08.03.2018

Budżet UE po 2020 roku powinien odpowiadać unijnym ambicjom

UE powinna wspomagać programy badawcze oraz wspierać młodych ludzi i rozwijające się firmy, uważają posłowie w projekcie stanowiska negocjacyjnego dla nowego budżetu długoterminowego UE, które będzie przedmiotem debaty we wtorek a głosowania w środę.

Kolejne Wieloletnie Ramy Finansowe dla UE (WRF) powinny nadal przewidywać wsparcie dla rolnictwa oraz polityki regionalnej, ale powinny tez finansować nowe priorytety, takie jak bezpieczeństwo, obrona lub migracja, a także uzupełniać braki, które pojawią się po wyjściu Wielkiej Brytanii, podkreślono w projekcie tekstu. 

Nowy budżet musi uzyskać zgodę Parlamentu, aby wejść w życie. Posłowie ostrzegają, że żadne porozumienie dotyczące WRF nie będzie kompletne bez odpowiadającego mu postępu dotyczącego własnych środków finasowania, czyli przychodów do budżetu UE. Wydatki i dochody należy traktować jako pakiet.

Dochody

Oprócz WFR, Parlament będzie debatować oraz głosować nad rezolucją, w której proponowane jest utrzymanie dotychczasowych źródeł przychodu, przy jednoczesnym dodawaniu nowych, takich jak podatek od transakcji finansowych, udział w opodatkowaniu przedsiębiorstw sektora cyfrowego, lub podatki środowiskowe. Bezpośrednie wpłaty od państw członkowskich, oparte na DNB, powinny zostać odpowiednio zmniejszone.

Więcej szczegółów w komunikacie prasowym

Informacje pogłębione

  • Ponad 94% budżetu UE wraca do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE wynoszą poniżej 6% budżetu, a wynagrodzenia połowę tej sumy. (źródło: Komisja Europejska)
  • Sondaże pokazują, że Europejczycy oczekują od UE rozwiązań. Większość respondentów uważa, że unia powinna robić więcej, w dziedzinach rozciągających się od bezpieczeństwa, migracji do bezrobocia (źródło: Eurobarometr).

Kolejne kroki

Oba stanowiska stanowią wkład Parlamentu do wniosków legislacyjnych Komisji, które mają zostać przedłożone w maju 2018 roku.

Wzywają oni do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów między Parlamentem a Komisją Europejską i Radą, aby spróbować osiągnąć porozumienie przed wyborami europejskimi w 2019 roku. 

Debata: wtorek, 13 marca

Głosowanie: środa, 14 marca

Procedura: Rezolucje nielegislacyjne

Konferencj prasowa: środa, 14 marca o 14:00 

#EUBudget #MFF

Parlament przedstawi wizję przyszłości po Brexicie

Rezolucja określająca stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie możliwych ram dla przyszłych stosunków UE-UK po Brexicie będzie przedmiotem debaty we wtorek i zostanie poddana pod głosowanie w środę. Głosowanie poprzedza szczyt UE-27 w Brukseli, który odbędzie się w dniach 22-23 marca. 

Projekt rezolucji, przygotowany przez Grupę ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim i zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących (Przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych), sugeruje, że układ o stowarzyszeniu między UE a Wielką Brytanią mógłby stanowić odpowiednie ramy dla przyszłych stosunków.

W projekcie podkreślono również, że UE posiada wiążące wspólne zasady, wspólne instytucje oraz wspólne mechanizmy nadzoru, egzekwowania prawa i orzekania, w celu wyjaśnienia, że nawet ściśle powiązane państwa trzecie o identycznym prawodawstwie nie mogą korzystać z podobnych korzyści lub dostępu do rynku jak państwa członkowskie UE.

Oczekuje się, że szefowie państw i rządów UE zatwierdzą wytyczne Rady dotyczące negocjacji w sprawie przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE na marcowym posiedzeniu. Posłowie omówią również inne punkty porządku obrad szczytu, takie jak zatrudnienie i konkurencyjność, opodatkowanie i stosunki zewnętrzne UE. 

Debata: wtorek, 14 marca

Głosowanie: środa, 15 marca

Procedura: Debata z Radą oraz Komisją Europejską, z rezolucją

#Brexit #euco

Opodatkowanie przedsiębiorstw w UE: zmiany obejmujące firmy cyfrowe i eliminujące unikanie podatków

W celu zapobiegania przenoszeniu podstawy opodatkowania firm, w miejsca o niskich podatkach, posłowie zagłosują w środę nad gruntownym przeglądem systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE. 

Zmiany przedstawiono w dwóch uzupełniających się pakietach przepisów: Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (CCTB) oraz wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB), które wspólnie mają na celu stworzenie jednolitego, jasnego i sprawiedliwego systemu opodatkowania osób prawnych w UE.

Propozycje obejmują plany mające na celu zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa będą płacić podatki tam, gdzie osiągają zyski, wprowadzenie jednolitego zestawu przepisów podatkowych, które miałyby zastosowanie w całej UE, oraz wykorzystanie danych cyfrowych do obliczania zobowiązań podatkowych.

Debata: środa, 14 marca

Głosowanie: czwartek, 15 marca

Procedura: Konsultacja

Konferencja prasowa: środa, 14 marca, 9.30

#Fairtaxation

Bezpieczeństwo dziennikarzy i nieprawidłowości związane z funduszami UE na Słowacji

W związku z zamordowaniem dziennikarza śledczego Jána Kuciaka oraz jego narzeczonej Martiny Kušnírovej na Słowacji, wolność prasy oraz bezpieczeństwo dziennikarzy w Słowacji oraz na terenie UE będą przedmiotem debaty we wtorek.

Przedmiotem debaty poselskiej będą także odkrycia Jána Kuciaka, ujawnione w jego ostatnim artykule opublikowanym już po jego śmierci, na temat domniemanego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE na Słowacji oraz możliwych powiązań pomiędzy zorganizowanymi grupami przestępczymi i słowackimi politykami. Debata zostanie podsumowana rezolucją podczas następnej sesji plenarnej, w kwietniu.

Parlament Europejski wysłał również w środę, 7 marca, sześcioro posłów (z komisji ds. wolności obywatelskich oraz z komisji ds. kontroli budżetowej) na Słowację, z dwudniową misją ustalenia faktów i zapoznania się z sytuacją na miejscu.

Parlament uczcił pamięć Jána Kuciaka oraz Martiny Kušnírovej, podczas sesji plenarnej, 28 lutego. Przewodniczący PE Antonio Tajani zdecydowanie potępił morderstwa, podkreślając, że wolność prasy musi zostać zachowana oraz wezwał władze Słowacji do odkrycia prawdy

Debata: środa, 14 marca

Głosowanie: sesja plenarna w kwietniu (16-19.03)

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej oraz debata, z rezolucją

#AllForJan #JanKuciak

Premier Portugalii António Costa weźmie udział w debacie poselskiej o przyszłości UE

Premier Portugalii António Costa będzie trzecim przywódcą UE biorącym udział w debacie na temat przyszłości Europy, debata odbędzie się w środę rano.

António Costaw okresie od lipca 2004 r. do marca 2005 r. był posłem i wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego z ramienia socjalistów, następnie złożył rezygnację aby objąć stanowisko ministra stanu i spraw wewnętrznych w Portugalii. Oprócz innych funkcji politycznych António Costa przez osiem lat pełnił również funkcję burmistrza Lizbony. Premierem Portugalii został 26 listopada 2015 roku.

Będzie to trzecia z serii debat pomiędzy posłami a głowami państw i rządów, o przyszłości UE, w poprzednich debatach uczestniczyli irlandzki Taoiseach Leo Varadkar (17 stycznia) oraz premier Chorwacji Andrej Plenković (6 lutego).

Przewodniczący PE Antonio Tajani i premier Portugalii António Costa wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej po debacie na posiedzeniu plenarnym o godz. 12.30.

Następnym przywódcą UE, który będzie debatować nad przyszłością Europy, będzie francuski prezydent Emmanuel Macron, 17 kwietnia.

Debata: środa, 14 marca

Konferencja prasowa: środa, 14 marca, około12.30, iw sali imienia Daphné Caruany Galizii, LOW N-1/201

#FutureofEurope @antoniocostapm

Ograniczenia handlu wprowadzone przez USA oraz sposoby ochrony pracy i firm w UE

Dodatkowe cła wprowadzone przez USA na importowaną stal i aluminium oraz odpowiedź UE na te działania będą przedmiotem środowej debaty z Komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. 

Prelegenci omówią plany prezydenta Donalda Trumpa dotyczące nałożenia przez nowych ceł USA na import stali i aluminium oraz planowane przez UE środki zaradcze, wraz z możliwym wpływem na miejsca pracy, inwestycje i ceny w UE oraz środki niezbędne do ochrony obywateli.

Parlamentarna Komisja Handlu Międzynarodowego szybko potępiła działania Stanów Zjednoczonych i poparła udzielenie przez Komisję Europejską, zdecydowanej i natychmiastowej odpowiedzi zgodnej z międzynarodowym prawem handlowym.

Hiszpańskie oliwki

W osobnej debacie, która odbędzie się w środę, posłowie planują przepytanie komisji Europejskiej w temat działań, jakie planowane są po nałożeniu przez USA nowych ceł na import oliwek z Hiszpanii. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

Debata: środa, 14 marca

Głosowanie: czwartek, 15 marca

Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej bez rezolucji, Pytanie do Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi ustnej, ze rezolucją

Najbiedniejsze regiony UE: potrzebne adekwatne fundusze oraz indywidualne strategie

Projekty budujące spójność między regionami UE muszą pozostać priorytetem i być odpowiednio finansowane, niezależnie od presji na budżet UE, stwierdzą posłowie w czwartek. 

Posłowie z parlamentarnej komisji ds. rozwoju regionalnego podkreślają, że krajowe cięcia inwestycji publicznych szkodzą regionom o niskich dochodach i niskim wzroście gospodarczym, dodatkowo dotkniętym negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego i finansowego.

Poza priorytetowym finasowaniem z UE, regiony te potrzebują strategii dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, likwidujących luki i oferujących dynamiczne perspektywy ich mieszkańcom.

Projekt rezolucji zostanie poddany pod głosowanie w czwartek

Informacje pogłębione

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące konkurencyjności w regionach o niskich dochodach i niskim wzroście w kwietniu 2017 roku. W sprawozdaniu skoncentrowano się na 47 słabiej rozwiniętych regionach w 8 państwach członkowskich: „regiony o niskim wzroście”, z PKB bliskim średniej unijnej, lecz o niskim wzroście (we Włoszech, Hiszpanii, Grecji i Portugalii) oraz „regiony o niskich dochodach”, z niskim PKB, ale ze wzrostem gospodarczym (w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i w Polsce).

Około jedna na sześć osób żyjących w UE mieszka w regionie słabo rozwiniętym (83 miliony mieszkańców), z czego 32 miliony mieszkają w regionach o niskich dochodach a 51 milionów w regionach o niskim wzroście. 

Debata: czwartek, 15 marca

Głosowanie: czwartek, 15 marca

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

#CohesionPolicy

 
  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco