2017.03.24

Rewizja wieloletniego budżetu Unii

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Budżetowej posłowie zatwierdzą porozumienie Rady w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Zapewnia ona zwiększoną elastyczność unijnego budżetu na drugą połowę obecnej perspektywy finansowej, która z jednej strony pozwoli Unii w odpowiedni sposób reagować na pojawiające się dodatkowe wyzwania, a z drugiej pomoże uniknąć kolejnego kryzysu płatności. Zapewnia ona także dodatkowe środki finansowe na niektóre programy i polityki unijne, w tym na działania w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF jest Jan Olbrycht.

Poniedziałek, 27 marca godz. 18:30, ASP 5G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Budżetowe aspekty przyszłej polityki spójności

Posłowie Komisji Budżetowej będą dyskutować w poniedziałek na temat budżetowych aspektów przyszłości polityki spójności post 2020 oraz zagadnień związanych z komunikowaniem oraz widocznością tej polityki i jej rezultatów. Sprawozdawcą obu opinii w Komisji Budżetowej dla Komisji Rozwoju Regionalnego w tych sprawach jest Jan Olbrycht.

Poniedziałek, 27 marca godz. 18:30, ASP 5G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Grupa EPL omówi przyszłość Europy

W nadchodzącym tygodniu odbędą się Dni Studyjne Grupy EPL, których tematem będzie Brexit i przyszłość Europy, a także działania mające na celu walkę z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy oraz sąsiedztwo południowe. Równolegle będzie mieć miejsce Kongres Europejskiej Partii Ludowej, poświęcony perspektywom Europy na przyszłość, polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz rzeczywistości gospodarczej i cyfrowej. Pośród zaproszonych 2000 uczestników z ponad 40 krajów, w Kongresie wezmą udział udziału szefowie państw i rządów z rodziny EPL m.in. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, premierzy: Węgier Viktor Orban, Hiszpanii Mario Rajoy czy Taoiseach Irlandii Enda Kelly, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani i Rady Europejskiej Donald Tusk.

Środa, 29 marca-czwartek, 30 marca, St. Julians, Malta

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco