2017.07.10

Delegowanie pracowników w sektorze opieki

We wtorek odbędzie się konferencja poświęcona delegowaniu pracowników w sektorze opieki. Sektor opieki w wielu państwach członkowskich ma kluczowe znaczenie ze względu na starzenie się społeczeństwa. Niestety wielu pracowników w tym sektorze zatrudnionych jest w szarej strefie, natomiast  delegowanie daje szansę na legalne zatrudnienie. Dlatego też praca nad nowymi zasadami delegowania powinna uwzględniać charakterystykę oraz potrzeby tego sektora np. kwestię zastępowalności. Podczas spotkania przedstawiciele sektora opieki z Polski oraz z Niemiec przedstawią jego specyfikę, główne problemy i wyzwania a także możliwe konsekwencje rewizji Dyrektywy o Delegowaniu Pracowników z 1996 roku. Współorganizatorką spotkania jest europosłanka Danuta Jazlowiecka.

Wtorek, 11 lipca, godz.10:30-12:30, sala JAN 6Q1, PE, Bruksela 

Adekwatne wsparcie dla sektora kultury i edukacji w budżecie UE na 2018 rok

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) posłowie będą głosować nad przyjęciem opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2018 oraz poprawkami budżetowymi w kompetencjach Komisji CULT. Nieustannie kluczowym dla tej komisji pozostaje, aby w budżecie UE, sektory kultury i kreatywny otrzymały adekwatne wsparcie w ramach różnych inicjatyw oraz aby programom w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznano środki finansowe umożliwiające ich prawidłowe i pełne wdrażanie. Priorytetem dla posłów komisji pozostaje również podkreślenie potencjału projektów pilotażowych i działań́ przygotowawczych jako narzędzi testowania działań́ w określonych dziedzinach politycznej działalności Unii i wprowadzania nowych, innowacyjnych inicjatyw, które mogą̨ przekształcić́ się̨ w stałe działania Unii. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynuje poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 11 lipca, godz. 9:00-12:30, sala PHS 5B001, PE, Bruksela 

Prawa autorskie i Jednolity Rynek Cyfrowy

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji, będzie miało miejsce glosowanie opinii na temat dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Celem tej regulacji jest ochrona posiadaczy tych praw, także w przypadku negocjowania warunków i wynagrodzenia za korzystanie z ich treści przez platformy internetowe, a także umożliwienie bardziej sprawiedliwej dystrybucji zysków. Bogdan Wenta, jako członek Komisji Kultury brał udział w pracach nad tym dokumentem z ramienia Grupy EPL.

Wtorek, 11 lipca, godz. 9:00, sala PHS 5B001, PE, Bruksela

Prawa człowieka w sporcie

W środę odbędzie się śniadanie robocze dotyczące praw człowieka w sporcie w świetle nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w 2018 roku w Rosji. Wydarzenie będzie okazją do debaty na temat poszanowania praw człowieka podczas przygotowań, a także w trakcie trwania wielkich wydarzeń sportowych. Eksperci omówią także nowe strategie działań w tym zakresie na poziomie europejskim i międzynarodowym. Wydarzenie organizowane jest przez parlamentarną Intergrupę Sport, której wiceprzewodniczącym jest Bogdan Wenta.

Środa, 12 lipca, godz. 8:00 -9:00, Salon MEP, PE, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco