2017.11.17

Parlament Europejski po raz kolejny pozytywnie ocenił działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. „Przyjęty raport pokazuje, że Parlament wysoko ceni swoje relacje z panią Rzecznik” - powiedział po głosowaniu poseł Jarosław Wałęsa, który z ramienia Grupy EPL koordynował pracę nad dokumentem.

Główne zadanie Rzecznika to przede wszystkim rozpatrywanie skarg, a także udzielenie pomocy osobom w przypadku nie przestrzegania praw podstawowych, przepisów, zasad prawa oraz zasad dobrej administracji w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii. Emily O’Reily, jako Europejski Rzecznik Praw Człowieka postawiła sobie za cel, aby instytucje UE możliwie najsprawniej reagowały na potrzeby obywateli i służyły im przy pełnym uwzględnianiu ich oczekiwań.

Sprawozdanie w dużej mierze skupia się na rekomendacjach odnośnie ważnych kwestii dotyczących przejrzystości w unijnym procesie decyzyjnym, przejrzystości w rozmowach trójstronnych, a także przejrzystości w umowach i negocjacjach handlowych.

„Zapewnienie obywatelom jak najwyższego poziomu przejrzystości jest bardzo ważne, nie mniej jednak musimy pamiętać, że ta przejrzystość nie powinna podważać pozycji negocjacyjnej UE. Niezwykle istotne jest także, wspieranie wysiłków Komisji Europejskiej mające na celu ułatwić dostęp do dokumentów i informacji, w odniesieniu do procedur programu pilotażowego EU Pilot dotyczących otrzymanych petycji, a także kontynuacja przez Rzecznika strategicznego postępowania sprawdzającego dotyczącego przejrzystości działań Komisji podczas rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń w ramach procedur EU Pilot” - podkreślił poseł Jarosław Wałęsa.

„Od samego początku dokładnie monitorowałem działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i bardzo wysoko oceniam współpracę z panią O’Reily. Tak jak w minionym roku ponownie udowodniła, że w dłuższej perspektywie praca Rzecznika może pozytywnie wpływać na funkcjonowanie administracji unijnej, zgodnie z przyjętą strategią zwiększania oddziaływania, znaczenia i widoczności biura. Jej wysiłki uczynienia tej instytucji bardziej dostępną i przyjazną obywatelowi, przyczyniły się do podniesienia standardów przejrzystości i administrowania w organach publicznych UE. Osobiście liczę na dalszą owocną współpracę z panią Rzecznik i wspólne opracowywanie rozwiązań, które pomogą nam eliminować problemy napotykane przez obywateli UE” - dodał.

 

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco