2018.05.26

Rezolucja PE w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 oraz zasobów własnych UE

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej Parlament Europejski będzie debatować oraz przyjmie rezolucję odnoszącą się do przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji budżetu UE na lata 2021-2027 oraz reformy systemu zasobów własnych UE.  W opinii europosłów Platformy Obywatelskiej Jana Olbrychta, stałego sprawozdawcy PE odpowiedzialnego za wieloletnie ramy finansowe, oraz Janusza Lewandowskiego, stałego sprawozdawcy PE odpowiedzialnego za zasoby własne, propozycja kolejnego 7 letniego budżet UE przedstawiona przez Komisję Europejską powinna być bardziej ambitna i zbalansowana, co oznacza utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy nowymi priorytetami a tradycyjnymi politykami UE.  Nowe priorytety Unii Europejskiej nie powinny być finansowane kosztem sprawdzonych i dobrze działających polityk takich jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna. Europosłowie PO Janusz Lewandowski i Jan Olbrychtodpowiadają w Parlamencie Europejskim za obie strony wieloletniego budżetu UE - wydatkową i dochodową. Są również członkami Grupy Kontaktowej prowadzonej przez prezydenta Parlamentu Antonio Tajaniego oraz współtworzą  5-osobowy Zespół Negocjacyjny, który będzie reprezentował Parlament w negocjacjach z Radą.  

Wtorek, 29 maja, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 30 maja, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Parlament przyjmie nowe zasady dotyczące delegowania pracowników

We wtorek europosłowie zagłosują nad porozumieniem osiągniętym między PE a Radą UE ws. rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Porozumienie, będące wynikiem kilkumiesięcznych negocjacji, przewiduje ograniczenie delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy). Po tym okresie pracownik delegowany będzie objęty prawem pracy kraju przyjmującego z wyjątkiem zasad dotyczących zawierania i rozwiazywania umów oraz pracowniczych programów emerytalnych. Od dnia pierwszego delegowania pracownicy, oprócz stawek minimalnych, otrzymają także wszelkie dodatki i bonusy przysługujące pracownikom lokalnym. Firmy oprócz ogólnie obowiązujących układów zbiorowych będą musiały stosować także przepisy obowiązujące w poszczególnych regionach lub sektorach. To znacznie utrudni funkcjonowanie sektora MŚP. Zgodnie z porozumieniem nowe zasady obejmą sektor transportu w momencie obowiązywania zasad wynikających z przepisów sektorowych (lex specialis). Nowe zasady dotyczące delegowania powinny zacząć obowiązywać w połowie 2020 roku. Europosłanka Danuta Jazłowiecka koordynuje prace nad tym tematem z ramienia delegacji PO-PSL.

Wtorek, 29 maja, godz. 10:15, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 29 maja, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg 

Funkcjonowanie wymiarów sprawiedliwości w krajach Unii

Podczas sesji plenarnej Parlament Europejski przyjmie sprawozdanie na temat V edycji raportu Komisji Europejskiej w sprawie postępowań cywilnych, handlowych i administracyjnych przed sądami w UE. Tzw. Justice Scoreaborad zawiera tabele porównawcze ukazujące długość postępowań, ich ilość, sprawność wymiarów sprawiedliwości oraz zestawienia dotyczące niezależności sędziów w krajach członkowskich. Polski wymiar sprawiedliwości na tle innych państw jest dobrym średniakiem, jedynie w sprawach związanych z rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz wprowadzeniem nowoczesnych technologii odstaje od czołówki unijnej. Dane i informacje w zestawieniu KE pochodzą z 2016 roku. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL w raporcie Komisji Prawnej jest Tadeusz Zwiefka.

Poniedziałek, 28 maja, godz. 21:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 29 maja, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Złote wizy – narodowa sprawa godząca w wartości UE

W środę podczas debaty plenarnej europosłowie poruszą temat tzw. "złotych wiz" czyli przyznawania obywatelstwa lub stałego pobytu w niektórych krajach UE osobom prywatnym, które udokumentują wystarczające inwestycje w danym kraju członkowskim. Już od pewnego czasu w UE zauważa się, że tzw. "złote wizy" mogą umożliwiać uprzednio obywatelom krajów trzecich pranie pieniędzy, ucieczkę przed sankcjami (jak np. w przypadku Rosji) czy wsparcie szerzenia się korupcji. Podczas prac Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) czy Komisji PANA, jak również w kontekście dalszych sankcji przeciwko Rosji, w Parlamencie Europejskim słychać wyraźnie, że obywatelstwo UE jest wartością bezcenną. To właśnie o kontrowersjach związanych ze "złotymi wizami" debatować będą europosłowie. W polskiej delegacji w Grupie EPL temat ten monitoruje Prof. Dariusz Rosati – koordynator Grupy EPL w Komisji TAX3 oraz Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy.

Środa, 30 maja, godz. 15:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zagłosuje w poniedziałek nad opinią legislacyjną do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Celem propozycji Komisji oraz opinii FEMM jest wzmocnienie obecności kobiet na rynku pracy poprzez wprowadzenie lepszych narzędzi godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz zwiększenie zaangażowania mężczyzn w obowiązki opiekuńcze. Opinia popiera inicjatywę Komisji o wprowadzeniu 4 miesięcznego urlopu na opiekę nad dziećmi zarezerwowanego indywidualnie dla kobiet i mężczyzn. Dokument nawołuje również do wprowadzenia przynajmniej 10 dniowego urlopu ojcowskiego, który będzie stanowił ważny krok w wyrównywaniu podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami. Autorką opinii jest europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koordynatorka Grupy EPL w Komisji FEMM.

Poniedziałek, 28 maja, godz.21:00, sala N1.3, Parlament Europejski, Strasburg

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco