2017.11.14

W środę o godzinie 9.00 na sesji plenarnej PE w Strasburgu rozpocznie się debata o praworządności i stanie demokracji w Polsce. Po 12.30 planowane jest głosowanie rezolucji Parlamentu w tej sprawie.

W debacie weźmie udział m.in. pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i – w imieniu Prezydencji w Radzie - wiceminister do spraw europejskich Estonii Mati Maasikas.

Oczekuje się, że Parlament wezwie do uruchomienia wobec Polski procedury zgodnej z artykułem 7.1 Traktatu, mówiącym o ryzyku poważnego naruszenia wartości europejskich przez polskie władze.

Jeśli tak się stanie, Komisja Swobód Obywatelskich PE przygotuje "uzasadnioną propozycję" w tej sprawie, którą następnie przedłoży Radzie UE.

Procedura może doprowadzić do zawieszenia części praw Polski jako członka Unii Europejskiej. 

Debata będzie transmitowana na EP Live i EbS+.

Więcej informacji

 

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco