28.02.2018

Debata o wynikach ostatniego spotkania 27 przywódców UE

Wyniki spotkania 27 przywódców UE, które odbyło się 23 lutego będą przedmiotem debaty w środę popołudniu. Nieformalny szczyt dotyczył budżetu długoterminowego UE, wyborów europejskich w 2019 r., Syrii, negocjacji związanych z Brexitem oraz stosunków UE-Turcja.

Priorytety polityczne długoterminowego budżetu UE, czyli wieloletnie ramy finansowe (WRF) po 2020 r., były najistotniejszym punktem obrad. Przywódcy UE zgodzili się przeznaczyć więcej środków na powstrzymywanie nielegalnej migracji oraz na obronność i bezpieczeństwo, a także na program wymiany studentów Erasmus+.

Proces selekcji następcy Przewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym pod uwagę brani są „główni kandydaci”, międzynarodowe listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego oraz jego skład po wyborach w 2019 roku, również były przedmiotem dyskusji.

Debata: środa, 28 lutego

Procedura: Debata z Radą Europejską

#EUCO #Spitzenkandidaten #EP2019 #MFF #EUBudget #Brexit @EU2018BG

Polska a państwo prawa: Parlament Europejski zamierza poprzeć podjęcie działań przez UE

Parlament odniesie się do wniosku Komisji Europejskiej o ustalenia ryzyka poważnego naruszenia wartości Unii Europejskiej w Polsce. W środę odbędzie się debata z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rezolucja będzie głosowana w czwartek. 

Parlament zamierza poprzeć apel Komisji Europejskiej do rządów państw UE o ustalenie, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE przez polskie władze. Jeżeli tak, to Rada mogłaby zdecydować o podjęciu działań określonych w artykule 7 Traktatu o UE. Zastrzeżenia posłów dotyczące praworządności w Polsce koncentrują się na trójpodziale władzy, niezawisłości sądownictwa i prawach podstawowych.

Debata: środa 28 lutego, 28 lutego

Głosowanie: czwartek, 1 marca br.

Procedura: Oświadczenie Komisji wraz z rezolucją

Kod procedury: 2018/2541 (RSP)

#Artykuł7 #PaństwoPrawa @TimmermansEU

Debata na tematy kryzysu humanitarnego w Syrii

Niedawne wydarzenia w Syrii, włącznie z kryzysem humanitarnym spowodowanym przez brutalne próby przejęcia zajętej przez rebeliantów wschodniej Ghouty przez syryjskie siły rządowe, będą przedmiotem debaty liderów grup politycznych z Komisarzem Stylianidesem w środę.

Wschodnia Ghouta, enklawa pod Damaszkiem, jest oblężona przez siły rządowe od 2013 roku. W ostatnich tygodniach syryjskie siły rządowe zintensyfikowały bombardowania, zabijając setki cywilów i zatrzymując w potrzasku około 400 000 ludzi.

Posłowie planują przyjęcie rezolucji w sprawie Syrii podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Debata: środa, 28 lutego

Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej oraz liderów grup politycznych PE

#Syria #Ghouta

Ochrona pszczół i zapewnienie wysokiej jakości miodu

Propozycje dotyczące skuteczniejszej ochrony zdrowia pszczół, wyeliminowania podrabiania miodu oraz wsparcia dla pszczelarzy w UE będą przedmiotem debaty w środę, a głosowania w czwartek. 

Projekt rezolucji wzywa do utworzenia skutecznej, zakrojonej na dużą skalę oraz długoterminowej strategii UE, której celem będzie poprawa zdrowia pszczół, walka z ich śmiertelnością oraz zapewnienie wymiany populacji pszczół. Wsparcie finansowe dla pszczelarzy również powinno zostać zwiększone, aby pomóc im w przypadku strat w produkcji lub utraty kolonii pszczół. 

Aby zapewnić, że importowany miód spełnia wysokie unijne standardy, inspekcje na granicach oraz na rynku powinny zostać zharmonizowane, cały importowany miód powinien być sprawdzany, a wymagania dotyczące możliwości jego śledzenia wzmocnione. Komisja Europejska powinna również opracować skuteczniejsze procedury testowania laboratoryjnego oraz karania fałszerzy. Miód oraz inne produkty pszczele powinny zostać uznane za „wrażliwe” podczas negocjacji handlowych z krajami spoza UE lub zupełnie wykluczone z takich negocjacji, sugerują posłowie.

Dane na temat produkcji miodu oraz pszczelarzy w państwach członkowskich.

Debata: środa, 28 lutego

Głosowanie: czwartek, 1 marca

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

#bees #honey #beekeepers

Przestępstwa finansowe: Parlament powoła nową komisję specjalną

W czwartek ma powstać nowa specjalna komisja ds. przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych, opierająca się na pracach trzech poprzednich komisji.

Posłowie mają poprzeć utworzenie nowej, nienazwanej jeszcze komisji specjalnej, w odpowiedzi na skandal wywołany przez „paradise papers”. Komisja ta kontynuować będzie prace komisji TAXE 1 i 2, jak również niedawno zakończone dochodzenie prowadzone przez komisję PANA. 

Po otrzymaniu poparcia posłów, nowa komisja będzie miała 45 członków oraz, na początek, 12-miesięczny mandat.

Głosowanie: czwartek, 1 marca

#taxevasion #taxavoidance

Parlament Europejski wybierze nowego wiceprzewodniczącego

Posłowie w czwartek w południe wybiorą nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego na miejsce Ryszarda Czarneckiego.

Ryszard Czarnecki (EKR, Polska) został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego w następstwie „poważnego uchybienia” (artykuł 21 Regulaminu Parlamentu) polegającego na tym, że znieważył posłankę Różę Thun (EPL, Polska) porównując ją w wypowiedzi publicznej do „szmalcownika”.

Propozycja zakończenia jego kadencji została przyjęta bezwzględną większością (447 głosów do 196) przez Parlament 7 lutego.

Nazwiska kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego zostaną ogłoszone podczas sesji plenarnej.

Głosowanie: czwartek, 1 marca br.

Procedura: Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco