2012.09.13

Parlament przyjął rozporządzenie w sprawie systemów jakosci produktów rolnych, dzięki któremu o połowę skróci się czas oczekiwania na uzyskanie certyfikatu jakości dla produktów rolnych pochodzących z określonych obszarów geograficznych lub wyprodukowanych według tradycyjnych receptur. Uzgodniony z państwami członkowskimi dokument wprowadza również oznakowanie produktów z obszarów górskich.

 

Nowe przepisy skrócą czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o rejestrację do sześciu miesięcy. Skrócony zostanie także czas na złożenie zawiadomienia o sprzeciwie przez organ państwa lub osobę fizyczną lub prawną mającą uzasadniony interes oraz mającą siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

Rozporządzenie zawiera zapisy umożliwiające grupom producenckim skuteczną ochronę nazw zastrzeżonych i promocję autentyczności i dobrej reputacji swoich produktów. Producenci ubiegający się o certyfikat „gwarantowanej tradycyjnej specjalności”, będą musieli udokumentować, że produkt jest w użyciu na rynku krajowym przez okres umożliwiający przekaz z pokolenia na pokolenie, nie krótszy niż 30 lat;

Rozporządzenie ustanawia dodatkową definicję jakościową stosowaną do opisu produktów pochodzących z obszarów górskich. Po roku od wejścia w życie rozporządzenia Komisja może zaproponować wprowadzenie kolejnej, nowej definicji „produktu rolnictwa wyspiarskiego”.

Definicje

"Nazwa pochodzenia” to nazwa, którą określa się produkt pochodzący z określonego regionu i którego wszystkie etapy produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym. Z polskich produktów w tej kategorii zarejestrowane zostały już np. podkarpacki miód spadziowy, oscypek, bryndza podhalańska, karp zatorski, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca.

"Oznaczenie geograficzne” to nazwa, którą określa się produkt pochodzący z określonego regionu, którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym (np. jabłka łąckie, śliwka szydłowska, obwarzanek krakowski, rogal świetomarciński).

„Gwarantowana tradycyjna specjalność”, to oznaczenie przyznawane produktom wytwarzanym według tradycyjnej receptury (np. kabanosy, kiełbasa jałowcowa, olej rydzowy).

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco