na przeciwników politycznych oraz działaczy na rzecz praw człowieka. "Wzywamy prezydenta Łukaszenkę do wprowadzenia politycznych zmian i reform". Pierwszym przejawem takich zmian powinno być natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie więźniów politycznych oraz ich pełna rehabilitacja. Przewodniczący Schulz podkreślił, że dalsze więzienie takich działaczy jak Aleś Białacki, Mikołaj Statkiewicz, Paweł Siewieryniec, Sergiej Kowalenka czy Dymitrij Daszkiewicz oraz wielu innych opozycjonistów jest niedopuszczalne. 

Schulz wezwał władze Białorusi do zagwarantowania, że wybory parlamentarne 23 września odbędą się z poszanowaniem międzynarodowych standardów, wszyscy kandydaci będą mieć jednakowe szanse udziału, a obserwatorzy OBWE będą mogli bez przeszkód wypełniać swoje zadania.

Przewodniczący pogratulował byłemu posłowi do Parlamentu Europejskiego Stavrosowi Lambrinidisowi nominacji na stanowisko przedstawiciela UE do spraw praw człowieka.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć zmarłych, byłych parlamentarzystów - Jiri Havla, Edith Mastenbroek, Alexa Falconera oraz Paddy Lane, a także laureata Nagrody Sacharowa, kubańskiego opozycjonisty, Oswaldo Payi.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco