27.02.2017

Transparencja podatkowa - tak, ale chroniąc konkurencyjność firm z UE

W poniedziałek podczas wspólnego posiedzenia Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się wymiana poglądów w sprawie parlamentarnych zmian do dyrektywy dotyczącej publikacji raportów podatkowych według krajów (tzw. Public CbCR). Celem omawianej dyrektywy jest zwiększenie transparencji podatkowej dużych firm bez uszczerbku dla konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw oraz pogorszenia klimatu inwestycyjnego w UE. Pracę nad tym dokumentem ze strony Grupy EPL koordynuje Prof. Dariusz Rosati.

Poniedziałek, 27 lutego, godz. 17.30-18.30, sala PHS 3C050, PE, Bruksela

Dariusz ROSATI
BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482
Twitter: @DariuszRosati
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

Limity kadmu w nowym rozporządzeniu nawozowym ich wpływ na geopolitykę, zdrowie, rolnictwo

Obecnie w komisjach parlamentarnych toczą się prace nad tzw. rozporządzeniem nawozowym. Z punktu widzenia polskiego rynku nawozowego, a także konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw rozporządzenie to jest kluczowym aktem prawnym. Komisja Europejska zaproponowała limity kadmu, które są nie do przyjęcia przez polską delegację. Dlatego też we wtorek, odbędzie się lunch połączony z seminarium, na którym specjaliści będą rozmawiać o geopolitycznych, zdrowotnych, komercyjnych oraz rolniczych aspektach rozporządzenia nawozowego. Organizatorami seminarium są Poseł Jarosław Wałęsa - sprawozdawca opinii w Komisji Hanlu Międzynarodowego (INTA) - oraz Profesor Dariusz Rosati - wice-przewodniczący grupy roboczej Grupy EPL ds. Gospodarczych i Środowiskowych.

Wtorek, 28 lutego, godz. 12:30, lunch roboczy, Salon 6, PE, Bruksela

Jarosław WAŁĘSA
BRU: +32 (0)2 2845304 - STR: +33 (0)3 88 175304
Twitter: @WalesaMEP
Dariusz ROSATI
BRU: +32 (0)2 2845482 - STR: +33 (0)3 88 175482
Twitter: @DariuszRosati
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

Prawa autorskie i pokrewne a transmisja online programów telewizyjnych i radiowych

We wtorek odbędzie się dyskusja nad projektem opinii nt. przepisów dotyczących praw autorskich i pokrewnych regulujących transmisje online oraz retransmisję programów telewizyjnych i radiowych. Dzięki technologiom cyfrowym rynek mediów zmienia się w szybkim tempie, w związku z czym istnieje potrzeba dostosowania ram prawnych w zakresie praw autorskich i pokrewnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału cyfryzacji i nowoczesnych technologii komunikacyjnych na wspólnym rynku europejskim. Sprawozdawcą-cieniem opinii z ramienia Grupy EPL jest Bogdan Wenta.

Wtorek, 28 lutego, godz. 09:30-12:30, sala PHS 4B001,PE, Bruksela

Bogdan Brunon WENTA
BRU: +32 (0)2 2845190 - STR: +33 (0)3 88 175190
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

Europejski Dzień Przemysłu

„Przemysł dla obywateli” - pod takim hasłem odbędzie się we wtorek konferencja „Europejski Dzień Przemysłu”. Otworzy ją przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, a przemówienia wygłoszą również wiceprzewodniczący KE, Jyrki Katainen oraz komisarze Elżbieta Bieńkowska i Carlos Moedas. Ponad 400 uczestników - przedstawicieli biznesu, start-upów, świata nauki, polityki i administracji – rozmawiać będzie o tym, jakiej reindustrializacji w dobie rozwoju technologii cyfrowych, przemysłu kreatywnego i tzw. gospodarki obiegowej potrzebuje Unia – aby sukces przemysłu przekładał się na nowoczesne i trwałe miejsca pracy oraz dobrobyt obywateli całej UE. Parlament Europejski w debacie reprezentować będzie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań naukowych i Ener gii PE (ITRE), Jerzy Buzek.

Wtorek, 28 lutego, godz. 09:00 - 17:00, budynek Charlemagne, KE, Bruksela

Jerzy BUZEK
BRU: +32 (0)2 2845631 - STR: +33 (0)3 88 175631
Twitter: @JerzyBuzek
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

Czysta energia dla europejskiego przemysłu

W środę odbędzie się spotkanie pt. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków – co to oznacza dla przemysłu?”. W jego trakcie trzy organizacje, zrzeszające przemysłowych odbiorców energii – z Polski (Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu), Niemiec (BDI – Federacja Niemieckiego Przemysłu) i Czech (SPCR – Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej – zaprezentują wspólne stanowisko odnośnie, przedstawionego niedawno przez Komisję Europejską, tzw. Pakietu Czystej Energii. Jego kluczowa część to propozycja w sprawie przyszłego kształtu unijnego rynku energii elektrycznej (tzw. Electricity Market Design), nad którym prace w PE rozpoczynają właśnie posłowie z komisji przemysłu, badań naukowych i energii. Spotkanie jest organizowane przez przewodniczącego tej komisji, Jerzego Buzka.

Środa, 1 marca, godz. 08:00 -09:30, Salonik MEP, PE, Bruksela

Jerzy BUZEK
BRU: +32 (0)2 2845631 - STR: +33 (0)3 88 175631
Twitter: @JerzyBuzek
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

Konferencja prasowa

W piątek w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa Profesor Danuty Hübner, Przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych. Tematem konferencji będą Brexit oraz przyszłość Europy.

3 marca, godz. 14.00-15.00, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie, ul. Jasna 14/16 A

Danuta Maria HÜBNER
BRU: +32 (0)2 2845192 - STR: +33 (0)3 88 175192
Twitter: @danutahuebner
Agata Byczewska, Tel: +32 473 841 093

  • eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco