2017.11.03

Konferencja: czysta energia - jak finansować

We wtorek odbędzie się wspólna konferencja Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nt. finansowania inwestycji w energetyce w Unii Europejskiej w kontekście przygotowywania nowych wieloletnich ram finansowych UE (MFF 2021-2028). Głównymi tematami spotkania będą: rozbudowa infrastruktury - przede wszystkim interkonektorów, rozwój OZE, zwiększanie efektywności energetycznej, badania w zakresie nowych technologii energetycznych oraz społeczny wymiar transformacji energetycznej – w tym wsparcie dla regionów węglowych, takich jak Śląsk. PE proponuje powołanie dla nich specjalnej platformy, na której uruchomienie chce zapewnienia 3 milionów euro w budżecie UE na rok 2018. Na konferencji głos zabierze Marcin Krupa, Prezydent Katowic – jednego z potencjalnych miast-beneficjentów przyszłej platformy. Wśród panelistów znaleźli się również: przewodniczący PE - Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE - Maroš Šefčovič i Jyrki Katainen, gubernator Kalifornii – Jerry Brown, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Werner Hoyer, ministrowie państw członkowskich UE oraz przedstawiciele firm z sektora energetycznego i organizacji pozarządowych. Organizatorami wydarzenia są szef Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek oraz komisarz ds. energii i klimatu, Miguel Arias Cañete. 

W tym dniu odbędzie się również konferencja prasowa na ten temat, w której wezmą udział Antonio Tajani, Jerzy Buzek, Miguel Arias-Cañete, Jerry Brown, Werner Hoyer.

Wtorek, 7 listopada, godz. 9:30 - 18:30, sala plenarna (Hemicycle), Parlament Europejski, Bruksela

Wtorek, 7 listopada, konferencja prasowa, godz. 10:45, sala Anna Politkovskaya (PHS 0A50), Parlament Europejski, Bruksela 

50-ty Światowy Kongres Ukraińców

We wtorek w Brukseli odbędzie się 50-ty, jubileuszowy, Światowy Kongres Ukraińców. W tym roku, z powodu okrągłego jubileuszu organizowane jest wysokiego szczebla forum z przedstawicielami administracji publicznej, świata polityki, biznesu czy mediów. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać o tematach takich jak integracja europejska Ukrainy, prawa człowieka na Ukrainie czy wpływ rosyjskiej dezinformacji na Ukrainę i UE. Jednym z prelegentów pierwszego panelu - o integracji Ukrainy z Europą oraz o jej perspektywach - będzie przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy - prof. Dariusz Rosati.

Wtorek, 7 listopada, godz. 8:15-17:00, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rue Belliard 99-101, Bruksela 

Spotkanie polskich przedsiębiorców branży medialnej w PE

W środę wieczorem odbędzie się spotkanie polskich przedsiębiorców branży medialnej dotyczące nowych wyzwań dla nadawców i dostawców treści w kontekście trwających oraz planowanych prac legislacyjnych w Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Pracodawców Mediów Prywatnych oraz Związku Europejskich Telewizji Komercyjnych (ACT) będą dyskutować na temat nowych wyzwań, jakie Jednolity Rynek Cyfrowy stawia przed unijnymi przedsiębiorcami, przede wszystkim w kontekście możliwości konkurowania na globalnym rynku mediów. Spotkanie jest organizowane przez Bogdana Wentę, członka parlamentarnej Komisji Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu.

Środa, 8 listopada, godz. 18:00, Salon MEP, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco