2018.05.01

Przyszłość Unii Europejskiej: debata plenarna z premierem Belgii, Charlesem Michelem 

Premier Belgii Charles Michel jest kolejnym przywódcą państwa członkowskiego Unii, który będzie debatował z posłami na temat przyszłości integracji europejskiej. Debata odbędzie się w czwartek rano, weźmie w niej udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. 

Charles Michel jest premierem Belgii od października 2014 roku. Wcześniej stal na czele liberalnej, francuskojęzycznej partii Mouvement Réformateur (Ruch na rzecz reform). W latach 2007-2011 był ministrem współpracy na rzecz rozwoju.

Będzie to piąta z serii debat między szefami państw i rządów UE a posłami do Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości Unii Europejskiej. Wcześniej głos w tej sprawie zabrali: premier Irlandii Leo Varadkar (17 stycznia), premier Chorwacji Andrej Plenković (6 lutego), premier Portugalii António Costa (14 marca) i prezydent Francji Emmanuel Macron(17 kwietnia).

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani i premier Charles Michel spotkają się z dziennikarzami w czwartek o 11.30., w sali prasowej.

Kolejnym przywódcą UE, który przedstawi w Parlamencie swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej będzie premier Luksemburga Xavier Bettel, który przyjedzie do Strasburga w maju. Polski premier, Mateusz Morawiecki, przyjedzie do Parlamentu w lipcu.

Debata: czwartek, 3 maja

Procedura: debata nad przyszłością Unii Europejskiej, bez rezolucji

Spotkanie z dziennikarzami (press point): czwartek, 3 maja, godz. 11.30

#FutureofEU @CharlesMichel 

W środę, posłowie oraz Komisja Europejska debatować będą nad nowymi propozycjami dotyczącymi wieloletniego budżetu UE po 2020 roku i reformy zasobów własnych UE,

Podczas debaty, która rozpocznie się po zaprezentowaniu przez Przewodniczącego Junckera nowego projektu legislacyjnego przygotowanego przez Komisję Europejską, posłowie powtórzą swoje opinie wyrażone podczas głosowania 14 marca, na temat kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz reformy systemu zasobów własnych - wydatków i dochodów budżetu UE po 2020 roku.

 Posłowie chcą, aby kolejny wieloletni budżet zapewnił finansowanie nowych priorytetów, jak również nowoczesnego zrównoważonego rolnictwa i rozwoju regionalnego w Europie. Podkreślają oni, że należy wziąć pod uwagę niedobory które spowoduje Brexit. Po stronie dochodów, posłowie popierają wzmocnienie istniejących już zasobów własnych, takich jak cła przywozowe, VAT i udział procentowy w dochodzie narodowym brutto oraz stopniowe wprowadzanie nowych zasobów własnych.

Posłowie ostrzegają, że „żadne porozumienie na temat WRF nie będzie możliwe bez jednoczesnych postępów w zakresie reformy zasobów własnych”. Wydatki i dochody powinny być traktowane jako jeden pakiet.

Następnie przyjdzie kolej na Radę, która musi przyjąć wspólne stanowisko w sprawie kolejnych WRF, wymagające zgody Parlamentu. Posłowie wzywają do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów z Radą i Komisją Europejską, których celem będzie próba osiągnięcia porozumienia przed wyborami europejskimi w 2019 roku.

Debata: środa, 2 maja

Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniem Komisji Europejskiej

#EUBudget #MFF #OwnResources  

UE powinna wystąpić z inicjatywą dyplomatyczną w sprawie wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach przed 2023 rokiem, zgodnie z projektem rezolucji, głosowanym w czwartek. 

Debata poselska w tej sprawie, z udziałem przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej odbędzie się w środę.

Na terenie Unii Europejskiej sprzedaż kosmetyków testowanych na zwierzętach zakazana została już w 2013 roku. Posłowie podkreślają, że nie zahamowało to rozwoju przemysłu kosmetycznego oraz stworzenia 2 milionów miejsc pracy. Jednak w 80% krajów na świecie testowanie kosmetyków na zwierzętach oraz ich sprzedaż wciąż są dozwolone.

Posłowie zwracają również uwagę na niedociągnięcia, które pojawiły się w UE, w wyniku których istnieją kosmetyki testowane na zwierzętach poza UE, a następnie ponownie testowane na terenie Unii, przy użyciu alternatywnych metod i dopuszczone do obrotu.

Debata: środa, 2 maja

Głosowanie:  czwartek 3 maja

Procedure: Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej oraz rezolucja

#animaltesting  

Debata plenarna na temat ochrony wolności, pluralizmu i niezależności mediów odbędzie się w poniedziałek. Głosowanie zaplanowano na wtorek. 

Posłowie chcą większego wsparcia dla mediów publicznych i dla dziennikarstwa śledczego. Proponują też powołanie niezależnego organu regulacyjnego, który monitorowałby i informował o groźbach wobec dziennikarzy.

W projekcie rezolucji jest również mowa o potrzebie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia przepisów („demaskatorów”) oraz prawa do anonimowości i szyfrowania informacji, często koniecznych do zapewnienia ochrony poufności źródeł w dziennikarstwie. Posłowie chcą też uznania „szkodliwego i zniechęcającego” wpływu przepisów karnych dotyczących zniesławienia na prawo do wolności wypowiedzi, wolności prasy i debaty publicznej. Parlament przestrzega państwa członkowskie przed „arbitralnymi ogłaszaniem stanu wyjątkowego”, z czym może się wiązać czasowe ograniczenie wolności wypowiedzi.

Posłowie zwracają też uwagę na skutki rozpowszechnienia technologii cyfrowych, co z jednej strony ułatwia debatę demokratyczną, z drugiej jednak zwiększają ryzyko dezinformacji. Dlatego zalecają inwestycje w umiejętności pozwalające korzystać obywatelom z tych technologii w sposób wzmacniający ich pozycję, jako świadomych uczestników debaty publicznej.

Debata: poniedziałek, 16 kwietnia

Głosowanie: wtorek, 17 kwietnia.

Procedura 2017/2209(INI): rezolucja nieustawodawcza

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco