2017.04.03

Parlament Europejski o Brexicie

W środę odbędzie się debata nt. negocjacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz głosowanie nad rezolucją w tej sprawie. Dokument kładzie nacisk na konieczność traktowania obywateli wszystkich 27 państw UE przebywających w Wielkiej Brytanii w zgodzie z obowiązującymi zasadami. Podkreśla znaczenie zasady wzajemności i niedyskryminacji w odniesieniu do obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE i obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Prof. Danuta Hübner, jako Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) bierze udział w przygotowaniu projektu tej rezolucji. Bedzie także przemawiać w czasie debaty parlamentarnej.

Środa, 5 kwietnia, godz. 9:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Środa, 5 kwietnia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Parlament zatwierdza zmiany wieloletniego budżetu Unii

Podczas nadchodzącej sesji plenarnej posłowie zatwierdzą porozumienie w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Przewidziane zmiany zwiększą możliwości reagowania Unii na bieżące wyzwania poprzez rozszerzenie instrumentów budżetowych pozwalających na ewentualną mobilizację dodatkowych środków finansowych. Zapewniają także dodatkowe wsparcie dla niektórych programów i polityk unijnych o łącznej sumie 6 mld euro, z której finansowane będzie między innymi dodatkowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, badania naukowe, tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych czy program Erasmus +. Część tej kwoty przeznaczona zostanie także na działania UE w odpowiedzi na kryzys migracyjny, w tym na poprawę bezpieczeństwa obywateli. Stałym sprawozdawcą Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych jest Jan Olbrycht.

Wtorek, 4 kwietnia, godz. 16:30, debata plenarna, PE, Strasburg

Środa, 5 kwietnia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Środa, 5 kwietnia, godz. 14:30, konferencja prasowa, LOW N-1, PE, Strasburg 

Przestrzeganie praw człowieka kluczowe dla dalszych stosunków UE z Białorusią

W odpowiedzi na liczne aresztowania i kary grzywny dla pokojowych demonstrantów podczas protestu w Dzień Wolności Białorusi 25 marca, Parlament Europejski przeprowadzi debatę i przyjmie rezolucję nt. sytuacji praw człowieka na Białorusi. Użycie siły wobec osób korzystających z prawa do pokojowego protestu nie może być uzasadnione w żadnym wypadku, a przestrzeganie podstawowych wolności obywatelskich, praworządności i praw człowieka są kluczowe w kształtowaniu dalszych stosunków Unii Europejskiej z Białorusią. Z ramienia Grupy EPL rezolucję negocjować będzie poseł Bogdan Zdrojewski.

Czwartek, 6 kwietnia, godz. 9:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek, 6 kwietnia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Zniesienie wiz dla Ukrainy

W czwartek Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Faktyczne zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy nastąpi w czerwcu br. Przewodniczącym delegacji ds.Ukrainy jest prof. Dariusz Rosati, a członkiem delegacji poseł Michał Boni

Środa, 5 kwietnia, godz. 16:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek, 6 kwietnia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg  

Hurtowe stawki roamingu

W środę odbędzie się debata a w czwartek głosowanie nad końcową wersją sprawozdania nt. hurtowych stawek roamingu. W lutym Parlament i Rada UE zawarły kompromis konieczny, by ceny usług mobilnych dla podróżujących po Europie mogły w czerwcu spaść. Tym samym zniknęła ostatnia polityczna bariera stawiająca pod znakiem zapytania plan Komisji Europejskiej, wg którego od 15 czerwca tego roku za usługi komórkowe, w tym transmisję danych, w roamingu w UE zapłacimy tyle co w domu. Z ramienia PE za negocjacje z państwami członkowskimi odpowiedzialny był przewodniczący Komsji Przemysłu Badań i Energii Jerzy Buzek

Środa, 5 kwietnia, godz. 15:30, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek, 6 kwietnia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco