25.10.2012

Pasażerowie korzystający z wszystkich środków transportu powinni mieć łatwy dostęp do informacji i pomocy w razie problemów z usługą. Należy również zadbać o prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej, podkreślają deputowani w przyjętej we wtorek rezolucji. Deputowani naciskają na Komisję Europejską, aby udoskonaliła procedury składania skarg i podjęła działania zapobiegające nieuczciwym praktykom handlowym.

 

Sprawozdawca Georges Bach (PPE, LU) podkreślił konieczność usprawnienia opieki nad pasażerami przez punkty informacyjne znajdujące się miejscach odjazdu i przyjazdu oraz zapewnienia łatwo dostępnej i skutecznej pomocy telefonicznej. Personel obecny w miejscach odjazdu i przyjazdu musi być w stanie podjąć szybkie decyzje dotyczące zmiany trasy i zapewnienia pomocy w przypadku zagubienia bagażu oraz roszczeń o kompensacje lub zwrot kosztów.

"Potrzebujemy również jednolitych formularzy we wszystkich językach urzędowych UE (...),  określenia terminu rozpatrywania skarg, jaki i centralnego organu odwoławczego rozpatrującego skargi", oświadczył poseł Bach podczas debaty. Podkreślił, ze mając na celu dobro pasażerów i zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy firmami przewozowymi, prawa pasażerów powinny być wdrożone i stosowane w jednolity sposób we wszystkich krajach członkowskich.

Deputowani wzywają Komisję, aby w propozycji nowelizacji przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych, która będzie przedstawiona w listopadzie, jasno zdefiniowała pojęcie "okoliczności nadzwyczajnych", w obliczu których przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonaną usługę. Należy również zapewnić lepszą ochronę pasażerów na wypadek upadłości linii lotniczej.

Rezerwacja on line: przejrzystość cen i oferty multimodalne

Komisja musi wzmocnić kontrolę stron internetowych i stworzyć system kar w celu zapewnienia pełnego poszanowania obowiązującego prawodawstwa dotyczącego przejrzystości cen. Deputowani domagają się ustanowienia jednolitego standardu przewozu bagażu podręcznego. Również dodawanie kosztów obligatoryjnych związanych z użyciem kart kredytowych na końcu procesu rezerwacji powinno być zabronione.

Komisja powinna promować podróże łączące rożne środki transportu poprzez oferowanie "biletów zintegrowanych" i rozwijając europejski multimodalny mechanizm planowania podróży online, który pozwoli na porównanie cen i czasu podroży "od drzwi do drzwi", z uwzględnieniem różnych środków transportu. Bilety powrotne powinny być ważne nawet, jeśli pasażer nie skorzystał z usługi wylotu.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco