2018.06.07

Premier Mark Rutte weźmie udział w debacie z posłami na temat przyszłości Europy 

Premier Holandii Mark Rutte będzie siódmym europejskim przywódcą, który zabierze głos w debacie plenarnej na temat przyszłości Unii. Posiedzenie, z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, zaplanowano na środę, o 10.00.

Mark Rutte, członek liberalno-konserwatywnej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), po raz pierwszy został premierem Holandii w 2010 roku.

Będzie to siódma z serii debat na temat przyszłości Europy między szefami państw lub rządów UE a posłami do Parlamentu Europejskiego. Poprzednio w Parlamencie gościli:

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajanii premier Mark Rutte spotkają się z dziennikarzami w środę, o 12.30, przed wejściem do sali protokolarnej

Kolejnym przywódcą europejskim, który wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim będzie polski premier Mateusz Morawiecki, na lipcowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Debata: środa, 13 czerwca

Procedura: Debata na temat przyszłości Europy, bez rezolucji

Konferencja prasowa: środa, 13 czerwca, o 12.30, przed wejściem do sali protokolarnej

#FutureofEU @MinPres @markrutte 

We wtorek posłowie do PE będą debatować nad konsekwencjami decyzji prezydenta USA Donalda Trump'a o odstąpieniu od irańskiego układu nuklearnego i stanowiskiem Unii Europejskiej w tej sytuacji. W debacie weźmie udział Federika Mogherini, szefowa unijnej dyplomacji. 

Unia Europejska (która jest jedną ze stron umowy z 2015 roku i która odegrała kluczową rolę w negocjacjach) jednogłośnie popiera porozumienie z Iranem w sprawie irańskiego programu rozwoju broni jądrowej,  natomiast inne budzące niepokój kwestie, takie jak wspieranie reżimu syryjskiego przez Iran czy program pocisków balistycznych, powinny być rozwiązywane na inne sposoby - powiedział przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE David McAllister (EPL, Niemcy). Oświadczenie to zostalo wywołane decyzją prezydenta Trumpa o nieprzedłużeniu zwolnienia z sankcji nałożonych na USA w ramach wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA). Przyjęcie JCPOA było uwieńczeniem wspieranych przez UE dwunastoletnich starań dyplomatycznych.

Parlament Europejski oczekuje od Federiki Mogherini informacji na temat tego, w jaki sposób przywrócenie amerykańskich sankcji  może wpłynąć na umowy zawarte między Iranem a niektórymi przedsiębiorstwami z Unii Europejskiej (takimi jak Total czy Airbus).

Kontekst

W lipcu 2015 r. Iran, sześć państw (Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Chiny, Rosja i USA) oraz UE podpisały wspólny kompleksowy plan działania (JCPOA) - przełomowe porozumienie zapewniające pokojowy przebieg irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji wobec Iranu.

Debata: wtorek 12 czerwca

Procedura: oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

#Irandeal #JSPOA

Debata na temat poselskich priorytetów w związku ze spotkaniem liderów UE, 28 i 29 czerwca, w Brukseli, odbędzie się we wtorek. Najważniejsze tematy Szczytu to migracja, bezpieczeństwo, obronność, długoterminowy budżet UE, Brexit oraz reforma strefy euro.

Europejskie głowy państw i rządów spotkają się 28 i 29 czerwca w Brukseli, aby omówić najpilniejsze polityczne priorytety UE, w tym sposób kontynuowania prac nad wspólnym systemem azylowym UE, a także aby ocenić postępy w trwających negocjacjach w sprawie systemu Brexit (w formacie UE-27).

Mają również odbyć się debaty na temat długoterminowego budżetu UE (wieloletnie ramy finansowe - WRF), bezpieczeństwa i obronności, innowacyjności i cyfrowej Europy oraz reformy w strefie euro (w formacie szczytu państw strefy euro).

Debata: wtorek, 12 czerwca 

Procedura: Debata bez rezolucji

#EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG

Parlament Europejski powinien zmniejszyć się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zgodnie z projektem ustawy, który ma zostać poddany pod głosowanie w środę.

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przedstawiona przez Parlament Europejski 7 lutego 2018, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie. Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane.

Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłyby zostać następnie przydzielone nowym krajom przystępującym do UE lub zachowane w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE.

Zgodnie z Artykułem 14 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący.

Tabela z proponowanym podziałem miejsc

Głosowanie plenarne, które odbędzie się w środę, ma być ostatecznym potwierdzeniem proponowanej redystrybucji miejsc, którą potwierdzić muszą także przywódcy państw i rządów UE na szczycie w Brukseli w dniach 28-29 czerwca. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, która ma głosować 11 czerwca, będzie musiała zatwierdzić nowy podział miejsc przed głosowaniem plenarnym.

Debata:

Głosowanie: środa, 13 czerwca

Procedura: inicjatywa ustawodawcza
#EP2019

Posłowie mają poprzeć przepisy dla całej UE, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz wspomagające rozwój rynku. 

We wtorek posłowie zagłosują nad projektem przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z Radą, dotyczących zasad UE dla dronów oraz ich operatorów, zapewniających bezpieczeństwo, pewność oraz ochronę prywatności i danych osobistych.

Na przykład, operator drona musi zapewnić, że znajduje się od w bezpiecznej odległości od innych uczestników przestrzeni powietrznej, ponadto drony muszą być projektowane w sposób wykluczający ryzyko dla ludzi.

Ze względu na wzrost użycia dronów, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązujących na terenie całej Unii przepisów dla dronów, które stanowiłyby część aktualizacji przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w UE, w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz stymulacji rozwoju rynku, hamowanej przez nieskoordynowane przepisy krajowe. Dotychczas, drony ważące mniej niż 150 kg, podlegały przepisom krajowym.

Posłowie uważają również, że operatorzy dronów, które są w stanie, w przypadku kolizji, wyrządzić krzywdę ludziom, powinni być zarejestrowani a drony powinny mieć oznaczenie umożliwiające ich identyfikację.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego i Komisja Europejska będą odpowiedzialne za opracowanie bardziej szczegółowych ogólnounijnych przepisów w oparciu o te kluczowe zasady.

Przepisy określą, jakie drony będą musiały posiadać certyfikat, na podstawie ryzyka związanego z zamierzonym sposobem ich używania. Jak również warunki, w jakich samoloty bezzałogowe powinny być wyposażone w takie urządzenia jak wysokościomierz, możliwość określenia zmiany strefy geograficznej oraz maksymalne dopuszczalne odległości operacyjne, funkcje unikania kolizji i automatycznego lądowania.

Debata: poniedziałek, 11 czerwca

Głosowanie: wtorek, 12 czerwca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

W środę o 15.00 Parlament Europejski będzie ponownie debatował o zmianach w polskim sądownictwie z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

Zdaniem Komisji Europejskiej głębokie zmiany w sądownictwie przeprowadzane obecnie przez polski rząd zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości i trójpodziałowi władzy. W grudniu 2017 r. Komisja zainicjowała postępowanie w sprawie naruszenia zasady państwa prawnego, które może zakończyć się sankcjami wobec Polski. Wszczęła również postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do niektórych aktów prawnych.

Koalicja polskich organizacji pozarządowych zbiera obecnie podpisy pod petycją wzywającą Komisję, aby wystąpiła do unijnego Trybunału o tymczasowy nakaz wstrzymania zmian w polskim Sądzie Najwyższym. Nowelizacja, która ma wejść w życie 3 lipca, doprowadzi między innymi do odesłania znacznej liczby sędziów na wcześniejszą emeryturę.

W marcu ubiegłego roku Parlament przyjął rezolucję, w której poparł zastosowanie art. 7 ust. 1. Traktatu UE apelując do rządów państw członkowskich Unii o ustalenie, czy występuje w Polsce ryzyko poważnego naruszenia wartości UE, a jeśli tak, o zaproponowanie rozwiązań.

Debata: środa 13 czerwca.

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji, bez rezolucji

Parlament Europejski przyjmie rezolucje się w sprawie wzmocnienia obrony cybernetycznej UE. Proponuje utworzenie zespołu szybkiego reagowania, program wymiany młodych oficerów w ramach wojskowego Erasmusa, wspólne ćwiczenia cybernetyczne i ścisłą współpracę z NATO. Debata we wtorek, głosowanie w środę. 

W projekcie rezolucji posłowie zwracają uwagę na przypadki wymierzonych cyberataków na infrastrukturę krytyczną, szpiegostwo cybernetyczne i masowy nadzór nad obywatelami UE, kampanie dezinformacyjne, także ataki typu ransomware (zablokowanie dostępu do systemu w celu wymuszenia okupu, np. ataki Wannacry i NonPetya). Jako odpowiedzialne za te wymierzone w UE działania posłowie wymieniają Rosję, Chiny i Korę Północną i podmioty niepaństwowe. Chcą wspólnej i zdecydowanej reakcji państw UE. 

Stosunki EU-NATO

Kolejna rezolucja dotyczy stosunków UE-NATO. Będzie im poświęcona wtorkowa debata, głosowanie zaplanowano na środę. Posłowie podkreślają w projekcie, że ani NATO ani UE nie dysponują pełnym wachlarzem narzędzi, które pozwalają stawić czoła nowym, coraz mniej konwencjonalne i coraz bardziej hybrydowym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.  

Posłowie domagają się nie tylko ogólnej poprawy współpracy między UE-NATO w zakresie obrony cybernetycznej, ale wskazują jej priorytetowe wymiary: komunikacja strategiczna, środków orientacji sytuacyjnej, wymianie informacji niejawnych, powstrzymywaniu nielegalnej migracji i usuwaniu przeszkód utrudniających szybkie i sprawne przemieszczanie personelu wojskowego i zasobów wojskowych w UE.

Posłowie z zadowoleniem odnotował zwiększoną obecność NATO w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Posłowie są przekonani, że bliższe stosunki UE-NATO mogłyby również pomóc w zapobieganiu i przeciwdziałaniu penetracji przez Rosję wschodnich krajów sąsiedzkich.

Debaty: wtorek 12 czerwca (UE-NATO), wtorek 12 czerwca (obrona cybernetyczna)

Głosowania: środa 13 czerwca (UE-NATO), środa 13 czerwca (obrona cybernetyczna)

Procedura: 2018/2004(INI) i2017/2276(INI), rezolucje z własnej inicjatywy

Inwazja Rosji na Gruzję, która miała miejsce prawie dziesięć lat temu, zaostrzyła konflikty między Gruzją a popieranymi przez Rosję "republikami" Abchazji i Osetii Południowej. Bezpieczeństwu w tym regionie będzie poświęcona debata plenarna z udziałem Federiki Mogherini, szefowej unijnej dyplomacji.

W sierpniu 2008 r. utrzymujące się od dłuższego czasu napięcia między Rosją a Gruzją w sprawie statusu ‘regionów separatystycznych" doprowadziły do pięciodniowej wojny. Sześciopunktowe porozumienie pomiędzy Rosją a Gruzją, zawarte dzięki mediacji Unii Europejskiej, powstrzymało rosyjską inwazję Rosji i dalsze działania wojenne oraz umożliwiło UE wysłanie misji obserwacyjnej we wrześniu 2008 roku. 

W ciągu ostatniej dekady 200 nieuzbrojonych obserwatorów z różnych państw członkowskich UE pomagało w budowaniu zaufania i ułatwianiu dialogu między stronami konfliktu by uniemożliwić powrotu do wrogich działań.

Debata: wtorek 12 czerwca

Procedura: Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Unijna pomoc finansowa w wysokości miliarda euro ma służyć poprawie stabilności finansowej Ukrainy. Debata odbędzie się we wtorek, a głosowanie w środę.

Parlamentarna komisja do spraw handlu poparła 17 maja wniosek Komisji Europejskiej w sprawie pakietu finansowego dla Ukrainy. Miliard euro ma być wypłacany w formie pożyczek. Mają one pomóc w zaspokojeniu części potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego Ukrainy w latach 2018-2019. Sprawozdanie w tej sprawie przygotował Jarosław Wałeşa.

Komisja handlu podkreśliła, że pomoc jest uzależniona od poszanowania przez Ukrainę mechanizmów demokracji, państwa prawa i praw człowieka. Nalegali również, by pożyczki były uzależnione od postępów Ukrainy w walce z korupcją, w tym od powołania wyspecjalizowanego sądu antykorupcyjnego.

Unijna pomoc makrofinansowa to fundusz nadzwyczajny, który ma celu na szybkie rozwiązanie poważnych trudności finansowych w krajach nienależących do UE. Od początku kryzysu na Ukrainie w 2014 roku Unia udziela Ukrainie pomocy z tego funduszu już po raz czwarty. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że w 2018 r. i na początku 2019 r. ukraińskie potrzeby finansowe pozostaną na poziomie 3,6 mld EUR.

Debata: wtorek 12 czerwca

Głosowanie: środa, 13 czerwca

Procedura 2018/0058(COD): zwykła procedura ustawodawcza

#Ukraina

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco