01.03.2017

Tematy obrad

Debata parlamentarna Jean-Claude Junckerem na temat przyszłości integracji europejskiej

Jeżeli Komisja przyjmie w środę rano „białą księgę” w sprawie przyszłości Europy, jej prezentacja zostanie dodana podczas otwarcia sesji do porządku obrad jako pierwszy punkt posiedzenia. Po wystąpieniu przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera posłowie ustosunkują się do propozycji Komisji. (Przeczytaj więcej) 

Poselska debata o priorytetach nadchodzącej Rady Europejskiej

Plenarna sesja częściowa Parlamentu rozpocznie się w Brukseli w środę debatą poświęconą głównym tematom najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej 9-10 marca. Wezmą w niej udział przedstawiciele Prezydencji Rady UE i Komisji. Posłowie przedstawią swoje priorytety w takich dziedzinach jak gospodarka, polityka zatrudnienia, migracja, polityka obronna i przyszłość integracji europejskiej. (Przeczytaj więcej)

Prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii: interpelacja poselska do Komisji w sprawie nieprzestrzegania zasady swobodnego przemieszczania

Posłowie są zaniepokojeni doniesieniami na temat nieprzestrzegania prawa obywateli UE przebywających w Wielkiej Brytanii do swobodnego przemieszczania. Podczas debaty plenarnej w środę zwrócą się do Komisji o najnowsze statystki składanych przez obywateli UE i odrzucanych przez władze brytyjskie wniosków o pobyt stały oraz wydaleń obywateli UE z Wielkiej Brytanii. (Przeczytaj więcej)

Parlament chce pełnej wzajemności wizowej z USA

W sytuacji, gdy Waszyngton nadal odmawia prawa do bezwizowego wjazdu do USA obywatelom pięciu krajów Unii Europejskiej, Komisja Europejska jest prawnie zobowiązana do tymczasowego przywrócenia obowiązku wizowego dla obywateli USA. To opinia posłów, którzy w czwartek mają głosować nad rezolucją wzywającą Komisję do podjęcia działań prawnych "w ciągu dwóch miesięcy". (Przeczytaj więcej) 

Każde państwo UE powinno informować Komisję Europejską o zamiarze zawarcia z państwem spoza UE umowy w sprawie dostaw energii (głosowanie końcowe)

W środę wieczorem, około 21.00, posłowie omówią projekt przepisów, które nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek informowania Komisji o swoich planach negocjowania dostaw energii z państwami spoza UE. W debacie weźmie udział komisarz Arias Cañete. Głosowanie zaplanowano na czwartek. (Przeczytaj więcej)

Więcej informacji

Sesja plenarna PE na żywo via EP Live

Transmisja via EuroparlTV

Konferencje prasowe i inne wydarzenia

Strona serwisu audiowizualnego PE

EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)

 

  • europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco