2017.10.13

Delegowanie pracowników - głosowanie w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

W poniedziałek Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) zagłosuje nad sprawozdaniem w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Negocjacje trwały do ostatniej chwili. W stanowisku kompromisowym, przedłożonym pod głosowanie, współsprawozdawczynie proponują: utrzymanie okresu delegowania na poziomie 24 miesięcy,  zastąpienie minimalnych stawek "wynagrodzeniem", zobowiązanie firm delegujących do stosowania lokalnych oraz branżowych układów zbiorowych obecnych w Państwach Członkowskich, utrzymanie dodatkowych wymogów dotyczących podwykonawstwa, rozszerzenie podstawy prawnej o artykuł 153.2 TFEU oraz wskazanie, iż sektorowe rozwiązania dotyczące transportu znajdą się w Pakiecie Mobilności. Europosłowie z Klubu PO-PSL do samego początku aktywnie angażowali się w prace nad rewizją dyrektywy w komisjach EMPL, IMCO i JURI. Dzięki ich zaangażowaniu udało się wprowadzić do sprawozdania pozytywne zapisy dotyczące długości delegowania, wynagrodzenia i transportu. Członkami Komisji EMPL są europosłowie: Danuta JazłowieckaAgnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Marek Plura.

Poniedziałek, 16 października, godz. 17:15, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Warunki pracy w transporcie drogowym

W poniedziałek odbędzie się wspólne wysłuchanie publiczne komisji Transportu i Turustyki  (TRAN) oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) dotyczące "Pakietu Mobilności". Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad propozycjami zawartymi w dokumentach pakietu, przede wszystkim na temat zapisów dotyczących delegowania pracowników. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele sektora transportu, m.in. Maciej Wroński - prezes Transport i Logistyka Polska. Członkinią Komisji TRAN jest europosłanka Elżebieta Łukacijewska, a członkami Komisji EMPL europosłowie: Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Marek Plura.

PROGRAM SPOTKANIA

Poniedziałek, 16 października, godz. 15:00-17:00, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Głosowanie w sprawie nowego rozporządzenia 'Dublin'

W czwartek Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) będzie głosowała w sprawie nowych zasad ustanawiających odpowiedzialność za uchodźców i inne osoby wymagające ochrony międzynarodowej. Rozporządzenie 'Dublin' jest kluczowym elementem reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Projektowane zmiany mają na celu zapewnienie efektywniejszych i bardziej solidarnych mechanizmów w zakresie udzielania ochrony, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo Europejczyków. Członkami komisji LIBE są europosłowie: Barbara Kudrycka i Michał Boni.

Czwartek, 19 października, godz. 8:00, sala JAN 6Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Prace Komisji Śledczej PANA na finiszu

W środę, podczas posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem oraz rekomendacjami finalizującymi ponad rok prac tej komisji. Przez ten czas członkom komisji udało się przesłuchać zarówno polityków czy osoby z administracji wielu krajów członkowskich, zadać pytania unijnym komisarzom jak również zaprosić do współpracy dziennikarzy - wszystko po to, by lepiej zrozumieć luki w prawie UE dotyczące podatków oraz prania pieniędzy oraz zaproponować Komisji Europejskiej i Radzie UE rekomendacje dot. zmian w systemie prawnym w tym zakresie. To właśnie nad raportem końcowym i tymi rekomendacjami głosować będą posłowie w środę w Brukseli. Głosowanie końcowe jest zaplanowane podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Prof. Dariusz Rosati jest koordynatorem oraz rzecznikiem Grupy EPL w tej Komisji, odpowiadającym za linię polityczną i merytoryczną Grupy w tym zakresie.

Środa, 18 października, godz. 15:00, (sala TBC), Parlament Europejski, Bruksela 

IV Europejski Kongres Młodych Rolników

W czwartek, w godz. 09:00-12:30 w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się IV Europejski Kongres Młodych Rolników, organizowany pod auspicjami Grupy EPL - największej frakcji w PE. Zgromadzi on ponad 300 młodych właścicieli gospodarstw rolnych z większości krajów UE. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę unijnych decydentów na narastający problem braku zastępowalności pokoleń na europejskiej wsi, gdzie już obecnie średnio tylko 6,5% rolników ma mniej niż 35 lat.W trakcie Kongresu zostaną ogłoszone nazwiska zwycięzców i wręczone nagrody w konkursie na najlepszy projekt młodego rolnika, w którym bierze udział także przedstawiciel Polski. Ambasadorami Kongresu w Polsce są europosłowie PSL: Andrzej GrzybKrzysztof HetmanJarosław Kalinowski oraz Czesław Siekierski, którzy z tej okazji zaprosili do Brukseli blisko 50 młodych rolników z całej Polski. Dodatkowo europoseł Czesław Siekierski, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygłosi podczas Kongresu przemówienie, obok m.in. przewodniczącego europarlamentu Antonio Tajaniego oraz szefa Europejskiej Partii Ludowej Josepha Daula. 

Czwartek, 19 października, godz. 9:00-12:30, sala PHS 3C050, PE, Bruksela

Unijne regulacje o prawie autorskim oczami polskich artystów

W poniedziałek odbędzie się konferencja prasowa dotycząca prowadzonych obecnie prac nad reformą dyrektyw unijnych dotyczących prawa autorskiego i ich wpływu na polski rynek z udziałem przedstawicieli polskiego środowiska artystycznego.  Większość z nich nie otrzymuje wynagrodzenia za rzeczywistą eksploatację ich artystycznych wykonań dokonywaną w ramach usług ściągania plików i streamingu z platform online. W wydarzeniu udział wezmą m.in. Michał Urbaniak, wybitny muzyk jazzowy, Ryszard Poznakowski, członek zespołów Trubadurzy oraz Czerwono-Czarni, Wanda Kwietniewska, Aleksander Nowacki i Wincenty Krawczyk. Współorganizatorem spotkania jest Bogdan Wenta, członek parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji.

Poniedziałek, 16 października,17:00-18:30, Silken Berlaymont Brussels, Boulevard Charlemagne 11-19, Bruksela

Szkolnictwo wyższe i ośrodki badawcze a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W środę odbędzie się konferencja na temat współpracy w zakresie edukacji wyższej w kontekście wdrażania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Głównym celem seminarium jest zbadanie wkładu sektora szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych w dziedzinie budowania potencjału badawczego i innowacyjnego w krajach rozwijających się oraz omówienie potencjalnych możliwości współpracy między wszystkimi partnerami na rzecz rozwoju. Wśród zaproszonych gości są m.in. Svetoslav Malinov, członek Komisji Kultury, przedstawiciele Komisji Europejskiej a także eksperci z Uniwersytetu Południowoafrykańskiego i Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie. Seminarium jest organizowane przez posła Bogdana Wentę, członka Komisji Rozwoju oraz Komisji Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu.

Środa 18 października, 14:30-16:30, sala ASP 5E2, PE, Bruksela 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

„Uwolnić biznes!” - pod takim hasłem w dniach 18-20 października odbędzie się siódma edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% firm działających w UE. W Polsce generują one 50% PKB i tworzą ponad 70% miejsc pracy. Jako Przewodniczący Komitetu Honorowego VII EKMŚP, Jerzy Buzek weźmie udział w panelu otwierającym Kongres przedstawiając unijne działania zmierzające do tego by uwolnić europejski biznes. Weźmie też udział w debacie o potencjalnych skutkach dla MŚP płynących z głębszej integracji strefy Euro oraz przyjęcia wspólnej waluty, a także wyzwań związanych z cyfryzacją gospodarki. Uczestnikami tegorocznego Kongresu będzie m.in. komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. Wystąpienie wprowadzające do panelu cyfrowego wygłosi Mariya Gabriel, Komisarz ds. Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego.

Środa 18 października - Piątek 20 października, Katowice

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco