2018.01.16

Przewodniczący Tajani rozpoczął sesję plenarną w Strasburgu, zaniepokojony powtarzającym się łamaniem praw człowieka w Turcji i przypominając o debacie na temat przyszłości Europy w środę.

30 lat od pierwszego przyznania nagrody im. Sacharowa Parlament musi nadal wspierać tych, którym została ona przyznana, z powodu prześladowań. Leyla Zana, która otrzymała Nagrodę im. Sacharowa w 1995 roku, została usunięta ze stanowiska w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji. Przewodniczący Tajani wyraził solidarność z nią w imieniu Parlamentu.  „Nie do przyjęcia jest to, że ktoś wybrany przez naród może zostać w taki sposób usunięty", powiedział. 

Przewodniczący PE zaniepokojony jest powtarzającymi się przypadkami łamania praw człowieka, które dotycząc nie tylko członków opozycji, ale również przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i dziennikarzy. Wspomniawszy niektórych z prześladowanych, przewodniczący zapewnił, że Parlament Europejski będzie nieustannie ich wspierał w walce o wolność i sprawiedliwość.

W środę rano, po zaprezentowaniu nadchodzącej Bułgarskiej Prezydencji w Radzie, odbędzie się pierwsza z debat o przyszłości Europy, z irlandzkim premierem Leo Varadkarem. Nowy format pozwoli na bardziej interaktywną debatę, stawiając Parlament w centrum dyskusji na temat przyszłości UE. Przewodniczący Tajani potwierdził, że podczas debaty postara się zachować jak największą równowagę, aby odzwierciedlić różnorodność PE.

Przychodzący posłowie 

Michael Detjen (S&D, DE)

Odchodzący posłowie 

Jutta Steinruck, (S&D, DE)

Porządek obrad bez zmian

Rozpoczęcie negocjacji, przez komisje parlamentarne z Radą i Komisją Europejską 

Decyzje kilku komisji parlamentarnych o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy instytucjami (artykuł 69c) zostały opublikowane na stronie sesji plenarnej PE.

Jeżeli do wtorku, do 24.00 nie zostanie złożony wniosek o głosowanie plenarne nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji, komisje mogą je rozpocząć.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco