2018.03.23

Modernizacja edukacji

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odbędzie się głosowanie nad opinią dotyczącą modernizacji edukacji. Dokument kładzie nacisk na rozdźwięk pomiędzy wymaganiami rynku pracy w dobie cyfryzacji a systemem edukacji, który nie przygotowuje wystarczająco absolwentów do podjęcia oferowanych miejsc pracy. W Europie jest obecnie 2 mln nieobsadzonych wakatów przy 16.7% bezrobociu wśród młodzieży. Według dokumentu komisji EMPL należy zmienić paradygmat systemu nauczania z tego skoncentrowanego na przygotowaniu do konkretnych zawodów, na taki, który pozwoli wykształcić odpowiednie umiejętności przydatne w wielu zawodach. Zadaniem edukacji nie jest tylko przekazywanie wiedzy, ale również wyposażanie studentów w narzędzia, które pozwolą im samym tworzyć miejsca pracy dla siebie i dla innych. Autorką opinii posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Wtorek, 27 marca, godz. 14:30- 15:30, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Państwa członkowskie zmieniają swoje prawo upadłościowe

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Prawnej odbędzie się przedstawienie projektu sprawozdania, które ma na celu dostosowanie aneksów rozporządzenia o postepowaniach upadłościowych do zmian, które w swoich prawodawstwach wprowadziły państwa członkowskie. Aneksy zawierają wykaz procedur upadłościowych oraz wyliczenie zarządców w postepowaniu upadłościowym w poszczególnych państwach UE. Również Wielka Brytania i Irlandia, które co do zasady nie uczestniczą we współpracy w obszarze prawa cywilnego zadeklarowały chęć stosowania rozporządzenia upadłościowego. Autorem sprawozdania jest poseł Tadeusz Zwiefka.

Wtorek, 27 marca, godz. 9:10, sala ASP 3G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym

We wtorek będzie mieć miejsce wydarzenie pt.: "Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym" poprzedzone konferencją, podczas której eksperci przedstawią koncepcje rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Wielkopolsce. Następnie odbędą się targi prezentujące dorobek 23 Lokalnych Grup Działania w przestrzeni wystawowej Yehudi Menuhin. Po nich rozpocznie się wydarzenie kulturalno-kulinarne, na którym będzie można skosztować regionalnych specjałów i napojów oraz zobaczyć występy lokalnych młodzieżowych grup folklorystycznych. Organizatorem wydarzenia jest poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

Konferencja: wtorek, 27 marca, godz. 15:00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Targi: wtorek, 27 marca, godz. 18:30, Yehudi Menuhin, Parlament Europejski, Bruksela

Wydarzenie kulturalno-kulinarne: wtorek, 27 marca, godz. 19:00, Yehudi Menuhin, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco