2018.04.09

Wysłuchanie publiczne Grupy EPL "Cyfryzacja na rzecz rozwoju"

W środę Grupa EPL w Parlamencie Europejskim organizuje wysłuchanie "Cyfryzacja na rzecz rozwoju: zmniejszanie nierówności za pomocą technologii" ze specjalnym udziałem Mariyi Gabriel, europejskiej komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Wydarzenie ma na celu ocenę, w jaki sposób digitalizacja może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju oraz sposobów włączenia digitalizacji do współpracy rozwojowej UE. Wysłuchanie będzie okazją do wymiany informacji z szerokim gronem zainteresowanych stron przed rozpoczęciem prac nad sprawozdaniem na temat cyfryzacji w parlamentarnej Komisji Rozwoju (DEVE). Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, branży ICT, sektora bankowego, organizacji pozarządowych, inicjatyw oddolnych i lokalnych start-upów. W wydarzeniu weźmie udział Bogdan Wenta, koordynator Grupy EPL w Komisji DEVE.

Środa, 11 kwietnia, godz. 14:30 - 17:30, sala JAN 6Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Rosyjski koń trojański w UE

We wtorek, z inicjatywy Sandry Kalniete wiceprzewodniczącej Grupy EPL ds. Polityki Zagranicznej, europosłowoe frakcji wraz z międzynarodowymi ekspertami, omówią sposoby ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy UE. Spotkanie, zatytułowane „Rosyjski koń trojański w UE: populizm, pieniądze i dezinformacja”, będzie okazją do przedyskutowania takich kwestii jak próby wpływania przez Rosję na wyniki wyborów w UE, wsparcie udzielane różnym ruchom populistycznym i anty-europejskim oraz kontrowersyjne projekty energetyczne.  

Wtorek, 10 kwietnia, godz. 14.30-17.00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Równouprawnienie kobiet w sporcie

We wtorek z inicjatywy parlamentarnej Intergrupy Sport odbędzie się konferencja nt. równouprawnienia kobiet w sporcie. Podczas wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej i Prezydencji Bułgarskiej, organizacje sportowe, naukowcy oraz autorzy projektów przedstawią różne podejścia i pomysły dotyczące zaangażowania kobiet i dziewcząt, pracy na rzecz równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie. Bogdan Wenta, wiceprzewodniczący Intergrupy Sport otworzy konferencję.

Wtorek, 10 kwietnia, godz. 12:00-14:30, sala PHS 5B001, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco