2017.10.20

Zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych

We wtorek odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem „CE”. Rozporządzenie jest częścią tzw. circular economy package - wielowątkowego programu zmierzającego do przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę o obiegu zamkniętym, tj. nakierowaną na recycling i ponowne wykorzystanie materiałów zużytych i wyrzuconych, a także na odzyskiwanie cennych substancji zawartych w odpadach.  Głosowane rozporządzenie reguluje warunki wprowadzania na rynek UE nawozów oznaczonych symbolem „CE”, upoważniające do sprzedaży nawozu w całej UE. Jednym z tych warunków są limity zanieczyszczeń w nawozie, w tym limit kadmu. Bez spełnienia tych limitów, nawozy nie otrzymają symbolu „CE”, a bez niego nie będą mogły być sprzedawane na rynku UE. Więcej informacji udzielają biura posła Dariusza Rosatiego oraz posła Jarosława Wałęsy.

Debata: poniedziałek, 23 października, godz. 19.00

Głosowanie: wtorek, 24 października, godz. 12.00, PE, Strasburg 

Pierwszy głos Parlamentu w sprawie przyszłego wieloletniego budżetu Unii

Podczas sesji plenarnej posłowie zagłosują nad rezolucją na temat przyszłości finansów Unii. Przedstawia ona pierwsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące wybranych elementów budżetu UE w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku i jest polityczną odpowiedzią na dokument Komisji Europejskiej (Reflection paper on the future EU finances), który zaprezentowany został w czerwcu. Posłowie zdecydowanie odrzucają warianty przyszłego budżetu Unii, które przewidują cięcia w polityce spójności i polityce rolnej. Opowiadają się także przeciwko finansowaniu nowych zadań kosztem obecnych polityk. Jej autorem i stałym sprawozdawcą Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) jest Jan Olbrycht.

Wtorek, 24 października 2017, Parlament Europejski, Strasburg 

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

We wtorek, odbędzie się głosowanie nad raportem dotyczącym wdrażania unijnych programów gwarancji dla młodzieży. Dokument jest przeglądem polityk integrujących młodych ludzi z rynkiem pracy pod względem gospodarności i efektywności wydatkowania. W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie są zobligowane zapewnić, aby wszyscy młodzi ludzie otrzymali ofertę dobrej jakości dotyczącą zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia lub chwili, gdy zostali bezrobotni. Rada Europejska ustanowiła także inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu zwiększenia unijnego wsparcia finansowego na rzecz regionów i osób dotkniętych w największym stopniu problemem bezrobocia. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz koordynowała prace nad opinią komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z ramienia Grupy EPL.

Wtorek, 24 października, godz 12:00 - 14:00 

Otwarcie Dni Nagrody LUX 2017

W piątek, w warszawskim kinie Muranów odbędą się Dni Nagrody LUX 2017. LUX to nagroda filmowa przyznawana przez Parlament Europejski od 2007 r. Jej celem jest promocja kinematografii poruszającej zagadnienia kluczowe dla debaty publicznej w Europie, takie jak obecnie imigracja, integracja społeczna, ubóstwo czy przemoc wobec kobiet. Do tegorocznych finalistów nominowanych do Nagrody LUX, obok „Krwi Saamów”, należą „120 Uderzeń Serca” Robina Campillo oraz „Western” Valeski Grisenbach. Zwycięski film zostanie wyłoniony przez posłów Parlamentu Europejskiego 15 listopada i przetłumaczony na 24 oficjalne języki Unii Europejskiej oraz otrzyma środki na międzynarodową dystrybucję i promocję. Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury i autor parlamentarnego raportu na temat kina europejskiego w dobie cyfrowej otworzy debatę poprzedzającą projekcję „Krwi Saamów” Amandy Kernell, jednego z trzech filmów nominowanych do nagrody.

Dni Nagrody Lux, 27 października 2017, godz. 19.00,  Kino Muranów, ul. Gen. Andersa 5, Warszawa 

Pytanie o przyszłość Europy

W piątek i sobotę odbędzie się w Krakowie XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Tegoroczne obrady zorganizowane są pod hasłem "Dokąd zmierza Europa" i skoncentrują się na czterech głównych blokach tematycznych: przywództwo, tożsamość, przyszłość i jedność. Konferencja współorganizowana jest przez Grupę EPL oraz Delegację PO-PSL w Parlamencie Europejskim; w tegorocznych dyskusjach uczestniczyć będą posłowie Janusz Lewandowski, Andrzej Grzyb i Jan Olbrycht. Więcej na temat konferencji: http://www.kosciol-europa.org.pl/

27-28 października, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco