08.12.2017

Finał prac Komisji PANA

We wtorek rano odbędzie się debata, a w środę głosowanie nad końcowymi rekomendacjami Komisji Śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA). Po 18 miesiącach pracy, Parlament zadecyduje, jakie kroki powinny zostać podjęte przez Komisję, państwa członkowskie i inne instytucje, by rewelacje odkryte m.in. w tzw. Papierach z Panamy nie miały miejsca. Celem Grupy EPL podczas sesji plenarnej jest poprawa tekstu pełnego wewnętrznych sprzeczności i rekomendacji nierealnych do zrealizowania lub uderzających w uczciwych obywateli UE czy uczciwe europejskie firmy. Koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w Komisji PANA jest Prof. Dariusz Rosati.

Debata: Wtorek, 12 grudnia, godz. 9:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie: Środa, 13 grudnia, godz. 12:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Prawa autorskie oraz transmisje radiowe i telewizyjne

We wtorek podczas sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad potwierdzeniem mandatu do negocjacji do rozporządzenia na temat wykonywania praw autorskich i pokrewnych w przypadku niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji tych programów (tzw. Sat-Cab regulation). W przegłosowanym sprawozdaniu Komisji Prawnej szczególnie ważny jest zapis o kraju pochodzenia, związany z zasadą terytorialności praw autorskich, która jest podstawą finansowania oraz dystrybucji treści filmowych i audiowizualnych w Europie. Utrzymanie zasady terytorialności jest istotne z perspektywy poziomu zatrudnienia w sektorze medialnym oraz różnorodności kulturowej w Unii Europejskiej. Poseł Tadeusz Zwiefka, członek Komisji Prawnej oraz poseł Bogdan Wenta, kontrsprawozdawca opinii w Komisji Kultury aktywnie uczestniczyli w pracach nad tym sprawozdaniem.

Wtorek, 12 grudnia, godz.12.00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

We wtorek odbędzie się debata dotycząca sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Raport skupia się na trzech kluczowych wyzwaniach: po pierwsze, Unia musi skoordynować ocenę głębokich zagrożeń i wyzwań UE (np. zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom UE oraz integralności terytorium UE, stabilizacja sąsiedztwa i utrzymywanie międzynarodowego porządku opartego na ustalonych zasadach). Po drugie, UE musi skonsolidować i pogłębić integrację europejską przez zwiększenie możliwości UE (np. stosowanie głosowania większością kwalifikowaną w WPZiB; zwiększanie zdolności UE do zwalczania zagrożeń hybrydowych i dezinformacji; potrzeba włączenia cyberobrony do WPZiB). Po trzecie, Unia musi współpracować w obrębie koalicji i z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo (np. pogłębianie partnerstwa transatlantyckiego a jednocześnie tworzenie własnych możliwości działania, aby lepiej radzić sobie z konfliktami regionalnymi i międzynarodowymi). W debacie weźmie udział posłanka Julia Pitera.

Wtorek, 12 grudnia, godz. 16: 30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego zajmą się „Sprawozdaniem rocznym w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony”. Jednym z najważniejszych tematów tego raportu jest uruchomienie unijnej stałej współpracy obronnej (PESCO), w ramach, której państwa członkowskie wyraziły swoją gotowość do jej wdrożenia. W przypadku tego projektu punktem docelowym będzie stworzenie platformy wspomagającej wymianę informacji oraz planowania rozwoju zdolnościwojskowych na szczeblu unijnym. Drugim, równie istotnym zagadnieniem, jest europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i rozwoju nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Głos w debacie z ramienia Grupy EPL zabierze posłanka Julia Pitera.

Wtorek, 12 grudnia, godz.17:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Wręczenie Nagrody Sacharowa 2017 w Parlamencie Europejskim

W środę, 13 grudnia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, przyznawanej, co roku przez PE osobom i grupom szczególnie zasłużonym w walce na rzecz praw człowieka i wolności na świecie. W tym roku zbiorowym laureatem została opozycja demokratyczna w Wenezueli. Od kilku lat w tym kraju panuje kryzys polityczny i gospodarczy, w ramach, którego demokratycznie wybrane Zgromadzenie Narodowe pozbawione zostało władzy, a przeciwnicy partii prezydenckiej są poddawani prześladowaniom. Wenezuelscy opozycjoniści zostali zgłoszeni do ubiegania się o nagrodę z inicjatywy Grupy Europejskiej Partii Ludowej. O wyborze finalistów decydują w głosowaniu posłowie Komisji Rozwoju (DEVE) oraz Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), w tym Podkomisji Praw Człowieka (DROI). Prace EPL w DEVE koordynuje poseł Bogdan Wenta, a w DROI poseł Andrzej Grzyb.

Środa 13 grudnia, godz. 12:00-12:30, sala plenarna, PE, Strasburg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco