2012.10.18

Budżet UE na rok 2013: niedobory w płatnościach

Środki na finansowanie płatności, zmniejszone w porównaniu z propozycją budżetu na rok 2013, przedstawioną przez Komisję, muszą zostać przywrócone. W przeciwnym razie UE nie będzie w stanie uregulować rachunków wystawionych przez państwa członkowskie, twierdzi komisja budżetowa Parlamentu. Debata w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek, a głosowanie w czwartek.  

Budżet UE na lata 2014-2020: Posłowie chcą wiedzieć, gdzie należy uciąć

Zgodnie z obietnicami przedstawicieli rządów narodowych, złożonymi podczas czerwcowego szczytu, deputowani oczekują, że w wieloletnim budżecie UE, znajda się środki na badania oraz wspomaganie konkurencyjności. Posłowie chcą także, aby rządy krajów wzywających do największych cięć, jasno określiły, które z unijnych polityk należy zlikwidować, aby osiągnąć zamierzony efekt. Debata oraz głosowanie odbędą się we wtorek. 

Wyniki posiedzenia Rady Europejskiej

Unia Bankowa, dyskusja nad osobnym budżetem dla strefy euro oraz plany dotyczące unii gospodarczej i walutowej, zdominują wtorkową rozmowę z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem van Rompuy oraz przewodniczącym Komisji Europejskiej Manuelem Baroso, na temat rezultatów Rady Europejskiej z 18 i 19 października. Podczas debaty, Posłowie podkreślać będą, że większa władza przekazywana na poziom Unii, musi być zrównoważona większą demokratyczną odpowiedzialnością ponoszoną przez instytucje.

Wzmocnić prawa pasażerów

Jak otrzymać odszkodowanie w przypadku opóźnień lub uszkodzenia bagażu, do kogo zwrócić się, aby uzyskać rzetelne informacje, gdy opóźnienia się nawarstwiają, jak wrócić do domu, jeśli linia lotnicza ogłasza upadłość? W projekcie rezolucji deputowani domagają się jasnych ustaleń, które wzmocniłyby prawa pasażerów, niezależnie od środka transportu.

Europejski Rok Obywatela 2013

Parlament zagłosuje we wtorek, aby ustanowić rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Przez cały rok organizowane będą akcje, mające na celu edukowanie obywateli, głownie ludzi młodych, decydujących się studiować, pracować, zakładać biznes lub planujących otrzymywać emeryturę w innym państwie członkowskim.

 

Pełna wersja Biuletynu: [kliknij]
Porządek obrad [kliknij]
Relacja z sesji na żywo: EPLive oraz EuroparlTV
Komunikaty z głosowań będą publikowane tutaj: [kliknij

Briefing przed sesją STR:
w poniedziałek 16.30-17.00, Strasburg, LOW N-1/201.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco