2017.11.15
  • Środki ochrony handlu w UE wzmocnione przeciwko dumpingowi importu
  • Nowe kryteria ochrony socjalnej i ochrony środowiska
  • Firmy w UE nie muszą przedstawiać dodatkowych dowodów na stosowanie przeciw nim dumpingu,  

Nowe przepisy UE przeciw dumpingowi wymagają od partnerów handlowych norm ochrony socjalnej jak i środowiska. ©AP Images/European Union-EP

Nowe skuteczniejsze zasady walki z dumpingiem i subsydiowaniem eksportu przez kraje trzecie, przyjęte przez posłów w środę. 

Unikalne w skali światowej zasady handlowe UE nałożą na partnerów handlowych i producentów spoza Unii, obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska, co ma zapobiegać dumpingowi. Celem jest ochrona przemysłu i miejsc pracy w UE przed nieuczciwie zaniżonymi cenami towarów importowanych z krajów trzecich, których gospodarka jest w dużym stopniu sterowana przez państwo.

Co nowego:

  • Wpływ dumpingu środowiskowego i społecznego będzie brany pod uwagę podczas decyzji w sprawie środków antydumpingowych.
  • Komisja Europejska monitorować sytuację w krajach eksportujących do UE, a przedsiębiorstwa w UE mogą opierać się o jej sprawozdania składając skargę na dumping.
  • Firmy z UE nie będą musiały przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów na to, że ich konkurenci z krajów trzecich prowadzą dumping towarów na rynku UE.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają pomoc przy radzeniu sobie z procedurami.
  • Wszystkie grupy zaangażowane, szczególnie unijne związki zawodowe będą miały możliwość przedstawienia swojej opinii o decyzjach dotyczących środków ochrony handlu.

Dziś Parlament przyjął przepisy uzgodnione nieformalnie po negocjacjach z Radą, 3 października. Porozumienie poparło 554 posłów, 48 było przeciw, a 80 wstrzymało się od głosu.

Kolejne kroki

Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez Radę i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco