2018.06.01

Głosowania nad socjalną częścią Pakietu Mobilności

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) odbędzie się głosowanie trzech dokumentów tworzących socjalną część pakietu mobilności. Uregulowania dotyczą czasu pracy kierowców, zasad delegowania w transporcie oraz dostępu do zawodu przewoźnika i rynku transportowego. Od wyniku głosowań zależy sposób, w jaki polskie firmy transportowe będą mogły działać na jednolitym rynku europejskim. Poseł Elżbieta Łukacijewska jest sprawozdawcą-cieniem rozporządzenia o dostępie do rynku i zawodu przewoźnika, zwanego potocznie warunkami kabotażu.

Poniedziałek, 4 czerwca, godz. 16:00 - 18:00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

Wzmocnienie praw podróżujących koleją

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odbędzie się głosowanie opinii w sprawie stanowiska wobec rozporządzenia dotyczącego praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Posłowie dążą do wzmocnienia praw pasażerów, w szczególności niepełnosprawnych. Wśród propozycji znajduje się zwiększenie limitów rekompensat za opóźnienia oraz ułatwienia dla osób chcących podróżować z rowerami. Deputowani będą głosowali także nad wzmocnieniem transparencji informacji o połączeniach. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększyłaby się konkurencja na rynku kolejowym, byłaby szansa na spadek cen i wzrost dostępności biletów na trasy międzynarodowe. Sprawozdawcą cieniem do opinii w komisji IMCO jest posłanka PO Róża Thun, która zaproponowała szereg rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów, w tym rozciągnięcie przepisów chroniących niepełnosprawnych na wszystkie rodzaje kolei.

Poniedziałek, 4 czerwca, ok. godz. 16:15, sala JAN 4Q1, Parlament Europejski, Bruksela 

Wernisaż wystawy „ART MADE WITH FIRE- Lubomir Tomaszewski”

W najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się wernisaż „ART MADE WITH FIRE- Lubomir Tomaszewski”. To kolejna odsłona wystawy pod kuratelą Katarzyny Rij, pokazywanej w różnych miejscach świata, mająca na celu zapoznanie międzynarodowej publiczności z unikatowym dorobkiem sztuki Lubomira Tomaszewskiego. Dzięki sprowadzeniu do Europy ponad 150 obiektów rzeźbiarskiej oraz obrazów tworzonych ogniem i dymem, międzynarodowa publiczność w Parlamencie Europejskim zapozna się z nieznanymi dotąd pracami polskiego artysty, który wywiera znaczący wpływ na amerykańską i światową sztukę, założyciela międzynawowej grupy artystycznej Emocjonaliści, określanego przez New York Times "rzeźbiarzem ruchu". Organizatorem wydarzenia jest poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

Wtorek, 5 czerwca, godz. 18:30-20:00, budynek JAN 3 piętro, Parlament Europejski, Bruksela 

Zwalczanie manipulacji w sporcie

We wtorek odbędzie się konferencja pt. “Time to act for Europe against sports manipulations” poświęcona problemowi ustawiania wyników zawodów sportowych. Jej głównym tematem będą negocjacje nad przyjęciem Konwencji Rady Europy w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi przez Unię Europejską, które obecnie stanęły w martwym punkcie w wyniku opozycji ze strony Malty. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Tibor Navracsics, Minister Sportu Bułgarii Krasen Kralev, Minister Sportu Słowenii Maja Makovec Brenčič oraz Zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy Gabriella Battaini-Dragoni. W dyskusji wezmą również udział przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i międzynarodowych organów śledczych, organizacji sportowych, operatorów zakładów oraz agencji monitorujących. Wydarzenie jest organizowane przez posła Bogdana Wentę, który jest sprawozdawcą w zakresie przyjęcia Konwencji w Komisji Kultury PE.

wtorek 5 czerwca,  godz.:11:00-13:00, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela

Kto wygra Puchar Świata w 2018 roku?

Uczestnicy zorganizowanego we wtorek w Parlamencie wydarzenia będą mogli dowiedzieć się więcej na temat metod przewidywania wyników sportowych oraz modeli współpracy i  projektów, które zostały ustanowione w celu zwalczania ustawiania wyników meczów w piłce nożnej. Wydarzenie jest współorganizowane przez posła Bogdana Wentę, wiceprzewodniczącego parlamentarnej Intergupy Sport oraz organizacje reprezentujące operatorów zakładów sportowych w Europie.

wtorek 5 czerwca, godz.: 18:30-20:00, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela 

Głos białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego w PE

We wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się konferencja poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi współorganizowana przez Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Delegacji PE ds. stosunków z Białorusią oraz Grupę EPL. Prof. Andrew Wilson, z University College London, autor książek na temat historii Białorusi, wygłosi słowo wstępne. Gośćmi będą m.in. Aleksander Milinkiewicz, laureat Nagrody Sacharowa, przedstawiciele Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Centrum Praw Człowieka ”Wiosna”, Karty97, Fundacji Lwa Sapiehy, Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, Centrum „Nasz Dom” oraz Lawtrend, którzy zaprezentują swoje projekty i przybliżą warunki funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Komisję Europejską reprezentować będzie Lawrence Meredith, Dyrektor ds. Sąsiedztwa Wschodniego.

wtorek, 5 czerwca 2018, 14.30-17.15, sala: JAN 6Q1

Europejskie Dni Rozwoju

We wtorek i środę w Brukseli odbędą się Europejskie Dni Rozwoju, czyli cykl spotkań i wydarzeń poświęconych polityce rozwojowej.  Tegoroczne dni odbywają się pod hasłem "Kobiety i dziewczęta na czele zrównoważonego rozwoju”. Poseł Bogdan Wenta, koordynator Grupy EPL w Komisji Rozwoju, weźmie udział w jednym z wydarzeń organizowanych przez British Council, a poświęconych zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Kenii poprzez aktywność sportową.

wtorek 5 czerwca - środa 6 czerwca, Tour & Taxis, Avenue du Port 86, B-1000 Bruksela

British Council project lab “Changing the Game: Tackling Gender Based Violence through Sport”, 6 czerwca, 14:45-16:00, sala S2

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii

We wtorek rozpocznie się kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW). Od lat wydarzenie gromadzi przedstawicieli władz publicznych, prywatnych firm, organizacji pozarządowych, konsumentów i prosumentów, którzy pragną rozwijać i promować inicjatywy na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej opartej o czystą, bezpieczną i wydajną energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Jak co roku też, wyróżniającym się innowacyjnością projektom zrealizowanym w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii przyznane zostaną Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii. Nagrodę za najlepszy projekt w kategorii biznes wręczy przewodniczący jury i ambasador Tygodnia, przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek.

Sesja otwierająca: wtorek, 5 czerwca, godz.: 09:30 - 10:30 Komisja Europejska, budynek Charlemagne (de Gasperi)

Uroczystość przyznania nagród, wtorek 5 czerwca, godz.: 10.30-12.00 budynek Charlemagne (de Gasperi)

Dni studyjne  Grupy EPL w Monachium

Ochrona europejskiego stylu życia, wyzwania stojące przed UE i plany na przyszłość Europy będą przewodnimi tematami studyjnego spotkania Grupy EPL w Monachium w dniach 6-8 czerwca. Wśród zaproszonych gości są Kanclerz Niemiec Angela Merkel, Premier Chorwacji Andrej Plenković, Premier Austrii Sebastian Kurz, przedstawiciele świata businessu i eksperci akademiccy. Europosłowie frakcji przyjmą również podczas spotkania dokument strategiczny dotyczący priorytetów Grupy na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego.

środa 6 czerwca - piątek 8 czerwca, Monachium 

Zgromadzenie Polityczne EPL w Warszawie

W najbliższy wtorek w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Polityczne Europejskiej Partii Ludowej, którego tematem będzie wzmocnienie regionów i miast, w celu zapewnienia obywatelom bezpiecznej i prosperującej Europy. Zgromadzenie Polityczne EPL określa stanowiska polityczne partii, decyduje o członkostwu w EPL i wytycznych politycznych. W spotkaniu wezmą udział m.in. przewodniczący Grupy EPL Manfred Weber, przewodniczący EPL Joseph Daul, wiceprzewodniczący EPL Rafał Trzaskowski, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz europosłowie i politycy regionalni.

wtorek, 5 czerwca, godz. 14:00-17:30, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

 
  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco