Gdańsk

 +48 (58) 710 80 56

Bruksela

 +32 (0) 2 28 47304/ 49304

Moje biura

Zobacz na YouTube

Youtube Image
Z Brukseli
12.09.2012

Parlament określił minimalny zakres praw ofiar przestępstw w całej Unii

Parlament określił minimalny zakres praw ofiar przestępstw w całej Unii

Parlament przyjął dyrektywę, która gwarantuje jednakowy zakres minimalnych praw ofiarom przestępstw na terenie UE. Ofiary przestępstw będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej, prawnej oraz tłumaczeń pisemnych i ustnych. Dyrektywa dotyczy około 75 milionów osób corocznie padających ofiarą przestępstw na terenie UE.

Czytaj więcej
Z Brukseli
12.09.2012

Polityka zagraniczna UE: ukierunkowana na cele i promująca demokratyczne wartości

Polityka zagraniczna UE: ukierunkowana na cele i promująca demokratyczne wartości

Unia Europejska powinna zapewnić spójność swoich działań na arenie międzynarodowej, a ograniczone zasoby skoncentrować na priorytetach strategicznych. Politykę zagraniczną UE powinien cechować pragmatyzm i realizm, uważają posłowie w przyjętym w środę corocznym sprawozdaniu na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej
Z Brukseli
12.09.2012

Barroso - Stan Unii

IAR/KE/łp/OK

12.09.2012 (IAR) - Unia Europejska musi iść w kierunku federacji państw narodowych - mówił szef Komisji Europejskiej w europarlamencie. Jose Barroso przedstawił raport o stanie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Z Brukseli
12.09.2012

Europarlament przyjął pierwszy raport z pakietu rewizji wspólnej polityki rybołówstwa

Europarlament przyjął pierwszy raport z pakietu rewizji wspólnej polityki rybołówstwa

Jarosław Wałęsa, Komisja Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim, Klub PO-PSL* Parlament Europejski przyjął w środę pierwszy[1] z sześciu raportów, które tworzą pakiet reformujący Wspólną Politykę Rybołówstwa. - Polityka Rybołówstwa powinna zapewniać zrównoważony rozwój środowiska morskiego, zasobów rybnych, rybaków a także pokrewnych gałęzi przemysłu oraz społeczności nadbrzeżnych. Obecnie obowiązująca polityka rybołówstwa ma wiele niedociągnięć, dlatego cieszę się, że prace nad reformą WPRyb nabierają tempa - powiedział po głosowaniu poseł Jarosław Wałęsa (PO).

Czytaj więcej
Z Brukseli
11.09.2012

Szybka i efektywna standaryzacja źródłem wzrostu ekonomicznego

Szybka i efektywna standaryzacja źródłem wzrostu ekonomicznego

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie rozwoju i modernizacji procesu standaryzacji w UE, dzięki któremu firmy na terenie Unii będą miały szybszy dostęp do standardowych rozwiązań swoich problemów technicznych. Umożliwi im to obniżenie kosztów produkcji, wykorzystanie i wymianę najlepszych praktyk oraz wzrost konkurencyjności i szybszy rozwój.

Czytaj więcej
Z Brukseli
11.09.2012

Efektywność energetyczna: miliardy euro oszczędności

Efektywność energetyczna: miliardy euro oszczędności

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, którą we wtorek przyjął Parlament Europejski wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację budynków administracji publicznej, lepsze gospodarowanie energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych firm. Zmniejszenie zużycia energii o 20% mogłoby zaoszczędzić 50 miliardów euro rocznie. Wartość importu energii przez UE to 400 mld euro rocznie.

Czytaj więcej
Z Brukseli
11.09.2012

Więzienia CIA w Europie: posłowie wzywają do wznowienia dochodzeń

Więzienia CIA w Europie: posłowie wzywają do wznowienia dochodzeń

Państwa członkowskie UE powinny przeprowadzić dochodzenia wyjaśniające, czy na ich terytoriach znajdowały się tajne więzienia CIA, w których przetrzymywano osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję, w której wzywa szczególnie takie kraje jak Polska, Rumunia oraz Litwa do wyjaśnienia ich roli w programie CIA.

Czytaj więcej
Z Brukseli
11.09.2012

Orędzie o stanie Unii: debata Barroso i szefów grup politycznych

Orędzie o stanie Unii: debata Barroso i szefów grup politycznych

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wygłosi w środę w Parlamencie Europejskim swoje coroczne orędzie o stanie Unii. Oczekuje się, że Barroso będzie mówił przede wszystkim o tym, jak opanować kryzys strefy euro oraz poprze ambitny, skierowany na wzrost, długoterminowy budżet UE. W debacie głos zabiorą szefowie grup politycznych Parlamentu.

Czytaj więcej
Z Brukseli
11.09.2012

Oświadczenie w związku z uchyleniem immunitetu

Oświadczenie w związku z uchyleniem immunitetu

W związku z uchyleniem, w dniu dzisiejszym, immunitetu parlamentarnego Panu Jarosławowi Wałęsie, który 2 września 2011 roku uczestniczył w wypadku drogowym uprzejmie wyjaśniamy, że Poseł do Parlamentu Europejskiego pozostaje do dyspozycji organów państwa.

Czytaj więcej
Warto wiedzieć
10.09.2012

Dotacje dla Pionierów

Dotacje dla Pionierów

Najlepsi naukowcy rozpoczynający karierę naukową dostaną 800 mln euro ze środków UE. Zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), wsparcie otrzyma 536 młodych badaczy z 21 krajów Europy. W tym roku nagrodzono jeden projekt z Polski nadesłany przez dr Justynę Olko z Uniwersytetu Warszawskiego. Utworzona w 2007 r. ERBN finansuje badania o charakterze pionierskim.

Czytaj więcej
Z Brukseli
10.09.2012

Otwarcie sesji: Orędzie o stanie Unii oraz sytuacja na Białorusi

Otwarcie sesji: Orędzie o stanie Unii oraz sytuacja na Białorusi

Otwierając sesję plenarną w Strasburgu przewodniczący PE Martin Schulz zaapelował, aby posłowie wykorzystali debatę nad orędziem o stanie Unii przewodniczącego Jose Barroso do wyrażenia jasno sformułowanego stanowiska Parlamentu w sprawie trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazła się Europa i sposobów walki z kryzysem. Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć kilku zmarłych, byłych parlamentarzystów i jednego z laureatów Nagrody Sacharowa.

Czytaj więcej
Warto wiedzieć
08.09.2012

Analizuj i wygrywaj!

Analizuj i wygrywaj!

Zajmujesz się gospodarkami krajów Europy centralnej i wschodniej? Interesują Cię zagadnienia ekonomicznej konwergencji? Zgłoś swój udział w warsztatach analitycznych, które odbędą się w Brukseli 16 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej
Warto wiedzieć
03.09.2012

Szansa dla młodych tłumaczy

Szansa dla młodych tłumaczy

Rusza tegoroczna edycja konkursu Komisji Europejskiej „Juvenes Translatores”. Od 3 września szkoły średnie mogą zgłaszać swój udział - rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową i potrwa do 20 października. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest we wszystkich 23 językach urzędowych UE. Swoje umiejętności 17-letni tłumacze z całej Europy będą mogli zaprezentować jesienią.

Czytaj więcej
Z Brukseli
31.08.2012

Parlament na straży… innych unijnych instytucji

Parlament na straży… innych unijnych instytucji

Jaka jest kondycja Unii Europejskiej? O tym dowiemy się podczas dorocznej debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim. Ocenę w PE przedstawi 12 września przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Zrobi to nie z kurtuazji, ale dlatego, że to wynika z jego zobowiązań wobec Parlamentu i uprawnień kontrolnych deputowanych.

Czytaj więcej
Z Brukseli
30.08.2012

Euroscola - sprawdź swoje siły przed przyszłorocznym konkursem!

Euroscola - sprawdź swoje siły przed przyszłorocznym konkursem!

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce uruchomiło testową wersję konkursu Euroscola, który odbędzie się wiosną 2013 roku. Już dziś można sprawdzić swoje siły i zmierzyć się z przykładowymi pytaniami, przygotowując się do przyszłorocznej międzyszkolnej rozgrywki, w której nagrodą jest wyjazd do Strasburga i udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej
Z Brukseli
23.08.2012

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Dziś 23 sierpnia, w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow (Hitler-Stalin) obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, święto zaproponowane przez Parlament Europejski w 2008 roku, celem upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji naszego kontynentu.

Czytaj więcej
Z Brukseli
16.08.2012

Inicjatywa obywatelska: Już dziewięć projektów zarejestrowanych

Inicjatywa obywatelska: Już dziewięć projektów zarejestrowanych

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Europejczycy mają nowe narzędzie, dzięki któremu mogą wpływać na kształtowanie Unii. Od 1 kwietnia, dnia wejścia przepisów o inicjatywie w życie, zarejestrowano już dziewięć projektów dotyczących m.in. dostępu do wody i eksperymentów na zwierzętach. Ich inicjatorzy mają rok na zebranie miliona podpisów.

Czytaj więcej
Warto wiedzieć
15.08.2012

Staż w PE: Każdy może spróbować

Staż w PE: Każdy może spróbować

Jesteś studentem lub absolwentem zainteresowanym sprawami UE? Co roku Sekretariat PE zaprasza na staże do Brukseli i swoich biur w stolicach krajów Unii. Z programu korzysta rocznie kilkaset osób, a dzięki specjalnemu programowi - także osoby z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do wysyłania aplikacji, termin składania podań rozpoczyna się 15 sierpnia.

Czytaj więcej