04.05.2017

Unia Europejska powinna wspierać Ukrainę poprzez dodatkowe koncesje handlowe, z wyłączeniem niektórych wrażliwych produktów rolnych i przemysłowych- zdecydowali posłowie Komisji Handlu Międzynarodowego w czwartkowym głosowaniu. Komisja Handlu Międzynarodowego poparła tym samym propozycję Komisji Europejskiej z września 2016 wprowadzającą  dodatkowe preferencje handlowe  dla Ukrainy,  ale z pewnymi wyłączeniami.

„W kompromisie wypracowanym w Komisji Handlu Międzynarodowego, starałem się, żeby wesprzeć wymianę handlową z Ukrainą przy jednoczesnej ochronie interesów wrażliwych dla rolników i przemysłu UE produktów. Uważam, że przegłosowana propozycja jest zrównoważona”   - powiedział po głosowaniu Jarosław Wałęsa, sprawozdawca raportu w Komisji Handlu Międzynarodowego.  

 „Ukraina jest obecnie w bardzo trudnej politycznej i ekonomicznej sytuacji. Rząd w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadza reformy na ogromną skalę, a oprócz tego boryka się z nielegalną aneksją Krymu, a także konfliktem sprowokowanym przez Rosję we wschodniej części kraju. Dodatkowym problemem ekonomicznym jest nałożone przez Rosję embargo na produkty rolne a także zakaz tranzytu do Azji Środkowej. W tej sytuacji, jako Parlament Europejski musimy wysłać silny znak poparcia dla Ukrainy”- podkreślił.

Komisja Europejska zaproponowała  29 września 2016  przydzielenie dodatkowych koncesji handlowych dla Ukrainy w postaci zwiększonych kontyngentów dla produktów rolnych oraz przyspieszenia redukcji ceł dla produktów przemysłowych. W odniesieniu do niej, posłowie Komisji Handlu Międzynarodowego sugerują:

  • Wyłączenie z listy produktów wrażliwych dla branży rolnej i przemysłowej, takich jak: pszenica, pomidory przetworzone oraz mocznik( surowiec do produkcji nawozów)
  • Położenie jeszcze większego nacisku na walkę z korupcją, która jest jednym z warunków przydzielenia preferencji jednostronnych Ukrainie
  • Umożliwienie przemysłowi UE i organizacjom go reprezentującym rozpoczęcie postępowania ochronnego, kiedy ich interesy są zagrożone
  • Włączenie kompleksowej oceny wpływu koncesji handlowych do raportu rocznego z wdrażania pogłębionej umowy o wolnym handlu UE-Ukraina (DCFTA)

    Dokument przyjęto zdecydowaną większością głosów (31 za, 4 przeciw i 3 wstrzymujące). Głosowanie plenarne nad raportem odbędzie się pod koniec maja w Brukseli.

    DCFTA - część szerszej Umowy Stowarzyszeniowej, tymczasowo wdrożona od stycznia 2016 roku - przewiduje obustronne otwarcie rynków towarów i usług, jednakże UE szybciej niż Ukraina zredukowała lub zniosła cła. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną i ciężarem reform ponoszonych przez Ukrainę, UE chce przyznać Ukrainie dodatkowe „autonomiczne preferencje handlowe”. UE jest największym partnerem handlowym Ukrainy, podczas gdy Ukraina odpowiada za 0,8% całkowitego handlu UE. Eksport ukraiński do UE wyniósł 12,7 mld EUR w 2015 roku, podczas gdy eksport z UE na Ukrainę wyniósł 13,9 mld EUR. Głównym ukraińskim towarem eksportowym są surowce, produkty chemiczne i maszyny, UE eksportuje na Ukrainę przede wszystkim: maszyny, sprzęt transportowy, chemikalia i wyroby przemysłowe.
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco