Gdańsk

 +48 (58) 710 80 56

Bruksela

 +32 (0) 2 28 47304/ 49304

Moje biura

Zobacz na YouTube

Youtube Image
Z Brukseli
23.03.2012

Konkurs „Staże Brukselskie”

Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na TRZYMIESIĘCZNY STAŻ W BRUKSELI.

Czytaj więcej
Z Brukseli
23.03.2012

Rozszerzenie UE: Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Bośnia i Hercegowina

W środę Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął trzy rezolucje dotyczące przyszłego rozszerzenia wspólnoty.

Czytaj więcej
Z Brukseli
17.03.2012

Putin powinien zacząć rozmawiać z demonstrantami

Parlament stanowczo krytykuje uchybienia i nieprawidłowości w sposobie przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Rosji. W rezolucji przyjętej dziś zdecydowaną większością głosów, posłowie wzywają Władimira Putina do złagodzenia retoryki wymierzonej przeciwko protestującym i nawiązania z nimi „szczerego dialogu”.

Czytaj więcej
Z Polski
16.03.2012

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne Euro 2012”

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne Euro 2012”

Po raz piąty w województwie pomorskim odbyła się Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne Euro 2012”. Pan Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego objął patronat nad tym wydarzeniem.

Czytaj więcej
Z Brukseli
14.03.2012

Holenderski portal antyimigracyjny pod wnikliwą analizą Parlamentu Europejskiego

Podstawowe prawa obywateli Unii Europejskiej, takie jak wolność przemieszczania się i niedyskryminacja, znajdą się w centrum zainteresowania we wtorek o 15:00, kiedy w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o budzącej kontrowersje stronie internetowej zachęcającej holenderskich obywateli do przysyłania skarg na imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana głosowaniu w czwartek.

Czytaj więcej
Z Brukseli
14.03.2012

Ułatwienia spadkowe w UE

Ułatwienia spadkowe w UE

W myśl nowych zasad popartych przez Parlament Europejski we wtorek, Włoszka, która poślubi Niemca i osiedli się w Belgii, będzie mogła wybrać na podstawie jakiego prawa – włoskiego lub belgijskiego – będą dziedziczyć jej spadkobiercy.

Czytaj więcej
Z Brukseli
13.03.2012

Parlament za większą rolą kobiet w polityce i biznesie

Przepisy mające na celu zredukowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz parytety, których zadaniem będzie zwiększenie liczby kobiet w radach nadzorczych firm i strukturach politycznych, to według Parlamentu Europejskiego propozycje mogące stanowić antidotum w walce z nierównością w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Z Polski
05.03.2012

Otwarcie filii Biura Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego w Tczewie

Otwarcie filii Biura Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego w Tczewie

20 lutego 2012 roku zostało otwarte biuro Platformy Obywatelskiej Tczewie. Tu z mieszkańcami powiatu będą spotykać się Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego, senator Andrzej Grzyb oraz poseł Sławomir Neumann.

Czytaj więcej
Z Brukseli
05.03.2012

Deputowani upominają się o prawa pasażerów linii lotniczych

Deputowani upominają się o prawa pasażerów linii lotniczych

Definicje zwłaszcza taki terminów jak „nadzwyczajne okoliczności” oraz „odwołanie lotu”, muszą być wyjaśnione, dodał sprawozdawca. Lepsza informacja i pomoc dla pasażerów Przewoźnicy lotniczy powinni być zobowiązani do zapewnienia kompetentnej pomocy na każdym lotnisku, które obsługuje ich loty, jak również taniego połączenia telefonicznego, tak by każdy pasażer, którego lot został odwołany lub opóźniony, mógł uzyskać wszelkie potrzebne informacje na temat alternatywnych możliwości kontynuacji podróży i podjąć natychmiastową decyzję, dotyczącą zmiany planu podróży, zmiany rezerwacji i zwrotu kosztów.

Czytaj więcej
Z Brukseli
20.02.2012

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących obywateli UE

Dzięki uzgodnionemu wcześniej z Radą i zatwierdzonemu na środowej sesji plenarnej planowi ratunkowemu udało się uchronić przed likwidacją projekt „Żywność dla potrzebujących„. Przez kolejne dwa lata zapewni on pomoc żywnościową najbardziej potrzebującym obywatelom Unii. Program, dzięki któremu udało się pomóc 18 milionom mieszkańców UE z 20 krajów członkowskich, będzie kontynuowany do końca 2013 roku i będzie dysponował budżetem do 500 mln euro rocznie.

Czytaj więcej
Z Brukseli
17.02.2012

Debata przed szczytem: Troika w Grecji i przyszłość UE

Obrady nadchodzącego szczytu UE, zaplanowanego na 1-2 marca, powinny skupić się na potrzebie przywrócenia wzrostu gospodarczego, uważają posłowie i dali temu wyraz w porannej debacie z udziałem przedstawicieli Rady i Komisji. Wielu parlamentarzystów, niezależnie od opcji politycznej, wyrażało zaniepokojenie i rezerwę wobec kolejnego programu oszczędnościowego nałożonego na Grecję przez Komisję, EBC i MFW.

Czytaj więcej
Z Brukseli
16.02.2012

Parlament wzmocni siłę przetargową producentów mleka

Nowe przepisy zwiększające siłę przetargową producentów mleka tak, by zapewnić im przyzwoite ceny za surowe mleko oraz wspomagające ich w przygotowaniach do wygaśnięcia kwot mlecznych w 2015 r. zostały przyjęte przez Parlament w środę. Umożliwią one organizacjom rolniczym negocjowanie odpowiednich cen w imieniu producentów mleka w zgodzie z przepisami o konkurencji.

Czytaj więcej
Z Brukseli
15.02.2012

Choroba niebieskiego języka: szersze zastosowanie nowych szczepionek

Przepisy, umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie nowych szczepionek przeciwko chorobie niebieskiego języka i tym samym ułatwiające życie rolnikom, zostały we wtorek zatwierdzone przez Parlament. Jeśli kraje członkowskie szybko wprowadzą nowe reguły w życie, szczepionki mogłyby zostać użyte jeszcze w sezonie szczepień 2012.

Czytaj więcej
Z Brukseli
14.02.2012

Martin Schulz krytycznie o antypolskim portalu internetowym

Martin Schulz skrytykował inicjatywę holenderskiej Partii na rzecz Wolności (PVV), która uruchomiła portal internetowy, za pośrednictwem którego można składać skargi na imigrantów zarobkowych z Europy Środkowej i Wschodniej. Za przykład działań jawnie sprzecznych z wartościami UE Schulz uznał także groźby wobec saudyjskiego dziennikarza Hamza Kashgari za opublikowanie „‘bluźnierczych” wpisów na Twitterze.

Czytaj więcej
Z Brukseli
13.02.2012

Europosłowie apelują do Turcji o wycofanie się z Famagusty

Europosłowie wzywają rząd Turcji do zwrócenia zakazanej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom oraz wzywają instytucje UE do koordynowania z Europarlamentem starań mających na celu promowanie współpracy z Turcją. 390 posłów do Parlamentu Europejskiego poparło deklarację pisemną w sprawie Famagusty, której współautorami są polscy europosłowie Artur Zasada oraz Lidia Geringer de Oedenberg.

Czytaj więcej
Z Polski
06.02.2012

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy licytacji WOŚP, firmie ELTECH ze Świdnicy, której przedstawiciele zostali zaproszeni przez Posła Jarosława Wałęsę na wyjazd studyjny do Brukseli w marcu tego roku. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczestników licytacji, konto fundacji zasiliła kwota 3050 zł!

Czytaj więcej
Z Brukseli
03.02.2012

Parlamentarzyści popierają wprowadzenie sankcji wobec Iranu i ostrzegają przed eskalacją konfliktu

W przyjętej w czwartek rezolucji, posłowie poparli nowe zaostrzone sankcje nałożone na Iran przez Unię Europejską, w celu skłonienia go by powrócił do negocjacyjnego stołu, zastrzegając jednocześnie, że sankcje muszą mieć najmniejszy z możliwych wpływ na ludność cywilną. Parlament Europejski domaga się, aby Iran zarzucił swój tajny program jądrowy i potępia irańskie groźby zamknięcia cieśniny Ormuz.

Czytaj więcej
Z Brukseli
02.02.2012

Traktat lepszy, ale potrzebne działania wspierające wzrost i zatrudnienie

Zdaniem posłów nowy traktat dotyczący zarządzania gospodarczego uzgodniony przez państwa członkowskie nie wnosi zasadniczych nowych elementów ponad te, które już są realizowane w ramach obowiązujących przepisów UE. W rezolucji przyjętej przez PE podkreślono, że implementacja jego zapisów powinna przebiegać spójnie z wdrażaniem wcześniejszego pakietu gospodarczego, tzw. sześciopaku. Posłowie wyrazili zadowolenie, że nowy pakt zawiera wiele propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli PE.

Czytaj więcej