2018.06.13

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat niezawisłości sądownictwa w Polsce.

Debata miała na celu przedyskutowanie możliwości skierowania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sytuacja dotycząca praworządności jest już od pewnego czasu powodem niepokoju wszystkich instytucji europejskich. Praworządność, niezawisłość sądownictwa i poszanowanie wolności obywatelskich są podstawą zdrowej demokracji.

Jesteśmy zaniepokojeni oddalaniem się Polski od Unii Europejskiej. Polski rząd podważa uprawnione oczekiwania obywateli, przywiązanych do Unii Europejskiej i europejskich wartości. Największy niepokój budzi niezawisłość polskiego systemu sądownictwa z jasnym podziałem władzy i kompetencje Sądu Najwyższego.

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, aby użyła wszelkich dostępnych instrumentów, w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości by doprowadzić do tego, aby polski rząd przestrzegał prawa europejskiego i europejskich standardów - tak jak podkreślił Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul po posiedzeniu Rady Politycznej EPL w dniu 5 czerwca.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco