Gdańsk

 +48 (58) 710 80 56

Bruksela

 +32 (0) 2 28 47304/ 49304

Moje biura

Zobacz na YouTube

Youtube Image
Warto wiedzieć
31.05.2012

Młodzi Liderzy 2012

Młodzi Liderzy 2012

W maju 2012 na zaproszenie Jarosława Wałęsy odbył się wyjazd studyjny Młodych Liderów, przedstawicieli samorządów studenckich największych publicznych uczelni z Trójmiasta do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Czytaj więcej
Z Polski
23.05.2012

Dzień Europy

Dzień Europy

Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego wsparł obchody Dnia Europy, które odbyły się 22 maja 2012 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej
Z Brukseli
22.05.2012

Bezpieczeństwo wewnętrzne wzmocnione, ochrona praw podstawowych respektowana

Bezpieczeństwo wewnętrzne wzmocnione, ochrona praw podstawowych respektowana

Prawa podstawowe powinny być respektowane we wszystkich przypadkach, zastosowania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament we wtorek. Deputowani domagają się również zapewnienia odpowiedniego finansowania tej strategii w wieloletnich ramach finansowych 2012-20.

Czytaj więcej
Z Brukseli
22.05.2012

Tuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (debata)

Tuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (debata)

- Panie Przewodniczący! Sugestie sprawozdawcy dotyczące zmiany biernego podejścia oraz podjęcia aktywnych działań, żeby wyprzedzać sytuację, a nie jedynie nadążać za rozwojem wydarzeń, są słuszne i należy się z nimi zgodzić.

Czytaj więcej
Z Brukseli
21.05.2012

Wzrost w centrum uwagi

Wzrost w centrum uwagi

O tym, jaki sposób wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa, które są głównym źródłem wzrostu i tworzą najwięcej miejsc pracy, dyskutować będą posłowie oraz przedstawiciele Komisji i Rady, we wtorek o godzinie 9.00.

Czytaj więcej
Z Brukseli
21.05.2012

Otwarcie sesji – zamach bombowy we włoskiej szkole oraz trzęsienie ziemi we Włoszech

Otwarcie sesji – zamach bombowy we włoskiej szkole oraz trzęsienie ziemi we Włoszech

W imieniu Parlamentu Europejskiego przewodniczący Martin Schulz potępił sprawców zamachu bombowego w szkole w Brindisi, oraz wyraził swoje współczucie dla ofiar i ich rodzin, podczas otwarcia sesji plenarnej w Strasburgu. Przewodniczący przekazał także wyrazy współczucia ofiarom trzęsienia ziemi we włoskim regionie Emilia-Romagna.

Czytaj więcej
Warto wiedzieć
12.05.2012

Dzień Europy 12 Maja

Dzień Europy 12 Maja

Dzień Otwarty Instytucji Europejskich 2012 w Brukseli! Przyjdź 12 maja i świętuj razem z nami już po raz 20 Dzień Europy.!

Czytaj więcej
Z Brukseli
10.05.2012

Zwalczanie defraudacji: Posłowie oczekują dokładnych informacji o nieprawidłowościach w poborze opłat celnych i podatku VAT

Zwalczanie defraudacji: Posłowie oczekują dokładnych informacji o nieprawidłowościach w poborze opłat celnych i podatku VAT

Państwa członkowskie, korzystające z funduszy unijnych powinny poprawić sprawozdawczość dotyczącą defraudacjach i korupcji oraz poboru ceł i podatku VAT, które są tradycyjnym źródłem dochodów unijnego budżetu. Udoskonalone metody raportowania pozwolą uniknąć niewłaściwego użytkowania funduszy, uznano w przegłosowanej w czwartek rezolucji.

Czytaj więcej
Z Brukseli
10.05.2012

UE powinna szczególnie dbać o małe lotniska, gdyż pobudzają one rozwój regionalny

UE powinna szczególnie dbać o małe lotniska, gdyż pobudzają one rozwój regionalny

Unijna polityka lotnicza musi zwracać szczególną uwagę na potrzeby regionalnych portów lotniczych, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski w czwartek. Posłowie uważają, że potencjalny wpływ lotnisk regionalnych na rozwój regionu oraz odciążenie głównych portów lotniczych, może zostać dodatkowo wzmocniony poprzez ich zintegrowanie z transeuropejska siecią transportową (TEN-T - Trans-European Transport Networks).

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

Deputowani z uznaniem o postepach Serbii, Kosowa i Czarnogóry w przygotowaniach do wejścia do UE

Deputowani z uznaniem o postepach Serbii, Kosowa i Czarnogóry w przygotowaniach do wejścia do UE

Członkowie Parlamentu Europejskiego na ostatniej sesji zgodnie stwierdzili, że rozmowy akcesyjne z Serbią powinny zacząć się jak najszybciej, z optymizmem przyjęli też plan otwarcia czerwcowych negocjacji z Czarnogórą i wreszcie zachęcili pięć państw członkowskich UE do oficjalnego uznania niepodległości Kosowa.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

Uporządkowany rynek instrumentów pochodnych

Uporządkowany rynek instrumentów pochodnych

W czwartek Parlament Europejski przyjął przepisy wprowadzające bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty obrót derywatywami. Powszechnie uważa się, że handel finansowymi instrumentami pochodnymi, przyczynił się kryzysu finansowego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został wstępnie ustalony podczas negocjacji Parlamentu i Rady 9 lutego.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

1 000 000 podpisów może zmienić Unię: 1 kwietnia rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska

1 000 000 podpisów może zmienić Unię: 1 kwietnia rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska

Od 1 kwietnia obywatele Unii Europejskiej, w tym Polski, będą mogli bezpośrednio wpływać na prawo europejskie. Milion obywateli UE, reprezentujących 1/4 państw członkowskich może wspólnie wystąpić do Komisji Europejskiej z propozycją nowych przepisów, czyli innymi słowy zgłaszać wnioski o zainicjowanie procesu legislacyjnego w społecznie ważnej kwestii. Mechanizm zacznie funkcjonować od niedzieli.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

Współzależność UE-Turcja to wzajemne zobowiązanie

Relacje pomiędzy Unią Europejską a Turcją potrzebują nowego rozmachu, ale ten nastąpi tylko wtedy, gdy Turcja poczyni większy postęp na drodze reform, stwierdzili posłowie w rezolucji przegłosowanej w czwartek. Rezolucja w sprawie postępu Turcji na drodze do przystąpienia do UE, wzywa Turcję do podjęcia większych starań przy reformowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony wolności obywatelskich. Wyraża ona także obawę co do obowiązującego prawa, które ogranicza wolności mediów, a także wielu procesów dziennikarzy w tym kraju.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

Budżet PE na rok 2013 zamrożony

Budżet Parlamentu Europejskiego na rok 2013 zostanie zamrożony w ujęciu realnym. Decyzja ta została przegłosowana znaczącą większością głosów podczas czwartkowej sesji plenarnej PE. Posłowie chcą także zlikwidować możliwość przekazywania parlamentarnych dotacji partiom niedemokratycznym, ponowili oni też swoje postulaty dotyczące ustanowienia jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej
Z Brukseli
19.04.2012

Parlament zgodził się na zawarcie porozumienia z USA w sprawie danych pasażerów linii lotniczych

Parlament zgodził się na zawarcie porozumienia z USA w sprawie danych pasażerów linii lotniczych

Parlament Europejski zgodził się w czwartek na zawarcie nowego porozumienia w sprawie przekazywania informacji dotyczących pasażerów podróżujących z Unii Europejskiej do USA. Porozumienie wyznacza ramy prawne dla transferu danych, określa jak długo informacje mogą być przechowywane, definiuje ich zastosowanie, środki bezpieczeństwa i ewentualne kwestie związane z zadośćuczynieniem. Nowe porozumienie zastąpi tymczasową umowę, która obowiązuje od 2007 roku.

Czytaj więcej
Z Brukseli
19.04.2012

PE za wprowadzeniem wspólnej podstawy opodatkowania dla firm

PE za wprowadzeniem wspólnej podstawy opodatkowania dla firm

Europejskie przedsiębiorstwa powinny odprowadzać podatki według obowiązkowej, wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Takie stanowisko Parlamentu Europejskiego wyrażone w czwartkowym głosowaniu odbiega od wniosku Komisji Europejskiej, która proponowała dobrowolną harmonizację.

Czytaj więcej
Z Brukseli
18.04.2012

Dyrektywa EED wpływająca na nagrzejnikowe pomierniki ciepła i forma rozliczania ich zużycia

Dyrektywa EED wpływająca na nagrzejnikowe pomierniki ciepła i forma rozliczania ich zużycia

Chciałbym się odnieść do regulacji zawartej w artykule 8 ustęp 1 akapit 4 dyrektywy o efektywności energetycznej nakładającej obowiązek instalacji ciepłomierzy, a w budynkach wielorodzinnych dodatkowo indywidualnych liczników zużycia ciepła. Jeżeli zainstalowanie indywidualnych liczników zużycia ciepła nie jest technicznie wykonalne, zgodnie z brzmieniem dyrektywy, stosuje się indywidualne podzielniki kosztów ciepła.

Czytaj więcej
Z Brukseli
18.04.2012

Ubezpieczenia społeczne załóg samolotów i osób samozatrudnionych

Ubezpieczenia społeczne załóg samolotów i osób samozatrudnionych

Zgodnie z przyjętymi w środę przez Parlament Europejski nowymi przepisami, członkowie załogi samolotów, stewardessy i stewardzi, podlegaliby zasadom ubezpieczeń społecznych państwa, w którym zwykle zaczynają i kończą pracę. Rozporządzenie określa również zasady korzystania ze świadczeń przysługujących osobom samozatrudnionym pracującym zagranicą.

Czytaj więcej