2017.11.10

"Paradise Papers"

We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego pochylą się nad sprawą "Paradise Papers" czyli wyciekiem milionów dokumentów z firm zajmujących się optymalizacją podatkową, ukazującym jak osoby prywatne (np. znani muzycy czy politycy) oraz międzynarodowe firmy mogą uciec od płacenia podatków. Po podobnym skandalu - "Panama Papers" - z zeszłego roku w Parlamencie Europejski powołano Komisję PANA czyli Komisję śledczą ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania. Przed tym jak 28 listopada posłowie będą debatować nad tematem "Paradise Papers" podczas przesłuchania w Komisji PANA, to na sali plenarnej w Strasburgu posłowie omówią, jak najnowsze doniesienia mogą pomóc w przygotowaniu dobrych rekomendacji z Komisji PANA dla Komisji Europejskiej i Rady dot. usprawnienia walki z tym szkodliwym fenomenem. Koordynatorem i rzecznikiem z ramienia Grupy EPL w Komisji PANA jest Prof. Dariusz Rosati, który również zabierze głos w debacie.

Wtorek, 14 listopada, godz. 10:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Działania rządu PiS-u kolejny raz pod lupą Parlamentu Europejskiego

W środę Parlament Europejski po raz kolejny będzie dyskutował na temat nadużyć władzy i łamania zasad państwa prawa przez rząd PiS-u w Polsce. Nie publikowanie orzeczeń i zniszczenie suwerenności Trybunału Konstytucyjnego, rzekoma reforma wymiaru sprawiedliwości czy nieprzestrzeganie zaleceń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to tylko niektóre z działań rządu, które niepokoją Unię Europejską i naszych unijnych partnerów.

Środa, 15 listopada, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Praworządność na Malcie

We wtorek po południu, posłowie do Parlamentu Europejskiego będą debatować nt. praworządności na Malcie. Punktem zapalnym było zamordowanie znanej dziennikarki śledczej - Daphne Caruany Galizii - która od dawna odkrywała przypadki korupcji maltańskich elit rządzących. Ponadto, oprócz przypadków naruszania wolności prasy, upolitycznienia sądownictwa przez socjalistyczny rząd na Malcie, posłowie poruszą tematy takie jak uchylanie się od płacenia podatków czy pranie pieniędzy, do których dochodzi na Malcie, i co pokazały wnioski Komisji PANA. W debacie udział weźmie koordynator Grupy EPL w Komisji PANA - Prof. Dariusz Rosati.

Wtorek, 14 listopada, godz. 15:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg 

Głos Parlamentu przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego

We wtorek po południu odbędzie się debata, a w środę głosowanie w sprawie rezolucji nt. rekomendacji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego (PW), przed listopadowym Szczytem PW. Projekt rezolucji poparty przez zdecydowaną większość europosłów, oprócz wsparcia dla idei Partnerstwa Wschodniego, proponuje stworzenie modelu 'Partnerstwo Wschodnie plus' dla krajów, które podpisały już Umowy Stowarzyszeniowe z UE - Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Model ten, pod pewnymi warunkami, umożliwiałby np. stworzenie funduszu powierniczego wspierającego inwestycje czy zniesienie roamingu, a w dłuższej perspektywie np. wstąpienie do Unii Celnej. Aktywny udział przy opracowaniu tekstu brał szef Delegacji PE ds. Ukrainy - Prof. Dariusz Rosati.

Wtorek, 14 listopada, godz. 15:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 15 listopada, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg 

Ochrona rynku unijnego przed przywozem produktów po cenach dumpingowych np. z Chin

We wtorek odbędzie się debata w sprawie rozporządzenia dotyczącego wzmocnienia ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Zmiany w rozporządzeniu nie są nakierowane na żaden konkretny kraj, ale propozycja Komisji Europejskiej była de facto reakcją na upłyniecie 15 letniego okresu przejściowego, po którym Unia Europejska powinna przyznać Chinom status gospodarki wolnorynkowej. Status gospodarki wolnorynkowej jest technicznym terminem używanym w europejskich postępowaniach anty-dumpingowych. W stosunku do produktów z państw nieposiadających takiego statusu możliwe jest nałożenie wyższych niż normalnie ceł, w celu ochrony rynku wewnętrznego przed dumpingiem i nieuczciwą konkurencją. Przyznanie Chinom statusu MES uniemożliwi obronę rynku przed tanimi produktami, sprzedawanymi w dumpingowych cenach, m.in. stalą i wyrobami stalowymi. W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała rozwiązanie, które umożliwi nowy sposób obliczania dumpingu w dochodzeniach antydumpingowych dotyczących importu od członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) w przypadku, gdy ceny i koszty są zniekształcone z powodu interwencji państwa. Pracę nad dokumentem z ramienia delegacji PO-PSL koordynuje poseł Jarosław Wałęsa.

Wtorek 14 listopada 2017 godz.17:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa 15 listopada 2017, godz.12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

W środę na sesji plenarnej odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad raportem będącym rocznym sprawozdaniem dotyczącym działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku. Główne zadanie Rzecznika to przede wszystkim rozpatrywanie skarg, a także udzielenie pomocy osobom w przypadku nie przestrzegania praw podstawowych, przepisów, zasad prawa oraz zasad dobrej administracji w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii. Emily O’Reily, jako Europejski Rzecznik Praw Człowieka nie tylko postawiła sobie za cel, aby instytucje UE możliwie najsprawniej reagowały na potrzeby obywateli i służyły im przy pełnym uwzględnianiu ich oczekiwań, ale również przyjęła strategię zwiększania oddziaływania, znaczenia i widoczności biura, na rzecz poprawy jakości życia obywateli europejskich. Sprawozdanie w dużej mierze skupia się na rekomendacjach odnośnie ważnych kwestii dotyczących przejrzystości w unijnym procesie decyzyjnym, przejrzystości w rozmowach trójstronnych, a także przejrzystości w umowach i negocjacjach handlowych. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Jarosław Wałęsa.

Środa, 15 listopada, godz. 15:00-23:00, debata, PE, Strasburg

Czwartek, 16 listopada, godz. 12:00-14:00, głosowanie, PE, Strasburg

Przyznanie Nagrody LUX przez Parlament Europejski

We wtorek w Strasburgu posłowie Parlamentu Europejskiego wybiorą laureata nagrody filmowej LUX przyznawanej od 2007 r. Do tegorocznych finalistów należą: „Krew Saamów” Amandy Kernell, „120 Uderzeń Serca” Robina Campillo oraz „Western” Valeski Grisenbach. Od 30 lat, celem nagrody LUX jest promocja kinematografii poruszającej zagadnienia kluczowe dla debaty publicznej w Europie. Oprócz wyboru laureata, tego dnia w Parlamencie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem aktorów i twórców nominowanych obrazów oraz seminarium, podczas którego zostanie omówiona problematyka poruszana przez wyróżnione filmy. Zwycięski film zostanie przetłumaczony na 24 oficjalne języki Unii Europejskiej oraz otrzyma środki na międzynarodową dystrybucję i promocję. Wydarzenie to współorganizuje parlamentarna Komisji Kultury i Edukacji, której członkiem jest Bogdan Wenta, autor raportu na temat filmu europejskiego z dobie cyfrowej.

Wtorek, 14 listopada, wręczenie nagrody, godz. 12:00 - 12:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 14 listopada, konferencja prasowa, godz. 15:00 - 15:30, sala LOW N -1.2, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 14 listopada, seminarium dla prasy, godz. 15:45 - 18:00, sala SDM-S7, Parlament Europejski, Strasburg

 

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco