Gdańsk

 +48 (58) 710 80 56

Bruksela

 +32 (0) 2 28 47304/ 49304

Moje biura

Zobacz na YouTube

Youtube Image
Z Brukseli
09.05.2012

Uporządkowany rynek instrumentów pochodnych

Uporządkowany rynek instrumentów pochodnych

W czwartek Parlament Europejski przyjął przepisy wprowadzające bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty obrót derywatywami. Powszechnie uważa się, że handel finansowymi instrumentami pochodnymi, przyczynił się kryzysu finansowego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został wstępnie ustalony podczas negocjacji Parlamentu i Rady 9 lutego.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

1 000 000 podpisów może zmienić Unię: 1 kwietnia rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska

1 000 000 podpisów może zmienić Unię: 1 kwietnia rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska

Od 1 kwietnia obywatele Unii Europejskiej, w tym Polski, będą mogli bezpośrednio wpływać na prawo europejskie. Milion obywateli UE, reprezentujących 1/4 państw członkowskich może wspólnie wystąpić do Komisji Europejskiej z propozycją nowych przepisów, czyli innymi słowy zgłaszać wnioski o zainicjowanie procesu legislacyjnego w społecznie ważnej kwestii. Mechanizm zacznie funkcjonować od niedzieli.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

Współzależność UE-Turcja to wzajemne zobowiązanie

Relacje pomiędzy Unią Europejską a Turcją potrzebują nowego rozmachu, ale ten nastąpi tylko wtedy, gdy Turcja poczyni większy postęp na drodze reform, stwierdzili posłowie w rezolucji przegłosowanej w czwartek. Rezolucja w sprawie postępu Turcji na drodze do przystąpienia do UE, wzywa Turcję do podjęcia większych starań przy reformowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony wolności obywatelskich. Wyraża ona także obawę co do obowiązującego prawa, które ogranicza wolności mediów, a także wielu procesów dziennikarzy w tym kraju.

Czytaj więcej
Z Brukseli
09.05.2012

Budżet PE na rok 2013 zamrożony

Budżet Parlamentu Europejskiego na rok 2013 zostanie zamrożony w ujęciu realnym. Decyzja ta została przegłosowana znaczącą większością głosów podczas czwartkowej sesji plenarnej PE. Posłowie chcą także zlikwidować możliwość przekazywania parlamentarnych dotacji partiom niedemokratycznym, ponowili oni też swoje postulaty dotyczące ustanowienia jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej
Z Brukseli
19.04.2012

Parlament zgodził się na zawarcie porozumienia z USA w sprawie danych pasażerów linii lotniczych

Parlament zgodził się na zawarcie porozumienia z USA w sprawie danych pasażerów linii lotniczych

Parlament Europejski zgodził się w czwartek na zawarcie nowego porozumienia w sprawie przekazywania informacji dotyczących pasażerów podróżujących z Unii Europejskiej do USA. Porozumienie wyznacza ramy prawne dla transferu danych, określa jak długo informacje mogą być przechowywane, definiuje ich zastosowanie, środki bezpieczeństwa i ewentualne kwestie związane z zadośćuczynieniem. Nowe porozumienie zastąpi tymczasową umowę, która obowiązuje od 2007 roku.

Czytaj więcej
Z Brukseli
19.04.2012

PE za wprowadzeniem wspólnej podstawy opodatkowania dla firm

PE za wprowadzeniem wspólnej podstawy opodatkowania dla firm

Europejskie przedsiębiorstwa powinny odprowadzać podatki według obowiązkowej, wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Takie stanowisko Parlamentu Europejskiego wyrażone w czwartkowym głosowaniu odbiega od wniosku Komisji Europejskiej, która proponowała dobrowolną harmonizację.

Czytaj więcej
Z Brukseli
18.04.2012

Dyrektywa EED wpływająca na nagrzejnikowe pomierniki ciepła i forma rozliczania ich zużycia

Dyrektywa EED wpływająca na nagrzejnikowe pomierniki ciepła i forma rozliczania ich zużycia

Chciałbym się odnieść do regulacji zawartej w artykule 8 ustęp 1 akapit 4 dyrektywy o efektywności energetycznej nakładającej obowiązek instalacji ciepłomierzy, a w budynkach wielorodzinnych dodatkowo indywidualnych liczników zużycia ciepła. Jeżeli zainstalowanie indywidualnych liczników zużycia ciepła nie jest technicznie wykonalne, zgodnie z brzmieniem dyrektywy, stosuje się indywidualne podzielniki kosztów ciepła.

Czytaj więcej
Z Brukseli
18.04.2012

Ubezpieczenia społeczne załóg samolotów i osób samozatrudnionych

Ubezpieczenia społeczne załóg samolotów i osób samozatrudnionych

Zgodnie z przyjętymi w środę przez Parlament Europejski nowymi przepisami, członkowie załogi samolotów, stewardessy i stewardzi, podlegaliby zasadom ubezpieczeń społecznych państwa, w którym zwykle zaczynają i kończą pracę. Rozporządzenie określa również zasady korzystania ze świadczeń przysługujących osobom samozatrudnionym pracującym zagranicą.

Czytaj więcej
Z Brukseli
18.04.2012

Prawa człowieka: Parlament Europejski domaga się zaostrzenia zasad eksportu urządzeń umożliwiających cenzurowanie internetu

Prawa człowieka: Parlament Europejski domaga się zaostrzenia zasad eksportu urządzeń umożliwiających cenzurowanie internetu

UE powinna mieć możliwość monitorowania wywozu produktów i usług służących cenzurowaniu internetu przez reżimy autorytarne, stwierdza Parlament Europejski w swoim rocznym sprawozdaniu w sprawie przestrzegania praw człowieka. Parlament domaga się zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorstw UE, które eksportują urządzenia lub usługi umożliwiające cenzurowanie lub blokowanie stron internetowych.

Czytaj więcej
Z Brukseli
18.04.2012

Umowy UE z Azerbejdżanem i Armenią powinny zwiększać bezpieczeństwo regionu

Umowy UE z Azerbejdżanem i Armenią powinny zwiększać bezpieczeństwo regionu

Umowy stowarzyszeniowe negocjowane przez Unię Europejską z Armenią i Azerbejdżanem powinny prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie poprzez promocję pokojowego rozwiązania konfliktu w Górnym Karabachu oraz uzależnienie unijnej pomocy od postępów w przestrzeganiu praw człowieka i wprowadzaniu demokratycznych reform. W rezolucji przyjętej w środę posłowie do Parlamentu Europejskiego uznali, że oba kraje mają jeszcze w tych kwestiach wiele do zrobienia.

Czytaj więcej
Z Brukseli
17.04.2012

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej - Raport Końcowy

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej - Raport Końcowy

Zachęcam Państwa serdenie, do zapozniania się z Raportem Końcowym z przygotowania i sprawowania prezydencji.

Czytaj więcej
Z Brukseli
17.04.2012

Otwarcie sesji: przewodniczący Schulz wita chorwackich obserwatorów

Otwarcie sesji: przewodniczący Schulz wita chorwackich obserwatorów

Otwierając kwietniową sesję plenarną przewodniczący Schulz powitał dwunastu chorwackich obserwatorów, którzy zasiedli w ławach Parlamentu Europejskiego. Uczestnictwo w pracach grup politycznych i komisji parlamentarnych pozwoli im przygotować się do pełnego reprezentowania swoich wyborców po przystąpieniu Chorwacji do UE, najprawdopodobniej w lipcu 2013 roku, powiedział Schulz. "Pomimo kryzysu przynależność do UE jawi się nadal atrakcyjnie", zauważył przewodniczący.

Czytaj więcej
Z Polski
12.04.2012

IV Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej już rozstrzygnięty

IV Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej już rozstrzygnięty

19 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku został zorganizowany IVMiędzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, który po raz kolejny objął honorowym patronatem Pan Jarosław Wałęsa.

Czytaj więcej
Z Brukseli
12.04.2012

Biuletyn, sesja plenarna 17 - 20 kwietnia 2012 (Strasburg)

Biuletyn, sesja plenarna 17 - 20 kwietnia 2012 (Strasburg)

Porządek obrad kliknij Relacja z sesji na żywo: EPLive oraz 16.30-17.00, Strasburg, LOW N-1/201.

Czytaj więcej
Z Polski
30.03.2012

Dzieci z Białorusi z wizytą w Gdańsku

Dzieci z Białorusi z wizytą w Gdańsku

Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego udzielił wsparcia finansowego Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, celem realizacji projektu wymiany uczniów polskich mieszkających na Białorusi.

Czytaj więcej
Z Brukseli
30.03.2012

Parlament Europejski: Przewodniczący Schulz potępił sprawców masakry w Tuluzie

Ostatnie wydarzenia w Montauban i Tuluzie, w których zamordowanych zostało trzech żołnierzy, troje dzieci oraz nauczyciel, muszą wzmocnić determinację Parlamentu Europejskiego do podtrzymywania wartości wzajemnego szacunku i tolerancji, powiedział przewodniczący Martin Schulz podczas otwarcia sesji plenarnej w Brukseli.

Czytaj więcej
Z Polski
26.03.2012

Dzień Dobry TVN: Jarosław Wałęsa wraca do pracy!

Od ostatniej jego obecności w Parlamencie Europejskim w Brukseli minęło dokładnie 6 miesięcy i 17 dni. Od czasu wypadku przytył 15 kilogramów, bo jak sam mówi – jadł absurdalne ilości słodyczy. A jak u niego z formą? Towarzyszyliśmy Jarosławowi Wałęsie podczas pierwszego dnia jego pracy.

Czytaj więcej
Z Brukseli
26.03.2012

Koniec handlowej wojny o wołowinę

Trwająca od 20 lat wojna handlowa pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą, wkrótce dobiegnie końca. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli w środę nowe europejskie koncesje handlowe, które pozwolą utrzymać zakaz importu do Unii Europejskiej wołowiny z hodowli traktowanych hormonami, w zamian zwiększając kwoty importowe na wysokiej jakości wołowinę pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Czytaj więcej
Z Brukseli
25.03.2012

Produkcja czekolady bez wyzysku dzieci

Produkcja czekolady bez wyzysku dzieci

Jako światowy lider w spożyciu czekolady, Unia Europejska powinna pilnować, aby dzieci nie były wyzyskiwane jako przymusowa siła robocza przy zbieraniu ziaren kakaowca. W rezolucji przyjętej w środę, Parlament wyraził zgodę na odnowienie międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao, ale wykorzystał również okazję do zwrócenia uwagi na problem przymusowej pracy dzieci przy uprawie kakaowców.

Czytaj więcej
Z Brukseli
24.03.2012

Przestępczość zorganizowana pod lupą specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski powołał specjalną komisję parlamentarną do spraw przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy. Nowa komisja ma rok na zbadanie, do jakiego stopnia gospodarka europejska, administracja publiczna i rynki finansowe podatne są na działania przestępczości zorganizowanej, w tym mafii.

Czytaj więcej