2017.03.30

Brexit: Parlament określi warunki swego poparcia dla przyszłego porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE

Na krótko przed rozpoczęciem rozmów na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE grupy polityczne w Parlamencie Europejskim określą swoje priorytety i cele negocjacyjne. Debata, a następnie głosowanie w tej sprawie odbędzie się w środę. (Przeczytaj więcej: Brexit: Parlament określi warunki swego poparcia dla przyszłego porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE)

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wygłosi przemówienie w Parlamencie

Niedawno wybrany Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wygłosi przemówienie podczas formalnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, we wtorek, w południe. Nowy prezydent Niemiec, który poprzednio pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, został wybrany 12 lutego 2017, a objął swój urząd 19 marca. (Przeczytaj więcej: Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wygłosi przemówienie w Parlamencie)

Wyroby medyczne: posłowie gotowi na zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa w UE

Przepisy zakładające dokładniejsze sprawdzanie jakości i procedur certyfikacyjnych, zapewniających zgodność z normami oraz możliwość namierzenia takich wyrobów medycznych jak implanty piersi lub bioder, będą głosowane w środę. Posłowie zagłosują też nad wymogami dotyczącymi informacji oraz standardów etycznych, dla wyrobów diagnostyki medycznej, używanych przy testach ciążowych lub DNA. Przepisy będące przedmiotem głosowań zostały nieformalnie uzgodnione z państwami członkowskimi. (Przeczytaj więcej: Wyroby medyczne: posłowie gotowi na zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa w UE)

Emisje spalin samochodowych: debata i głosowanie końcowe w sprawie zaleceń komisji śledczej

Posłowie omówią zalecenia dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich w sprawie poprawy kontroli produkcji samochodów i usunięcia luk prawnych umożliwiających fałszowanie pomiarów emisji spalin. Będą się też domagać przestrzegania przepisów z zakresu ochrony jakości powietrza. Debata i głosowanie odbędą się we wtorek.(Przeczytaj więcej: Emisje spalin samochodowych: debata i głosowanie końcowe w sprawie zaleceń komisji śledczej)

Rynek hurtowy usług roamingowych: głosowanie końcowe w Parlamencie

Debata na temat nieformalnego Wstępne porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą w sprawie limitów cen hurtowych na transmisję danych w roamingu między państwami UE odbędzie się w środę wieczorem. Głosowanie zaplanowano na czwartek. (Przeczytaj więcej: Rynek hurtowy usług roamingowych: głosowanie końcowe w Parlamencie)

Posłowie za ścisłą kontrolą używania oleju palmowego w biopaliwach

UE powinna zająć się negatywnym wpływem na środowisko niezrównoważonej produkcji oleju palmowego, powodującej wylesianie i niszczenie ekosystemów, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, stwierdzono w niewiążącym sprawozdaniu, nad którym posłowie zagłosują we wtorek. Posłowie chcą wycofywania olejów roślinnych, związanych z wylesianiem, z procesu produkcyjnego biopaliw, do 2020 roku oraz jednolitego systemu certyfikacji oleju palmowego trafiającego na rynek UE. (Przeczytaj więcej: Posłowie za ścisłą kontrolą używania oleju palmowego w biopaliwach)

Mowa nienawiści, populizm i fałszywe informacje w mediach społecznościowych

Mowa nienawiści, populizm i fałszywe informacje w mediach społecznościowych będą przedmiotem debaty, w środę popołudniu. Posłowie będą dyskutować o tym, jak skuteczniej reagować na te zjawiska, aby przeszkodzić ingerowaniu w proces demokratyczny w UE, szczególnie podczas wyborów. (Przeczytaj więcej: Mowa nienawiści, populizm i fałszywe informacje w mediach społecznościowych) 

Zniesienie wiz dla Ukraińców: końcowe głosowanie w Parlamencie

Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz. Tekst Projektu przepisów został wczesnej uzgodniony przez przedstawicieli Rady Parlamentu, musi jeszcze zostać zatwierdzony w glosowaniu plenarnym zaplanowanym na czwartek. Rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie już na początku czerwca. (Przeczytaj więcej: Zniesienie wiz dla Ukraińców: końcowe głosowanie w Parlamencie)

Posłowie chcą przeznaczyć €6mld więcej na zatrudnienie, wzrost oraz migrację Plany wprowadzenia większej elastyczności, pozwalającej na przesuwanie środków w ramach wieloletniego budżetu UE, w odpowiedzi na nieoczekiwane wyzwania, takie jak kryzys migracyjny, konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa lub zwiększanie zatrudnienia i wzrostu, zostaną poddane pod głosowanie w środę. Parlament prowadził długą batalię o elastyczność w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 (WRF), do końca ich trwania. (Przeczytaj więcej: Posłowie chcą przeznaczyć €6mld więcej na zatrudnienie, wzrost oraz migrację )

Pozostałe tematy sesji

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco