2012.10.26
(PAP)
(PAP)

Lepsza ochrona inwestorów i większa rzetelność rynków finansowych są celem projektu legislacyjnego, nad którym zagłosował w piątek Parlament Europejski. Nowe reguły obowiązywałyby we wszystkich firmach inwestycyjnych i dla prawie wszystkich instrumentów finansowych od obligacji do derywatyw. Posłowie poparli także ograniczenia w handlu wysokiej częstotliwości

 

Markus Ferber (EPP, DE), poseł odpowiedzialny za projekt powiedział: "Chcemy regulować rynki finansowe, a nie jak w przeszłości pojedyncze produkty finansowe. Wszystkie systemy obrotu musza grać według zasad, dlatego wprowadziliśmy zorganizowaną platformę obrotu. Chcemy także wprowadzić jasne zasady handlu wysokiej częstotliwości i ograniczyć spekulacje nie szkodząc realnej gospodarce. Nie istnieją rynki finansowe wolne od ryzyka, ale obrót finansowy powinien odbywać się na rynkach regulowanych i być powiązany z realną gospodarką."

Według nowych przepisów, każda firma inwestycyjna musi działać uczciwie, rzetelnie i w najlepszym interesie swoich klientów, projektując i sprzedając produkty inwestycyjne dla odbiorców detalicznych i profesjonalnych. Wszystkie firmy, będą miały obowiązek upewnić się, że ich produkty odpowiadają na zapotrzebowanie określonej kategorii klientów:

Ponadto, firmy sprzedające instrumenty finansowe nie powinny wynagradzać ani oceniać osiągnięć swoich pracowników w sposób, który mógłby spowodować konflikt pomiędzy interesami doradców i ich klientów

Przejrzyste zasady handlu

Wszyscy operatorzy systemów obrotu oraz uczestnicy rynku będą musieli przestrzegać przejrzystych reguł i procedur mówiących o efektywnych sposobach realizacji zleceń klientów, o instrumentach finansowych, które mogą być przyjęte przez konkretne systemy obrotu oraz o tym, jak należy radzić sobie z zakłóceniami tych systemów.

Posłowie chcą również, aby zorganizowana platforma obrotu (OTF), uzupełniająca istniejące rodzaje systemów obrotu, była zarezerwowana wyłącznie dla instrumentów nieudziałowych (derywatyw, obligacji), włączając je tym samym w sferę obowiązywania nowych zasad.

Ograniczenie transakcji wysokiej częstotliwości...

Posłowie zgodzili się również, że należałoby zaostrzyć zasady dotyczące transakcji wysokiej częstotliwości (HFT), w których komputery przeprowadzają miliony transakcji na sekundę, z minimalnym udziałem lub bez udziału człowieka.

Według proponowanych przepisów, wszystkie złożone zamówienia powinny być ważne, przez co najmniej 500 milisekund, co oznacza ze nie mogą być one w tym czasie ani modyfikowane ani wycofywane.

Firmy prowadzące handel algorytmiczny, będą też musiały posiadać zabezpieczenia pozwalające poradzić sobie z nagłym wzrostem zamówień, prowadzeniem uporządkowanego obrotu w warunkach napięć rynkowych oraz mechanizmy pozwalające na zawieszenie podejrzanych transakcji.

...oraz spekulacji surowcami

Posłowie zaproponowali również reguły, których instytucje finansowe będą musiały przestrzegać podczas obrotu surowcami. Powszechnie uważa się, że spekulacje na rynku surowców spowodowały znaczne wahania cen żywności oraz energii.

Zgodnie z zaproponowanymi poprawkami, zostałyby wprowadzone limity pozycji tzn. ilości kontraktów na zakup instrumentów pochodnych dotyczących surowców, jaką można zawierać w danym okresie czasu.

Kontekst

Zaproponowana aktualizacja prawodawstwa dotyczącego rynków instrumentów finansowych - dyrektywy i rozporządzenia (MIFID/MIFIR) zapewniłaby jednolite zasady dotyczące rynków regulowanych, wielostronnych platform obrotu (MTF) i zorganizowanych platform obrotu (OTF), ochronę inwestorów, wzmocnienie przejrzystości rynków finansowych oraz wzmocnienie ich stabilności.

Kolejne kroki

Dzisiejsze głosowanie dało parlamentarnym negocjatorom silny mandat w przyszłych rozmowach trójstronnych z państwami członkowskimi oraz Komisją Europejską, na temat ostatecznego kształtu nowego prawodawstwa.

 

Materiał dostarczony przez - Europarlament źródło: www.europarl.europa.eu

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco