2018.02.01

Szefowie frakcji politycznych zdecydowali w czwartek, że Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu rozpatrzy propozycję odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego. Oznacza to, że Ryszard Czarnecki nie mógłby już reprezentować Prezydium ani Parlamentu.

Decyzja została podjęta przez Konferencję Przewodniczących wymaganą regulaminem większością „co najmniej trzech piątych głosów z co najmniej trzech grup politycznych”. Wniosek o odwołanie posła Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego jest umotywowany „poważnym uchybieniem”. Ryszard Czarnecki porównał posłankę Różę Thun do „szmalcownika”.

Głosowanie plenarne nad wnioskiem odbędzie się w środę 7 lutego w Strasburgu. Do przyjęcia wniosku o usunięcie Ryszarda Czarneckiego z urzędu potrzebna jest większość dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Parlament musiałby w późniejszym terminie wybrać nowego wiceprzewodniczącego.

Propozycja Konferencji Przewodniczących nie jest skierowana ani przeciw Polsce, ani przeciw grupie politycznej EKR. Propozycja ta wyraża jedynie opinię przywódców politycznych, że Ryszard Czarnecki nie powinien ich już dłużej reprezentować.

Zastosowanie mają następujące artykuły Regulaminu Parlamentu:

Artykuł 21

Artykuł 20

Artykuł 17

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco