2012.10.24

Parlament Europejski ustanowił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Posłowie mają nadzieję, że dzięki temu wzrośnie świadomość praw związanych z europejskim obywatelstwem. Przez cały rok organizowane będą akcje wyjaśniające prawa, jakie przysługują obywatelom, którzy decydują się studiować, pracować, zakładać biznes lub planują otrzymywać emeryturę w innym państwie członkowskim.

W przyszłym roku przypada 20 rocznica ustanowienia obywatelstwa UE. Każdy obywatel Unii posiada zbiór praw zagwarantowanych przez traktaty europejskie, w tym prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania w innym państwie członkowskim, prawo do głosowania i kandydowania w europejskich i lokalnych wyborach oraz prawo do wnoszenia petycji do Parlamentu Europejskiego.

Obywatele UE są często nieświadomi tych praw, dlatego Europejski Rok będzie miał na celu edukowanie społeczeństwa, głównie ludzi młodych, tak by wiedzieli jak mogą korzystać z przysługujących im praw.

"W czasach ekonomicznego, politycznego i społecznego kryzysu, zaledwie 20 miesięcy przed następnymi europejskimi wyborami, unijne obywatelstwo i demokracja uczestnicząca powinny znaleźć centralne miejsce w politycznej debacie" skomentowała Antigoni Papadopoulou (S&D, CY), która kierowała pracami nad tą propozycją legislacyjną. "Taki jest cel Europejskiego Roku Obywatela 2013 - uczczenie 20. rocznicy ustanowienia unijnego obywatelstwa Traktatem z Maastricht oraz nadanie nowego impetu dyskusji na temat unijnego obywatelstwa", dodała posłanka. Przyjęty tekst został wcześniej uzgodniony wspólnie przez deputowanych i ministrów krajów członkowskich UE.

Działania organizowane podczas Europejskiego Roku Obywateli skupią się na objaśnianiu praw związanych z przemieszczaniem się i osiedlaniem w innych krajach UE, takich jak uznawanie dyplomów uniwersyteckich i kwalifikacji zawodowych, prawa pasażera i konsumenta, dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia społecznego oraz programów typu Erasmus, które umożliwiają młodym ludziom studiowanie za granicą. 

Akcje w trakcie Europejskiego Roku obejmą: wysłuchania, konferencje, kampanie edukacyjne oraz kampanie poświęcone zwiększaniu świadomości społecznej. Ponadto, zostaną utworzone platformy dla władz unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych oraz innych organizacji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco