01.02.2017

Tematy obrad

Ograniczenia dla podróżnych w USA: debata plenarna

Liderzy grup politycznych będą debatować na temat „ograniczeń w podróży” wprowadzonych na mocy dekretu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Porządek obrad zostanie uzupełniony o ten dodatkowy punkt w momencie otwarcia posiedzenia. (Przeczytaj więcej: Ograniczenia dla podróżnych w USA: debata plenarna )

Debata: postępy w budowaniu Unii Energetycznej

Drugi raport o stanie Unii Energetycznej zostanie omówiony z wiceprzewodniczącym Komisji Marošem Šefčovičem w środę o 16.00. (Przeczytaj więcej: Debata: postępy w budowaniu Unii Energetycznej)  

Posłowie wezwą do automatycznego uznawania adopcji przy przekraczaniu granic

W celu jak najlepszej ochrony interesów dziecka, posłowie mają zamiar wezwać Komisje Europejską do zaproponowania jednolitych zasad, wymagających od wszystkich państw UE wzajemnego automatycznego uznawania poświadczeń adopcji dokonanych na terenie innych państw. W projekcie rezolucji, posłowie proponują stworzenie Europejskiego Certyfikatu Adopcyjnego, aby przyspieszyć ten proces. Debata odbędzie się w czwartek. (Przeczytaj więcej: Posłowie wezwą do automatycznego uznawania adopcji przy przekraczaniu granic)

Zniesienie wiz dla Gruzinów : końcowe głosowanie w Parlamencie

Projekt przepisów zwalniających Gruzinów z obowiązku posiadania wizy będzie głosowany w czwartek w południe na posiedzeniu plenarnym. Posiadacze paszportów biometrycznych będą mogli wjechać do strefy Schengen na okres 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu na wakacje, w interesach lub w innym celu, wiza nie uprawnia ich jednak do podjęcia pracy. (Przeczytaj więcej: Zniesienie wiz dla Gruzinów : końcowe głosowanie w Parlamencie) 

Pozostałe tematy posiedzenia

Wśród pozostałych tematów, którymi zajmie się Parlament Europejski na najbliższym posiedzeniu w Brukseli znajdzie się między innym kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie oraz sytuacja w Sudanie Południowym. (Przeczytaj więcej: Pozostałe tematy posiedzenia)

 

Więcej informacji

Porządek obrad

Sesja plenarna PE na żywo via EP Live

Transmisja via EuroparlTV

Konferencje prasowe i inne wydarzenia

Strona serwisu audiowizualnego PE

EP Newshub (platforma mediów społecznościowych)

 

  • europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco