2012.10.23

Jeśli UE chce wywiązać się z podjętych zobowiązań finansowych, należy przywrócić środki przewidziane w projekcie budżetu na 2013 rok, a ograniczone przez państwa członkowskie. Parlament Europejski przyjął we wtorek stanowisko w sprawie projektu budżetu na przyszły rok, z którego finansowane mają być popularne programy wsparcia, takie jak Erasmus oraz Europejski Fundusz Społeczny, a które w tym roku cierpiały z powodu utraty płynności finansowej.

 

Parlament przywrócił kwotę 1,9 mld euro w wydatkach, ograniczonych w lipcu przez państwa członkowskie, które mogą stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Programy dotknięte cięciami Rady to przede wszystkim Erasmus Mundus, programy kształcenia ustawicznego oraz siódmy ramowy program badawczy, którego fundusze niemal całkowicie wyczerpały się w 2012 roku i z powodu którego Komisja przedstawiła korektę budżetu na bieżący rok. Cięcia narzucone przez Radę zagrażają także nowo ustanowionym mechanizmom nadzoru nad europejskim sektorem bankowym, rynkiem obrotu papierami dłużnymi i systemami emerytalnymi.

Wsparcie dla regionów i rolnictwa

Na wsparcie w ramach pomocy regionalnej posłowie przywrócili 1,6 mld euro z kwoty obciętej przez Radę, a także większość ograniczeń wydatków na rolnictwo.

Oprócz przywrócenia odjętych przez Radę 200 mln euro na wsparcie dla Palestyny, posłowie zaproponowali dodatkowe 100 mln euro na ten cel.

Wydatki na administrację: więcej za mniej

Posłowie zgodzili się na dodatkowe ograniczenie budżetu Parlamentu Europejskiego o 8,9 mln euro w porównaniu do pierwotnej propozycji. W ujęciu nominalnym oznacza to wzrost budżetu PE o 1,9%, co pokrywa się z szacowanym wskaźnikiem inflacji, ale w ujęciu realnym oznacza uszczuplenie środków, gdyż koszty funkcjonowania instytucji zwiększą się z powodu akcesji Chorwacji do UE.

Co dalej?

Od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony propozycja budżetowa Komisji poddawana jest tylko jednemu czytaniu, po którym następuje 21-dniowa procedura pojednawcza, kiedy PE i państwa członkowskie uzgadniają wspólne stanowisko. Okres ten rozpocznie się 26 października, a zakończy ostatnim spotkaniem negocjatorów 9 listopada. Jeśli osiągnięte zostanie porozumienie budżet zostanie poddany końcowemu głosowaniu na listopadowej sesji plenarnej Parlamentu.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco