2018.03.16

Europejska statystyka gospodarcza (FRIBS)

W środę podczas spotkania Komisji Przemysłu, Badań i Energii przyjęty zostanie raport dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. W UE rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości statystyki oraz dane na temat działalności gospodarczej. Jednak charakter europejskiej gospodarki wciąż się zmienia. Jak zatem badać  jej kondycję? Jakich metod użyć i z jaką częstotliwością? Na te pytania odpowiada raport, którego sprawozdawcą jest Janusz Lewandowski.  

Środa, 21 marca, godz. 9:00, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Rewizja dyrektywy gazowej – głosowanie w komisji ITRE

W środę w Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie nad rewizją dyrektywy gazowej. Jej celem jest objęcie prawem unijnym wszystkich gazociągów importowych z krajów trzecich – takich jak Nord Stream 2. Przyjęte stanowisko będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji z Radą UE na temat ostatecznych zapisów. Sprawozdawcą PE w tej sprawie jest przewodniczący komisji ITRE, Jerzy Buzek.

Środa, 21 marca, godz. 10:00-11:00, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Likwidujemy bariery w działalności transgranicznej

Na środowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odbędzie się głosowanie sprawozdań PE ws. europejskiej e-karty usług. Głównym celem legislacji jest wprowadzenie uproszczonej procedury dla usługodawców rozszerzających swoją działalność na inne kraje członkowskie. Ma ona pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które wciąż borykają się z trudnościami na jednolitym rynku. Propozycja Komisji Europejskiej została skrytykowana przez usługodawców. Parlament Europejski podjął próbę ulepszenia tekstu zaproponowanego przez KE, uczynił go zrozumiałym dla przedsiębiorców. Sprawozdanie podaje jasną definicję e-karty, doprecyzowuje sposób weryfikacji i kontroli przyznawania/odrzucania e-karty przez państwa członkowskie. Ponadto poprawki kompromisowe wprowadzają możliwość rozszerzenia zakresu e-karty o inne sektory, a także usuwają bariery regulacyjne odnośnie do form prawnych spółek. Sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL jest Prof. Dariusz Rosati.  

Środa, 21 marca, godz. 11:00-11:30, sala JAN 4Q1, Parlament Europejski, Bruksela 

Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się

W przyszłym tygodniu Komisja Rozwoju będzie głosować nad sprawozdaniem dotyczącym poprawy zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się. W dokumencie duży nacisk został położony na  lepsze określeń zasad udzielenia pożyczek krajom rozwijającym się tak, aby ograniczyć ryzyko niewypłacalności państw, które zaciągają zobowiązania finansowe. Sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL w sprawie sprawozdania jest poseł Adam Szejnfeld.

Wtorek, 20 marca, godz. 10:45, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela 

Pierwsze posiedzenie Komisji TAX3

W czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji ds. przestępstw finansowych oraz unikania i uchylania się od płacenia podatków (TAX3). Oprócz dalszych przesłuchań, obserwacji i rekomendacji związanych z agresywnym planowaniem podatkowym czy nieadresowaniem rekomendacji danym przez Parlament Europejskim, Komisja TAX3 zajmie się również ustaleniem ram współpracy w dziedzinie podatkowej z Wielką Brytanią i jej podległymi terytoriami po Brexicie. Mandat Komisji przewiduje jej działania na 12 miesięcy, a ostateczny raport zostanie przegłosowany na jednej z ostatnich sesji plenarnych w tej kadencji. Koordynatorem największej frakcji Parlamentu Europejskiego - Grupy EPL - w tej Komisji jest Prof. Dariusz Rosati.

Czwartek, 22 marca, godz. 9:00-9:45, sala ASP 1G-2, Parlament Europejski, Bruksela

Z komisarzem Hahnem o ukraińskiej walce z korupcją

W czwartek w Parlamencie Europejski odbędzie się spotkanie Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Ukrainą w sprawie dotychczasowej i przyszłej walki Ukrainy z korupcją. Gościem specjalnym będzie komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Johannes Hahn. Oprócz przedstawicieli ukraińskich władz, NGOsów czy struktur powołanych specjalnie do walki z korupcją, na spotkanie przybędą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, w tym CEO Naftogazu. Gospodarzem spotkania będzie przewodniczący Delegacji ds. stosunków z Ukrainą, Prof. Dariusz Rosati.

Czwartek, 22 marca, godz. 9:30, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Konflikt gazowy Rosji z Ukrainą – wymiana poglądów z wiceprzewodniczącym KE M. Šefčovičem

W środę podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej, Maroš Šefčovič, przedstawi posłom najnowszą sytuację związaną z trwającym od początku marca kryzysem dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. W odpowiedzi na niekorzystny werdykt międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie sporu między Gazpromem i Naftohazem, Rosjanie zerwali – obowiązujące jeszcze przez dwa lata – kontrakty z ukraińskim koncernem na dostawy i tranzyt gazu. Šefčovič ma omówić z komisją ITRE konsekwencje tych wydarzeń dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego oraz działania możliwe do podjęcia przez UE w tej sprawie. Inicjatorem wymiany poglądów z komisarzem na ten temat jest przewodniczącego komisji ITRE, Jerzy Buzek.

Środa, 21 marca, godz. 17:00-18:00, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Zwalczanie fake news na jednolitym rynku cyfrowym

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego poświęcone tematyce fake news. Dezinformacja stanowi rosnące zagrożenie dla demokracji, ale także dla dobrego funkcjonowania wspólnego rynku UE, a walka z nią to jeden z kluczowych czynników budowania zaufania na jednolitym rynku cyfrowym. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele firm technologicznych (m.in. Google i Facebook), telekomunikacyjnych, mediów oraz organizacji zrzeszających firmy i reprezentujące konsumentów europejskich. Dyskusję poprzedzą wystąpienia ekspertów z University Sorbonne Nouvelle, Uniwersytetu w Ljubljanie oraz Centrum Studiów nad Polityką Europejską nt. kosztów dla gospodarki, jakie niosą za sobą fake news, a także propozycje możliwych rozwiązań prawnych i technologicznych, które przyczynią się do zwalczania tego procederu. Spotkaniu przewodniczyć będzie europosłanka Róża Thun.

Poniedziałek, 19 marca, godz. 16:00, sala ASP A5G-3, Parlament Europejski, Bruksela

Rozwój sztucznej inteligencji w najbliższej przyszłości

We wtorek odbędzie się dyskusja dotycząca rozwoju i wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość gospodarki UE, lepszej opieki zdrowotnej, bezpieczniejszego transportu, bardziej zrównoważonego rolnictwa, zagrożeń na rynku pracy jak i kwestii istniejącego prawodawstwo w tym zakresie. Przyspieszony rozwój tego sektora na świecie wymaga szeroko zakrojonej, otwartej dyskusji na temat tego, jak wykorzystywać i rozwijać sztuczną inteligencję nie pomijając kwestii etycznych z poszanowanie praw podstawowych. Współorganizatorem dyskusji jest poseł Michał Boni.

Wtorek, 20 marca, godz. 8.00, salonik poselski, Parlament Europejski, Bruksela 

Inwestowanie w przyszłość cyfrowej Europy

W środę odbędzie się dyskusja dotycząca przyszłych ram finansowych w Europie w kontekście budowania jednolitego rynku cyfrowego. Łączność 5G, sztuczna inteligencja, budowa komputerów dużej mocy obliczeniowej i cyberbezpieczeństwo są dziś elementami tworzenia przewagi konkurencyjnej na świecie. Rozwój tych technologii musi znajdować się w centrum europejskich inwestycji, aby pobudzać innowacje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie. W spotkaniu weźmie udział komisarz G. Oettinger oraz Jan Olbrych sprawozdawca PE do WRF po2020r. Poseł Michał Boni jest organizatorem spotkania.

Środa, 21 marca, godz. 8.00, salonik poselski, Parlament Europejski, Bruksela 

Pokaz filmu "Cyborgi"

W poniedziałek w Kinie Vendôme w Brukseli odbędzie się pokaz filmu pt. "Cyborgi: Bohaterowie nie umierają" (ang. "Cyborgs: Heroes Never Die"), którego fabuła opowiada o żołnierzach walczących podczas wojny w Doniecku na przełomie 2014 i 2015 roku. Ten ukraiński film, którego premiera miała miejsce pod koniec 2017 roku, aktualnie pokazywany jest w Ambasadach Ukrainy na całym świecie. Obecnością na wydarzeniu zaszczyci Pawło Klimkin – Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy. Wydarzenie to jest współorganizowane przez Misję Ukrainy w Brukseli oraz Przewodniczącego Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Ukrainą – Prof. Dariusz Rosatiego.

Poniedziałek, 19 marca, godz. 18.45, Kino Vendôme, Chaussée de Wavre 18, Bruksela 

Agroekologia i zrównoważony rozwój

Głównym tematem wydarzenia zorganizowanego w PE będzie wpływ agroekologii w kontekście możliwości i wyzwań dla polityki rozwojowej. Nowe sposoby zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia produktywności rolnej są konieczne dla wyeliminowania głodu i ubóstwa. Agroekologia jest postrzegana jako dobra alternatywa dla rolników w krajach rozwijających się, szczególnie w regionach, gdzie doświadczają oni presji klimatycznej. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z FAO, agendą ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Bogdan Wenta, członek Komisji Rozwoju otworzy konferencję.

Wtorek, 20 marca, godz. 12:30-14:30, sala ASP 5E1, Parlament Europejski, Bruksela 

Europejskie Forum Sportu 2018

W dniach 22-23 marca w Sofii odbędzie się Europejskie Forum Sportu. W ramach tegorocznego tematu przewodniego wydarzenia „Sport w Europie jako inwestycja w przyszłe pokolenia”, omówione zostaną takie zagadnienia jak zrównoważone podejście do sportu, promocja zdrowego stylu życia, sport i innowacje, kobiety w sporcie czy sport i rozwój regionalny. Celem Europejskiego Forum Sportu  jest ocena dotychczasowej realizacji polityki sportowej UE i omówienie kierunku jej przyszłego rozwoju. Bogdan Wenta będzie reprezentował parlamentarną Komisję Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu podczas tego wydarzenia. Poseł, razem z Komisarzem  Navracsicsem weźmie udział w panelu otwierającym konferencję, a dotyczącym roli sportu w stosunkach międzynarodowych.

22 - 23 marca, Sofia, Bułgaria 

Głosowanie nad projektem opinii w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE

We wtorek podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego poddany będzie głosowaniu projekt opinii w sprawie wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Jest on tekstem uzupełniającym do projektu sprawozdania parlamentarnego stanowiącego odpowiedź na VII raport Komisji Europejskiej opublikowany 9 października 2017 r., w którym oceniony został postęp w zwiększaniu spójności pomiędzy regionami UE. Projekt opinii podkreśla rolę kultury, edukacji, młodzieży i sportu w generowaniu wzrostu gospodarczego UE i realizacji polityki spójności, jednocześnie zwracając się do Komisji o większe uwzględnienie projektów kulturalnych podczas analizowania postępów w tej dziedzinie. Poseł Bogdan Wenta był zaangażowany w prace nad projektem opinii w roli sprawozdawcy cienia.

Wtorek, 20 marca, godz. 9:00, sala ASP 3G3, Parlament Europejski, Bruksela

Dyrektywa o wspieraniu czystych pojazdów, w Sejmie RP

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. polityki energetycznej Unii Europejskiej poseł Andrzej Grzyb zaprezentuje stanowisko PE w sprawie zmiany dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów. Poseł Grzyb jest autorem sprawozdanie PE ws. tej dyrektywy.  

Czwartek, 22 marca, godz.: 15.00-17.00, Sejmu RP, ul. Wiejskiej 4/6/8, sala im. Zofii Moraczewskiej (nr 25, bud G).

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco