2017.06.30

Debata plenarna z Tuskiem i Junckerem na temat Rady Europejskiej 22-23 czerwca i szczytu G-20 7-8 lipca

Podczas debaty w środę rano z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i szefa Komisji Jean-Claude’a Junckera posłowie podsumują wyniki szczytu unijnych przywódców, który odbył się 22 i 23 czerwca. Odniosą się też do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu i przedstawią swoje uwagi przed szczytem G-20 w Hamburgu 7-8 lipca. 

Inne tematy debaty to przedłużenie sankcji wobec Rosji, potwierdzenie zaangażowania państw członkowskich w realizację paryskiej umowy klimatycznej oraz ich stanowisko w sprawie poprawy ochrony obywateli UE przed niekontrolowaną globalizacją i nielegalną imigracją.

Debata: środa, 5 lipca

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji z debatą

Kod procedury: 2017/2657(RSP)

#euco #Brexit @JunckerEU @eucopresident #G20

 

Debata o priorytetach Prezydencji Estonii w Radzie z premierem Jüri Ratasem

Premier Estonii Jüri Ratas w środę zaprezentuje posłom priorytety nadchodzącej Prezydencji estońskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Debata poselska o priorytetach zbliżającej się prezydencji Estonii w Radzie, w obecności Premiera Estonii, odbędzie się w środę rano.

Podczas półrocznego mandatu rząd Estonii planuje skoncentrować się na:

 • Otwartej i innowacyjnej gospodarce w UE
 • Bezpiecznej i zabezpieczonej Europie
 • Europie cyfrowej i wolnym przepływie danych
 • Włączeniu społecznym i zrównoważonym wzroście w Europie

Dzień wcześniej, w czwartek, posłowie przyjrzą się postępom dokonanym podczas trwania dobiegającej końca Prezydencji Maltańskiej.

Debaty: wtorek, 4 lipca oraz środa, 5 lipca

Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniem Rady i Komisji

Konferencja prasowa: Przewodniczący PE Antonio Tajani weźmie udział w konferencji prasowej z Premierem Estonii Jüri Ratasem oraz Przewodniczącym KE Jean-Claudem Junckerem w środę, około 12.45

@EU2017EE  #EU2017EE @ratasjuri 

@EU2017MT #EU2017MT

 

Produkowanie rzeczy trwalszych i łatwiejszych do zreperowania

Konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z trwałych produktów o wysokiej jakości, które mogą być zreperowane lub ulepszone.

Posłowie proponują stworzenie niezależnego systemu wykrywania przypadków sztucznego skracania cyklu życia produktów oraz oprogramowania, w rezolucji nielegislacyjnej, która będzie poddana pod głosowanie we wtorek.

Posłowie proponują, miedzy innymi:

 • tworzenie trwałych, możliwych do zreperowania produktów, wprowadzenie “kryteriów minimalnej odporności” dla wszystkich kategorii produktów, począwszy od etapu projektu
 • jeśli naprawa produktu trwa dłużej niż miesiąc, gwarancja powinna zostać przedłużona o okres odpowiadający czasowi naprawy
 • państwa członkowskie powinny zachęcać do produkowania rzeczy trwałych i nadających się do naprawy, wspierać naprawy oraz sprzedaż produktów z drugiej ręki, co mogłoby przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy i zredukowania ilości odpadów
 • części niezbędne do funkcjonowania produktu, takie jak baterie lub żarówki LED, nie powinny być wmontowywane na stałe, chyba, że wymagają tego względy bezpieczeństwa
 • części zamienne niezbędne do właściwego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, działania produktu, powinny być dostępne „w cenach współmiernych do rodzaju i cyklu życia produktu
 • stworzenie obowiązującej w całej UE definicji „sztucznego skracania cyklu życia produktów” oraz systemu testowania i wykrywania takich przypadków wraz z odpowiednimi środkami zniechęcającymi producentów do takich praktyk

Debata: poniedziałek 3 lipca 2017

Głosowanie: wtorek 4 lipca 2017

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#circulareconomy

 

Turcja zagrożona wstrzymaniem negocjacji w sprawie członkostwa w UE

Negocjacje z Turcją w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej powinny zostać zawieszone, jeśli projekt zmian w konstytucji, niezgodnych z unijnymi kryteriami członkostwa, nie zostanie wycofany - mówi projekt rezolucji Parlamentu. 

W środę odbędzie się w Parlamencie debata plenarna z udziałem Johannesa Hahna, komisarza do spraw rozszerzenia, na temat reform wprowadzanych w Turcji w 2016 r. mających przygotować ten kraj do członkostwa w UE. Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na czwartek.

Posłowie są zaniepokojeni odstąpieniem przez Turcję od zasad praworządności, praw człowieka, wolności mediów i zaprzestaniem wysiłków na rzecz przeciwdziałania korupcji. Potępiają wielokrotne deklaracje tureckiego prezydenta zapowiadające możliwość przywrócenia kary śmierci.

Posłowie podkreślają jednocześnie w projekcie rezolucji znaczenie dobrych stosunków między Unią a Turcją i kontynuacji konstruktywnego i otwartego dialogu, bo jest on kluczowy dla współpracy na rzecz rozwiązania wspólnych problemów: migracji, kwestii bezpieczeństwa czy terroryzmu.

Debata: środa, 5 lipca 2017

Głosowanie: czwartek, 6 lipca 2017

Konferencja prasowa: środa, 5 lipca 2017, 11.30

Procedura: rezolucja z własnej inicjatywy

Kod procedury: 2016/2308 (INI)

#Turcja

 

HIV, gruźlica oraz żółtaczka typu C: coraz więcej przypadków w Europie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań, w UE powinny powstać długoterminowe programy zwalczania HIV, gruźlicy oraz zapalenia wątroby typu C, uważają posłowie.

Wszystkie trzy infekcje wymagają długoterminowych programów leczenia, dlatego działanie na poziomie UE przyniosłoby nie tylko korzyści zdrowotne, ale i korzyści wynikające ze zharmonizowanych działań. Dlatego należy wprowadzić zmiany w istniejących już programach na poziomie UE oraz stworzyć nowe, jeśli jest to konieczne, stwierdzili posłowie w pytaniu do Komisji Europejskiej, które będzie przedmiotem debaty w poniedziałek,  rezolucja w tej sprawie będzie głosowana w środę.

W 2015 roku, zgłoszono 3 000 nowych zakażeń wirusem HIV, w 31 krajach UE oraz EFTA. Szacunkowo, 120 000 ludzi w Europie choruje na gruźlicę wielolekoodporną, a wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowie publicznego w skali globalnej. 

Posłowie wzywają więc Komisję Europejską to przygotowania propozycji w odpowiedzi na porozumienie ministrów zdrowia UE w Bratysławie, czwartego października, w którym stwierdzono konieczność stworzenia polityki ramowej do walki z HIV/AIDS, gruźlicą oraz żółtaczką typu C. 

Debata: poniedziałek, 3 lipca

Głosowanie: środa, 5 lipca

Procedura: Pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi ustnej oraz rezolucja

 

Walka z terroryzmem: głosowanie w sprawie powołania nowej komisji parlamentarnej

Parlament zagłosuje nad powołaniem nowej komisji ds. walki z terroryzmem.

Wniosek o stworzenie nowej specjalnej komisji parlamentarnej zajmującej się przeciwdziałaniem terroryzmowi będzie przedmiotem głosowania w czwartek. Nowa komisja badałaby, co jest konieczne do usprawnienia współpracy anty-terrorystycznej w Europie. W przeszłości, posłowie podkreślali konieczność pogłębienia współpracy oraz lepszego przepływu informacji pomiędzy państwami członkowskimi.

Komisja powoływana na czas określony to komisja specjalna, działająca maksymalnie 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia mandatu przez Parlament.

Głosowanie:  czwartek, 6 lipca

 

Nowe zasady ujawniania podatków płaconych przez korporacje w poszczególnych krajach

Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje dotyczące wysokości podatków płaconych w poszczególnych krajach, zgodnie z projektem przepisów głosowanym we wtorek 

Wcześniej w tym miesiącu, parlamentarna komisja ds. gospodarczych i monetarnych oraz komisja prawna przyjęły projekt nowych przepisów UE, zgodnie z którymi firmy międzynarodowe o obrotach powyżej €750 milionów byłyby zobowiązane do ujawnienia publicznie informacji, ile płacą podatków i gdzie.

Posłowie z obu komisji parlamentarnych, zgodzili się na zwolnienie z obowiązku raportowania w przypadku chronionych informacji handlowych. Sprawozdawcy odpowiedzialni za przygotowanie projektu: Hugues Bayet (S&D, BE) oraz Evelyn Regner (S&D, AT) zamierzają, przed głosowaniem plenarnym, wprowadzić poprawki ograniczające czas trwania takiego zwolnienia.

Fakty

Celem przepisów jest zwiększenie przejrzystości informacji poprzez zaznajomienie opinii publicznej z wysokością podatków płaconych przez korporacje międzynarodowe oraz miejscem ich płacenia, aby ograniczyć uchylanie się od opodatkowania przez globalne firmy, które zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, kosztuje państwa członkowskie od 50 do 70 miliardów straconych rocznych przychodów.

Po głosowaniu nad poprawkami, posłowie zagłosują nad rozpoczęciem negocjacji z państwami członkowskimi.

Debata: wtorek, 4 lipca

Głosowanie: wtorek, 4 lipca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

#taxation

 

Unijny plan ograniczania migracji u źródeł

Unia Europejska ma plan uruchomienia 44 miliardów prywatnych inwestycji w Afryce. Będzie on głosowany w czwartek na posiedzeniu plenarnym, jeśli wcześniej odpowiednie komisje poprą projekt. 

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR, po angielsku: EFSD), który jest elementem Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych (EPIZ), ma stworzyć warunki umożliwiające prywatnym inwestorom zainwestowanie w Afryce 44 miliardów euro do końca 2020 roku. Istniejący potencjał inwestycyjny jest niewykorzystany, w państwach słabych, niestabilnych, niegwarantujących zwrotu inwestycji. Unijny plan ma pomoc w wykorzystaniu tego potencjału poprzez połączenie istniejących grantów i dotacji wspomagających inwestycje, kredytów inwestycyjnych i gwarancji finansowych w wysokości 3,3 miliarda euro pochodzących z unijnego budżetu. Celem jest pobudzenie w tych krajach wzrostu, poprawa stabilności i zwiększenie zatrudnienia, a tym samym wpływ na przyczyny emigracji z krajów objętych pomocą.

Podczas prowadzonych niedawno rozmów na temat zasad działania EFZR delegacja Parlamentu Europejskiego przekonała unijnych ministrów, że plan powinien skupić się ubóstwie, zatrudnieniu, zmianach klimatycznych, małych i średnich przedsiębiorstwach i wspierać jedynie te przedsiębiorstwa, które działają z poszanowaniem międzynarodowymi standardów przejrzystości podatkowej.

Komisje parlamentarne spraw zagranicznych, rozwoju i budżetowa zdecydują 3 lipca czy poprzeć plan w obecnym kształcie. Jeżeli tak się stanie, 6 lipca w Strasburgu odbędzie się głosowanie  plenarne.

 

Niewykorzystane 6,4 miliarda euro z budżetu UE należy użyć na pomoc dla uchodźców

Plan zwrotu państwom członkowskim niewykorzystanych przez nie w 2017 r. 6,4 miliarda euro z budżetu UE na 2016 r. będzie głosowany we wtorek. Zgodnie z przepisami UE, nadwyżka powinna zostać zwrócona państwom członkowskim poprzez redukcję ich przyszłych wpłat do budżetu.

W projekcie rezolucji posłowie wzywają państwa członkowskie do spożytkowania nadwyżki na działania związane z kryzysem uchodźczym poprzez zasilenie utworzonych w tym celu funduszy celowych, tak jak obiecały to zrobić.

Posłowie wyrażają zaniepokojenie niezdolnością państw członkowskich do wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem 4,9 miliardów euro, pochodach głownie z niewykorzystanych funduszy spójności.

Zwracają też uwagę na utratę zakładanego wpływu do budżetu w wysokości 1,5 miliarda euro spowodowanego spadkiem wartości brytyjskiego funta w stosunku do euro. Gdyby nie to, nadwyżka byłaby jeszcze wyższa.

Debata: brak

Głosowanie: wtorek, 04 lipca

Procedura: budżetowa

Kod procedury: 2017/2061 (BUD)

#EUBudget

#EUBudget2017

 

Trzeba wzmocnić odpowiedzialność prawną prywatnych firmy ochroniarskich

We wtorek Parlament przyjmie zalecenia w sprawie minimalnych wymagań, jakie prywatne firmy ochroniarskie powinny spełniać w całej UE w zakresie weryfikacji pracowników, odpowiedzialności prawnej i sprawozdawczości. 

W projekcie rezolucji posłowie opowiadają się za ustanowieniem unijnych przepisów dotyczących prywatnych firm ochroniarskich. Chcą też stworzenia listy firm działających w zgodzie z normami unijnymi jest dotyczącymi przejrzystości i przejrzystość i niekaralności. Posłowie uważają też, że zakres usług świadczonych przez te firmy powinien być ograniczony do „zapewnienia wsparcia logistycznego i ochrony instalacji, bez fizycznej obecności prywatnych firm ochroniarskich w rejonach prowadzenia walk”.

Kilka faktów

W UE działa ok. 40000 prywatne firmy ochroniarskie, zatrudniających ponad 1,5 miliona osób (dane z 2013).. Świadczą one nie tylko usługi wsparcia logistycznego, obsługi więzień lub ochrony instalacji, ale też wsparcia na polu walki i dostaw technologii wojskowych. Równie instytucje Unii Europejskiej korzystają z ich usług, na przykład w celu zapewnienia ochrony przedstawicielstw, misji i operacji w krajach spoza UE.

 

Kolejne koncesje handlowe dla Ukrainy

Nowe koncesje handlowe, których celem jest wzrost gospodarczy na Ukrainie, zostaną poddane pod głosowanie we wtorek. 

UE ma zaoferować dalsze koncesje handlowe dla Kijowa, zgodnie z nieformalnym porozumieniem zawartym przez unijnych ministrów w czerwcu. Podczas rozmów posłowie poparli większość z zaproponowanych nowych koncesji, ale zmniejszyli wielkość dodatkowych kwot przyznanych dla niektórych produktów rolnych oraz nalegali, aby walka z korupcją stała się warunkiem przyznania preferencji eksportowych dla Kijowa.

Fakty 

Pogłębiona i Kompleksowa Strefa Wolnego Handlu (DCFTA) jest częścią Umowy o Stowarzyszeniu, która obowiązuje czasowo, od stycznia 2016 roku zapewniając wzajemne otwarcie rynków dóbr i usług, ale UE szybciej obniża lub znosi taryfy celne. W związku z trudnościami gospodarczymi na Ukrainie oraz wprowadzaniem reform, UE jest gotowa na oferowanie dodatkowych koncesji handlowych dla Kijowa. Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, podczas gdy handel z Ukrainą to 0,8% obrotów handlowych UE.

Debata: wtorek, 4 lipca

Głosowanie: wtorek, 4 lipca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

#EUTrade 

 

Przyszłość finansów UE

We wtorek Komisja Europejska przedstawi różne warianty reform dla budżetu UE do 2025 roku. Reforma budżetowa odgrywać będzie istotną rolę w procesie podejmowania decyzji na temat przyszłości UE27, po wyjściu Wielkiej Brytanii, proces ten rozpoczął się w marcu 2017, białą księgą Komisji Europejskiej o przyszłości Europy.

Dokument przygotowany przez Komisję Europejską na temat finansów UE, jest najnowszym z pięciu scenariuszy określających, w jakim kierunku może przebiegać ewolucja w UE. Posłowie wezmą udział w dyskusji, o tym, jak Unia powinna zarządzać swoimi funduszami w przyszłości oraz o reformie finasowania UE. Przygotowali oni dotychczas dwie rezolucje, jedną na temat długoterminowego budżetu EU po roku 2020 i kolejną o reformie systemu zasobów własnych UE, które zostaną poddane pod głosowanie w późniejszym terminie. 

Komisarz Günther Oettinger przedstawił dokument otwierający debatę na temat finansów UE, w obecności posłów z komisji budżetowej 28 czerwca. Prezentację oraz reakcje posłów można zobaczyć tutaj.

Kolejne kroki 

Idee zarysowane w białej księdze oraz dokumencie otwierającym dyskusję na temat przyszłości UE zostaną rozwinięte przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera podczas przemówienia o stanie Unii, które wygłosi on we wrześniu 2017 roku, zanim pierwsze wnioski opracowane zostaną podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu 2017 roku. Pomoże to w podjęciu decyzji w sprawie dalszych działań, na czas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Debata: wtorek, 4 lipca  

Głosowanie: rezolucja przyjęta zostanie podczas kolejnej sesji plenarnej

Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniem Komisji (z rezolucją)

#EUBudget #FutureofEurope

 

Współpraca kulturalna powinna odgrywać większą rolę w unijnej dyplomacji

Współpraca kulturalna powinna odgrywać bardziej znaczącą rolę w polityce zagranicznej UE, ponieważ przyczynia się ona do zapobiegania konfliktom i promowania europejskich wartości. Takie wezwanie znajdzie się w rezolucji Parlamentu Europejskiego głosowanej w środę.

Posłowie wzywają w rezolucji do uznania kultury za niezbędny element dialogu politycznego Unii Europejskiej z krajami, które do niej nie należą. Kultura, uważają posłowie, tworzy silne więzy między ludźmi, przyczynia się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, zapobiega radykalizacji i konfliktom, pozwala promować europejskie wartości.

Posłowie zalecają stworzenie skutecznej unijnej strategii UE międzynarodowych stosunków kulturalnych, zapewnienie w tym celu oddzielnej linii w budżecie UE, uruchomienie programu mobilności międzynarodowej i ustanowienie programu „wiz kulturalnych”.

Debata: wtorek, 4 lipca 2017

Głosowanie: środa, 5 lipca 2017

Konferencja prasowa: czwartek, 5 lipca, 14.30

Procedura: rezolucja z własnej inicjatywy

Kod procedury: 2016/2238 (INI)

#KulturaUE

 

Pozostałe tematy sesji

Podczas sesji lipcowej w Strasburgu posłowie dokonają podsumowania maltańskiej prezydencji Rady UE i zapoznają się z programem prac prezydencji estońskiej. Przedmiotem obrad będą też takie kwestie jak umowa o dialogu politycznym i współpracy między UE i Kubą, prawa człowieka i usytuowanie siedziby Parlamentu Europejskiego. 

Ponadto posłowie będą debatować i głosować m.in. w takich sprawach jak: pomoc mikrofinansowa dla Mołdawii, zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego, mianowanie Bułgarki Mariyi Gabriel na nowego członka Komisji Europejskiej, przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018, Traktat z Marrakeszu dotyczący dostępu osób słabowidzącym do utworów objętych ochroną praw autorskich, czy wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ, udział Kosowa w unijnych programach i strategia przemysłowa dla UE.

Pełny projekt porządku obrad znajduje się tutaj.

 • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco