14.05.2018

Pociągiem bez dyskryminacji

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) będą omawiane poprawki do raportu dotyczącego praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Zmiany mają dotyczyć praw konsumentów i organizacji ich zrzeszających, praw pasażerów z niepełnosprawnościami oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku kolejowym poprzez wprowadzenie konieczności przekazywania informacji o taryfach i trasach między przewoźnikami a platformami sprzedającymi bilety. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje posłanka Róża Thun.

Środa, 16 maja, godz. 11:00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

Wspieranie czystych pojazdów

W środę podczas posiedzenia Komisji Środowiska odbędzie się prezentacja sprawozdania legislacyjnego dotyczącego Dyrektywy PE i Rady o wspieraniu czystych pojazdów. Proponowana dyrektywa ma na celu poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem, a także promowanie rozwoju nowych, czystych technologii w transporcie, takich jak m.in. elektromobilność, wykorzystanie wodoru czy gazu ziemnego. Sprawozdawcą dokumentu jest poseł Andrzej Grzyb.

Środa, 16 maja, godz. 10:00, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela 

Początek końca “chemii z Niemiec”

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) posłowie będą dyskutować nad poprawkami do sprawozdania o tzw. produktach podwójnej jakości. Dokument ma na celu przeciwdziałanie niesprawiedliwym i niezgodnym z prawem UE praktykom rynkowym, przez które produkty pod tą samą marką i w takich samych opakowaniach, są innej jakości na rynkach różnych krajów, na przykład za sprawą stosowania innych składników w ich produkcji. Posłanka Róża Thun złożyła do sprawozdania szereg poprawek dotyczących kwestii traktowania oferowanych przez producentów i sprzedawców produktów o podwójnych standardach.

Czwartek, 17 maja, godz. 9:00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela 

Wpływ nowego budżetu UE na konsumentów

W środę podczas posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) odbędzie się dyskusja nad kształtem budżetu UE na rok 2019, szczególnie w obliczu nadchodzących zmian, takich jak Brexit. Zdaniem Parlamentu, priorytetami w budżecie UE w 2019 r. powinny być wzrost gospodarczy, innowacyjność, konkurencyjność, walka ze zmianą klimatu, przechodzenie na odnawialne źródła energii, migracja i bezpieczeństwo. Zgłoszone przez posłankę Różę Thun instrumenty finansowe dotyczące badania podwójnej jakości produktów mają na celu wspieranie tych priorytetów.

Środa, 16 maja, godz. 11:30, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

  • eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco