31.08.2018

Rejestracja spółki przez internet

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Prawnej zaprezentowany zostanie projekt sprawozdania dotyczący rejestracji spółki przez Internet na terenie Unii. Nowe zasady będą umożliwiały rejestrację spółki w innym kraju członkowskim całkowicie przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów rejestracja spółki powinna się odbyć nie dłużej niż w 5 dni roboczych. Dyrektywa zakłada stosowanie zasady jednorazowości  "once only", która oznacza, że dokumenty i informacje będą składane przez przedsiębiorcę przy rejestracji i do rejestrów przedsiębiorców tylko raz. Autorem sprawozdania dyrektywy w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest Tadeusz Zwiefka.

Poniedziałek 3 września, godz.15.00, sala PHS 4B001 

COP24 w Katowicach - głosowanie stanowiska komisji

Europosłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zagłosują w poniedziałek nad swoim stanowiskiem - przygotowanym przez przewodniczącego komisji, Jerzego Buzka - na temat szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Zawarto w nim m.in. postulat dodatkowego wsparcia finansowego dla regionów górniczych takich jak Śląsk, które ponoszą największe koszty gospodarczo-społeczne polityki klimatycznej. W stanowisku podkreślono też, że skuteczna walka ze skutkami zmian klimatu wymaga wysiłków w skali globalnej - w tym ze strony największych światowych emitentów CO2 (Chiny, USA, Indie czy Rosja). 

Poniedziałek, 3 września, godz. 16:00, sala 4Q2 

W obronie chrześcijan na świecie - sprawozdanie o ochronie i wspieraniu przez UE wolności religii i przekonań

W czwartek na posiedzeniu Podkomisji ds. Praw Człowiek PE (DROI) poseł Andrzej Grzyb zaprezentuje swój projekt sprawozdania „ws. wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii i wyznania poza UE”. Zaogniają się konflikty i przemocy na tle religijnym. Za najbardziej prześladowanych na świecie uznaje się chrześcijan. W czerwcu mija 5 lat od przyjęcia przez Radę wytycznych UE ws. propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań. Mijają również 2 lata działalności specjalnego wysłannika UE. To zdaniem sprawozdawcy skłania do oceny sytuacji wolności religii i wyznania na świecie oraz wniosków co do potrzebnych zmian w działaniach UE.  W debacie udział wezmą m.in. Ján Figel' specjalny wysłannik UE ds. propagowania wolności religii i wyznania, Ahmed Shaheed specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności religii i wyznania, przedstawiciele religii oraz liczne organizacje pozarządowe.

Czwartek 6 września 2018, godz. 11:20 - 12:05, sala PHS 4B001

Komisja Kultury i Edukacji o przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych i budżecie UE na 2019 rok

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się dyskusja nad projektem opinii odnośnie sprawozdania okresowego w sprawie przyszłych ram finansowych UE na lata 2021–2027. Posłowie z niezadowoleniem zauważają, iż pomimo, że inwestowanie w ludzi uznawane jest za nadrzędny priorytet polityki UE, mniej niż 11% budżetu UE na lata 2021-2027 jest przeznaczone właśnie na ten cel. W tym kontekście europosłowie z komisji CULT apelują między innymi o co najmniej trzykrotnie zwiększenie finansowania kolejnej generacji programu Erasmus+ i przypominają, że nawet ten poziom wzrostu jest znacznie niższy niż aspiracje wyrażone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej i niektóre z państw członkowskich. Podobnie w przypadku programu Kreatywna Europa, CULT, przypominając o dotychczas chronicznym niedofinansowaniu programu, nalega na podwojenie środków finansowych dostępnych w ramach Kreatywnej Europy. podczas tego samego posiedzenia, europosłowie zagłosują nad opinią ws. budżetu  UE na rok 2019. Sprawozdawcą obydwu opinii z ramienia Grupy EPL jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Poniedziałek, 3 września, godz. 15:00, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela 

Bardziej cyfrowa Europa

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji zostanie przedstawiona opinia Komisji CULT do nowego programu „Cyfrowa Europa”. Stanowiący element kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 program, którego budżet wynosi 9,2 mld EUR, ma na celu kształtowanie transformacji cyfrowej Europy z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Sprawozdawcą opinii jest poseł Bogdan Wenta.

Poniedziałek, 3 września, godz. 15-18.30, sala ASP3E2 

Jak przyszła polityka spójności będzie wspierać miasta i regiony

We wtorek,  z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbędzie się konferencja na temat wymiaru terytorialnego i miejskiego przyszłej polityki spójności po roku 2020. Debaty poświęcone będą temu, jaki kształt przybierze polityka spójności po roku 2020 i jakie konsekwencje przyniosą jej zmiany dla samorządów w Europie. Najbardziej nurtującym tematem jest sposób zagospodarowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy konferencji będą mieli zatem okazję dowiedzieć się komu i w jakim procencie przypadną rozdysponowane fundusze. W roli panelistów wystąpią europosłowie odpowiedzialni za politykę rozwoju regionalnego, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci organizacji, których działalność skupiona jest wokół polityki miejskiej. Współorganizatorami konferencji są stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne i regionalne: Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Eurocities. 

 Wtorek, 4 września, godz. 10:30 - 12:30, sala JAN 6Q1 

W kierunku zrównoważonej reformy rozgrywek piłkarskich w Europie

We wtorek, w Parlamencie Europejskim, przedstawiciele FIFY, UEFY, Komisji Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Klubów Piłkarskich, FIFPro, Premiere League będą dyskutować na temat roli UE oraz Parlamentu w zakresie nowej reformy rozgrywek piłkarskich w Europie. Fundusze uzyskiwane z praw medialnych i umów sponsorskich sprawiły, że piłka nożna stała się przemysłem wartym miliard euro. Rosnąca przepaść między klubami ma poważne implikacje dla gry zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Jednocześnie fundusze na szkolenie młodych piłkarzy są bardzo ograniczone. Współorganizatorem wydarzenia jest Poseł Bogdan Wenta.

Wtorek, 4 września,  godz. 18.00-20:00, sala PHS 5B001 

Głos polskiej ulicy

We wtorek odbędzie się wystawa „Poland’s Street Pulse” autorstwa światowej sławy fotoreporterów Chrisa Niedenthala Wojciecha Kryńskiego. Twórcy zdjęć od przeszło 1,5 roku towarzyszą tłumom protestujących obywateli na ulicach polskich miast, pod sądami, Pałacem Prezydenckim, Sejmem i Senatem. Zdjęcia ukazują determinację Polaków w walce o wartości europejskie i przestrzeganie polskiego prawa. Organizatorami wystawy są posłowie Róża ThunBarbara Kudrycka oraz Michał Boni.

Wernisaż wystawy, 4 września, godz. 17:30, ASP 3D, PE, Bruksela

Wystawa, 3-6 września, ASP 3D Distribution Area, PE, Bruksela 

Jak Polacy bronią demokracji

We wtorek odbędzie się debata na temat sytuacji w Polsce pt. „How Poles defend democracy?” Wezmą w niej udział reżyser Agnieszka HollandPaweł Kasprzak,  lider grupy Obywatele RP i  jeden z liderów protestów ulicznych oraz prof. Marcin Matczak - wybitny prawnik, jeden z „głosów" środowiska sędziowskiego a także europosłowie. Debata będzie okazją do dyskusji z przedstawicielami protestujących w obronie demokracji w Polsce oraz do zastanowienia się nad rolą społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorami debaty są posłowie: Róża ThunBarbara Kudrycka oraz Michał Boni.

Wtorek, 4 września, godz.18:30, sala ASP 3E2  

 
  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco