10.09.2012

Najlepsi naukowcy rozpoczynający karierę naukową dostaną 800 mln euro ze środków UE. Zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), wsparcie otrzyma 536 młodych badaczy z 21 krajów Europy. W tym roku nagrodzono jeden projekt z Polski nadesłany przez dr Justynę Olko z Uniwersytetu Warszawskiego. Utworzona w 2007 r. ERBN finansuje badania o charakterze pionierskim.

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco