2017.09.22

Pakiet usługowy


W środę odbędzie się wysłuchanie publiczne Grupy EPL na temat pakietu usługowego przedstawionego przez Komisję Europejską w styczniu 2017 roku. W ramach pakietu KE przyjęła cztery propozycje: nową europejską e-kartę usług; ocenę proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w ramach wolnych zawodów; wytyczne na temat krajowych reform w zakresie regulacji zawodów oraz lepsze zasady w zakresie powiadamiania o projektach przepisów krajowych w dziedzinie usług. Podstawowym celem pakietu usługowego jest ułatwienie przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług poza krajem swojego pochodzenia. Podczas wysłuchania publicznego posłowie, KE oraz zaproszeni przedstawiciele sektora usługowego będą dyskutować na temat rzeczywistej wartości dodanej europejskiej e-kart y usług a także w jak sposób ulepszyć inne propozycje KE. Sprawozdawcą cieniem do dyrektywy dot. e-karty z ramienia Grupy EPL jest prof. Dariusz Rosati.


Jak Europa Centralna definiuje się w Unii Europejskiej

W poniedziałek odbędzie się konferencja pt. "Jak Europa Centralna definiuje się w Unii Europejskiej?". Głównym celem konferencji, którą otworzy Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antoni Tajani, jest omówienie kwestii tożsamości europejskiej i wspólnych wartości z perspektywy regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w kontekście sześćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Organizatorami są węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej i Centrum Wiedzy J. Antalla, ze wsparciem europosła Pál Csáky (EPL). Poseł Janusz Lewandowski weźmie w niej udział i przedstawi, z polskiej perspektywy, kwestię szukania i tworzenia nowej europejskiej jedności.

 

Dysydenci - o dorobku działaczy opozycji demokratycznej z krajów Środkowej i Wschodniej Europy

We wtorek odbędzie się konferencja „Dysydenci”, na która zostali zaproszeni m. in. Henryk i Ludwika Wujcowie oraz Zbigniew Janas, a także byli opozycjoniści z Czech i Estonii. Celem konferencji jest przypomnienie o dorobku działaczy opozycji demokratycznej z krajów Środkowej i Wschodniej Europy w ich pokojowej walce z komunistycznym reżimem. Tego samego dnia wieczorem odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy zdjęć z tych krajów członkowskich UE, które do 1989 roku znajdowały w Bloku Wschodnim i wystąpiły z niego w ramach przemian ustrojowych i pokojowych rewolucji. Wystawa otrzymała honorowy patronat Parlamentu Europejskiego. Gospodarzem konferencji i wystawy jest poseł Michał Boni, współorganizatorami są posłowie Europejskiej Partii Ludowej: Alojz Peterle ze Słowenii, Jaromir Štětina z Czech oraz Tunne Kelam z Estonii.

 

Dysydenci - o dorobku działaczy opozycji demokratycznej z krajów Środkowej i Wschodniej Europy

W środę odbędzie się konferencja Grupy EPL poświęcona modelom organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie oraz ich współpracy z rządami. Podczas spotkania poruszony zostanie również temat zmian w polskiej ustawie o powołaniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które będzie nową instytucją rozdzielającą najważniejsze centralne fundusze dla organizacji pozarządowych i realizującą projekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z panelistów będzie Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Pomysłodawcą i gospodarzem wydarzenie jest poseł Michał Boni.

 

Polityka demograficzna UE

W środę odbędzie się konferencja poświęcona polityce demograficznej w UE. Celem spotkania jest wymiana dobrych praktyk oraz dyskusja na temat miejsca demografii w polityce regionalnej po roku 2020. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania programu pod nazwą "Opolskie dla rodziny" realizowanego w regionie opolskim. Organizatorem konferencji jest Danuta Jazłowiecka wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Jednym z panelistów będzie poseł Krzysztof Hetman.

 

Europejskie Forum Nowych Idei

„Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu” - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) 2017. Organizatorzy stawiają pytanie czy mamy do czynienia ze „Światem na Nowo”, a dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego. Uczestnikami tegorocznego EFNI będą też m.in. komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska i Michel Barnier – główny negocjator ze strony unijnej ws. Brexitu. W panelu otwierającym Jerzy Buzek poprowadzi rozmowę z historykiem Normanem Daviesem. Również z inicjatywy przewodniczącego ITRE i byłego premiera RP odbędzie się Okrągły Stół Prezydentów i Premierów, w którym udział wezmą Carl Bildt, Aleksander Kwaśniewski, Dacian Cioloş, Iveta Radičová, Atifete Jahjaga oraz Yves Leterme. W Forum udział wezmą również europosłowie Janusz Lewandowski, Danuta Hübner, Róża Thun, Michał Boni oraz Dariusz Rosati. Więcej informacji: http://efni.pl/

 

Wspólne bezpieczeństwo i stabilność w regionie śródziemnomorskim

„Wspólne bezpieczeństwo i stabilność w regionie śródziemnomorskim" jest głównym tematem dorocznego letniego uniwersytetu EIN (think-tanku Grupy EPL, największej frakcji w Parlamecie Europejskim), który odbędzie się w Rzymie w dniach 28-29 września. Podczas dwudniowych rozmów wysokiego szczebla, uczestnicy poruszą szeroką gamę tematów między innymi z zakresu bezpieczeństwa i obrony, polityki migracyjnej, gospodarki, demografii, bioetyki czy też stosunków zewnętrznych. W spotkaniu weźmie udział ponad 200 osobistości. Delegację PO- PSL reprezentować będą posłowie Tadeusz Zwiefka, Jan Olbrycht oraz Bogdan Zdrojewski.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco